truyện kiếm hiệp vô danh

 • Trang chủ >
 • Tác giả >
 • Vô Danh
 • Tử động
  Trọn cỗ 36 hồi - 1,084,535 lượt xem
 • Ảo Thế
  Trọn cỗ 11 hồi - 201,688 lượt xem
 • Bích Linh quỷ ảnh
  Trọn cỗ 70 hồi - 1,711,783 lượt xem
 • Bộ lão thử
  Trọn cỗ 5 hồi - 52,619 lượt xem
 • Cổ bụt Tâm Đăng
  Trọn cỗ 53 hồi - 1,038,306 lượt xem
 • Cữu Âm giáo
  Trọn cỗ 29 hồi - 489,617 lượt xem
 • Đại tình hiệp
  Trọn cỗ 70 hồi - 1,020,554 lượt xem
 • Đại trượng trận
  Trọn cỗ 13 hồi - 93,253 lượt xem
 • Đàm Đình hội
  Trọn cỗ 12 hồi - 86,093 lượt xem
 • Điệp chi chiến
  Trọn cỗ 7 hồi - 62,428 lượt xem
 • Độc chiến thiên nhai
  Trọn cỗ 50 hồi - 804,084 lượt xem
 • Đông Phương nhất chiến
  Trọn cỗ 17 hồi - 92,952 lượt xem
 • Hắc Thánh thần tiêu
  Trọn cỗ 156 hồi - 2,572,449 lượt xem
 • Hận thù oán quyết tử
  Trọn cỗ 24 hồi - 179,780 lượt xem
 • Hoang Nguyên Tuyết
  Trọn cỗ 22 hồi - 218,168 lượt xem
 • Khai Tạ Hoa
  Trọn cỗ 14 hồi - 116,540 lượt xem
 • Khô lâu họa
  Trọn cỗ 37 hồi - 299,377 lượt xem
 • Kim cương bất hoại
  Trọn cỗ 41 hồi - 1,061,508 lượt xem
 • Kim lần lệnh
  Trọn cỗ 88 hồi - 1,681,991 lượt xem
 • Kì hiệp Côn Lôn kiếm
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 148,642 lượt xem
 • Long Phụng bảo mẻ duyên
  Trọn cỗ 52 hồi - 410,547 lượt xem
 • Lưu Hương tử lệnh
  Trọn cỗ 47 hồi - 571,741 lượt xem
 • Thánh lần đoạt hồn
  Trọn cỗ 42 hồi - 601,903 lượt xem
 • Nam thiên Nhất tuyệt kiếm
  Trọn cỗ 30 hồi - 312,763 lượt xem
 • Ngọc lần ly hồn tiêu
  Trọn cỗ 24 hồi - 600,050 lượt xem
 • Thư lần giang hồ
  Trọn cỗ 43 hồi - 682,503 lượt xem
 • Nhất lần tam ưng
  Trọn cỗ 25 hồi - 236,821 lượt xem
 • Vong tình cốc
  Trọn cỗ 55 hồi - 907,015 lượt xem
 • Vô tự động thần bi
  Trọn cỗ 22 hồi - 492,921 lượt xem
 • Vô ưu kiếm
  Trọn cỗ 49 hồi - 1,085,881 lượt xem
 • Toái ko đao
  Trọn cỗ 8 hồi - 42,504 lượt xem
 • Tử quải dù cung
  Trọn cỗ 42 hồi - 628,880 lượt xem
 • Thập tam sát thủ
  Trọn cỗ 6 hồi - 42,449 lượt xem
 • Thất dạ tuyết
  Trọn cỗ 17 hồi - 103,923 lượt xem
 • Tứ đại danh cỗ hồi kinh sư
  Trọn cỗ 26 hồi - 146,245 lượt xem
 • Thần lần kim thoa
  Trọn cỗ 78 hồi - 983,496 lượt xem
 • Quái khách hàng muôn mặt
  Trọn cỗ 38 hồi - 777,203 lượt xem
 • Tà lần huyền môn
  Trọn cỗ 30 hồi - 986,007 lượt xem
 • Chấn thiên lần phổ
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 511,962 lượt xem
 • Ma hình ảnh huyền cơ
  Trọn cỗ 42 hồi - 824,281 lượt xem
 • Nhất lần động giang hồ
  Trọn cỗ 78 hồi - 690,430 lượt xem
 • Tướng cướp Liêu Đông
  Trọn cỗ 58 hồi - 282,505 lượt xem
 • Tiểu quỹ bá đạo
  Trọn cỗ 24 hồi - 179,307 lượt xem
 • Bát nhã thần chưởng
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 504,743 lượt xem
 • Cờ dragon tay máu
  Trọn cỗ 90 hồi - 982,429 lượt xem
 • Đạt quỷ kinh
  Trọn cỗ 33 hồi - 917,527 lượt xem
 • Đường gươm tuyệt kỹ
  Trọn cỗ 48 hồi - 695,678 lượt xem
 • Hấp lực thần công
  Trọn cỗ 13 hồi - 180,975 lượt xem
 • Hào hoa lần khách
  Trọn cỗ 32 hồi - 234,241 lượt xem
 • Khoái kiếm
  Trọn cỗ 5 hồi - 33,803 lượt xem
 • Hỏa Long thần kiếm
  Trọn cỗ 29 hồi - 264,203 lượt xem
 • Lăng ko tam kiếm
  Trọn cỗ 44 hồi - 432,749 lượt xem
 • Lăng ko địch ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 382,692 lượt xem
 • Ma đao
  Trọn cỗ 21 hồi - 152,116 lượt xem
 • Ma diện ngân kiếm
  Trọn cỗ 54 hồi - 491,406 lượt xem
 • Phụng hoàng thần
  Trọn cỗ 118 hồi - 1,546,038 lượt xem
 • Tàn chi tuyệt thủ
  Trọn cỗ 34 hồi - 783,218 lượt xem
 • Thần đồng Diêm La
  Trọn cỗ 18 hồi - 177,201 lượt xem
 • Thanh gươm cô độc
  Trọn cỗ 17 hồi - 88,760 lượt xem
 • Thiên Ma mệnh lệnh chủ
  Trọn cỗ 25 hồi - 168,772 lượt xem
 • Thiết ly môn
  Trọn cỗ 52 hồi - 584,652 lượt xem
 • Thiết kỵ môn
  Trọn cỗ 70 hồi - 599,122 lượt xem
 • Thiếu hiệp hành
  Trọn cỗ 44 hồi - 414,788 lượt xem
 • Tử chiến Phiên Ngưng thành
  Trọn cỗ 12 hồi - 45,370 lượt xem
 • Vạn lưu quy tông
  Trọn cỗ 34 hồi - 342,172 lượt xem
 • Chiến yên ổn hùng cái
  Trọn cỗ 26 hồi - 373,328 lượt xem
 • Xác bị tiêu diệt loàn giang hồ
  Trọn cỗ 177 hồi - 1,637,476 lượt xem
 • Đàn chỉ thần công
  Trọn cỗ 124 hồi - 1,456,978 lượt xem
 • Thất tuyệt quỷ kiếm
  Trọn cỗ 180 hồi - 1,049,072 lượt xem
 • Thiên hạc phổ
  Trọn cỗ 43 hồi - 634,102 lượt xem
 • Túy Tâm kiếm
  Trọn cỗ 71 hồi - 567,931 lượt xem
 • Ngưng Sương kiếm
  Trọn cỗ 19 hồi - 174,843 lượt xem
 • Thánh Tâm quỷ ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 333,759 lượt xem
 • Quỹ lần u linh
  Trọn cỗ 64 hồi - 669,735 lượt xem
 • Ảo lần linh kỳ
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 238,491 lượt xem
 • Ân rán ký
  Trọn cỗ 50 hồi - 635,923 lượt xem
 • Ác thủ tè tử
  Trọn cỗ 24 hồi - 938,273 lượt xem
 • Âm Dương giới
  Trọn cỗ 73 hồi - 1,530,916 lượt xem
 • Âm Dương tam thư sinh
  Trọn cỗ 24 hồi - 506,556 lượt xem
 • Bách cỗ quỷ ảnh
  Trọn cỗ 51 hồi - 753,137 lượt xem
 • Bách vậy tô chủ
  Trọn cỗ 22 hồi - 490,649 lượt xem
 • Bảo lần kỳ thư
  Trọn cỗ 37 hồi - 907,415 lượt xem
 • Bích Vân thần chưởng
  Trọn cỗ 37 hồi - 965,735 lượt xem
 • Cái bang thập ác
  Trọn cỗ 21 hồi - 250,466 lượt xem
 • Chân kinh cữu cữu
  Trọn cỗ 35 hồi - 634,148 lượt xem
 • Chỉ đao
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 230,528 lượt xem
 • Chức cẩm đồ
  Trọn cỗ 49 hồi - 586,766 lượt xem
 • Cữu chưởng huyền công
  Trọn cỗ 52 hồi - 865,481 lượt xem
 • Cữu tháp
  Trọn cỗ 39 hồi - 596,218 lượt xem
 • Điệu sáo say đắm hồn
  Trọn cỗ 117 hồi - 986,471 lượt xem
 • Độc cô quỷ quái khách
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,563,863 lượt xem
 • Độc hiệp Phi Long
  Trọn cỗ 16 hồi - 249,148 lượt xem
 • Đơn lần khử quần ma
  Trọn cỗ 29 hồi - 1,038,988 lượt xem
 • Thái A kiếm
  Trọn cỗ 30 hồi - 898,408 lượt xem
 • Tục Thái A kiếm
  Trọn cỗ 52 hồi - 979,595 lượt xem
 • Hồng thần huyết ấn
  Trọn cỗ 57 hồi - 697,789 lượt xem
 • Kiếm đăng
  Trọn cỗ 65 hồi - 817,071 lượt xem
 • Thiên Mộc sắc kiếm
  Trọn cỗ 32 hồi - 231,682 lượt xem
 • Thượng Ngươn lần pháp
  Trọn cỗ 46 hồi - 388,677 lượt xem
 • Vô tuy vậy lần pháp
  Trọn cỗ 34 hồi - 681,441 lượt xem
 • Mai Hoa quỷ quái kiệt
  Trọn cỗ 40 hồi - 423,415 lượt xem
 • Hàn Mai kim kiếm
  Trọn cỗ 18 hồi - 238,878 lượt xem
 • Thần Võ túng thiếu kíp
  Trọn cỗ 27 hồi - 373,083 lượt xem
 • Ngũ tuyệt quỷ vương
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,038,857 lượt xem
 • Hoạt sát
  Trọn cỗ 58 hồi - 522,324 lượt xem
 • Tiểu lặn thần
  Trọn cỗ 52 hồi - 712,865 lượt xem
 • Tục tè lặn thần
  Trọn cỗ 41 hồi - 306,499 lượt xem
 • Ma hình ảnh kiếm
  Trọn cỗ 52 hồi - 606,398 lượt xem
 • Huyết chưởng thánh tâm
  Trọn cỗ 71 hồi - 1,032,218 lượt xem
 • Hàn huyết lệnh
  Trọn cỗ 65 hồi - 874,201 lượt xem
 • Linh khứu phi long
  Trọn cỗ 46 hồi - 362,955 lượt xem
 • Ma phái đẹp nhiều tình
  Trọn cỗ 71 hồi - 629,960 lượt xem
 • Linh thứu phi long
  Trọn cỗ 46 hồi - 458,954 lượt xem
 • Vô hình ảnh thần chiêu
  Trọn cỗ 35 hồi - 734,258 lượt xem
 • Ma đao sát tinh
  Trọn cỗ 60 hồi - 576,204 lượt xem
 • Hải nội triều âm
  Trọn cỗ 89 hồi - 455,450 lượt xem
 • Hải nộ triều âm
  Trọn cỗ 89 hồi - 806,942 lượt xem
 • Hiệp cốt đan tâm
  Trọn cỗ 32 hồi - 172,728 lượt xem
 • Yên chi bảo đao
  Trọn cỗ 28 hồi - 243,317 lượt xem
 • Tố thủ kiếp
  Trọn cỗ 60 hồi - 347,817 lượt xem
 • Thiên Nhai hiệp lữ
  Trọn cỗ 44 hồi - 363,919 lượt xem
 • Ma trả lãnh nhân
  Trọn cỗ 65 hồi - 589,309 lượt xem
 • Độc nhãn hắc lang
  Trọn cỗ 90 hồi - 888,579 lượt xem
 • Hoàng nhan đoạt phách
  Trọn cỗ 73 hồi - 671,926 lượt xem
 • Kim Điêu thần chưởng
  Trọn cỗ 78 hồi - 1,639,303 lượt xem
 • Hấp huyết nga
  Trọn cỗ 17 hồi - 80,303 lượt xem
 • Nửa cõi tô hà
  Trọn cỗ 31 hồi - 206,164 lượt xem
 • Tu la thần công
  Trọn cỗ 79 hồi - 836,192 lượt xem
 • Bát cỗ thần công
  Trọn cỗ 72 hồi - 1,644,862 lượt xem
 • Lục chỉ vậy ma
  Trọn cỗ 49 hồi - 393,225 lượt xem
 • Đường Phương nhất kiếm
  Trọn cỗ 17 hồi - 79,109 lượt xem
 • Huyết Thư
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 245,259 lượt xem
 • Trảm Lư bảo kiếm
  Trọn cỗ 50 hồi - 393,560 lượt xem
 • Cuồng hiệp lặn kiếm
  Trọn cỗ 24 hồi - 517,738 lượt xem
 • Tuyệt lần Đoạn ngôi trường nhai
  Trọn cỗ 14 hồi - 132,329 lượt xem
 • Thất lần hạ Thiên Sơn
  Trọn cỗ 30 hồi - 150,258 lượt xem
 • Huyết hải thâm nám thù
  Trọn cỗ 16 hồi - 168,982 lượt xem
 • Tục huyết hải thâm nám thù
  Trọn cỗ 24 hồi - 180,668 lượt xem
 • Mai hình ảnh mai hương
  Trọn cỗ 7 hồi - 41,224 lượt xem
 • Mạn châu rơi hoa
  Trọn cỗ 10 hồi - 50,602 lượt xem
 • Mai Khôi sứ giả
  Trọn cỗ 74 hồi - 475,060 lượt xem
 • Nghịch thủy hàn
  Trọn cỗ 111 hồi - 496,900 lượt xem
 • Nô tình lần thủ
  Trọn cỗ 49 hồi - 318,077 lượt xem
 • Vô tuy vậy kiếm
  Trọn cỗ 94 hồi - 1,155,785 lượt xem
 • Võ lâm nhị long
  Trọn cỗ 36 hồi - 655,694 lượt xem
 • Nữ bác sĩ sát thủ
  Trọn cỗ 8 hồi - 50,849 lượt xem
 • Ôn nhu nhất đao
  Trọn cỗ 64 hồi - 433,278 lượt xem
 • Phấn diện độc lang
  Trọn cỗ 56 hồi - 837,618 lượt xem
 • Phi Ưng chưởng
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 246,482 lượt xem
 • Nữ cỗ khoái
  Trọn cỗ 4 hồi - 17,949 lượt xem
 • Nhất lần quang quẻ hàn khởi thu lâu
  Trọn cỗ 18 hồi - 138,150 lượt xem
 • Phi đao túy nguyệt
  Trọn cỗ 19 hồi - 172,215 lượt xem
 • Song phái đẹp hiệp hồng y
  Trọn cỗ 96 hồi - 591,711 lượt xem
 • Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 84,685 lượt xem
 • Lã Mai Nương
  Trọn cỗ 35 hồi - 232,831 lượt xem
 • Ái đích quyền đầu
  Trọn cỗ 15 hồi - 152,793 lượt xem
 • Ảo long Thần cung ký
  Trọn cỗ 8 hồi - 199,275 lượt xem
 • Bán thế anh hùng
  Trọn cỗ 22 hồi - 277,059 lượt xem
 • Bẻ lần mặt mày trời
  Trọn cỗ 62 hồi - 551,613 lượt xem
 • Bích huyết can vân
  Trọn cỗ 50 hồi - 797,047 lượt xem
 • Bình tung hiệp hình ảnh lục
  Trọn cỗ 31 hồi - 256,951 lượt xem
 • Chưởng hồn chiêu
  Trọn cỗ 41 hồi - 651,643 lượt xem
 • Cự Linh thần chưởng
  Trọn cỗ 27 hồi - 700,385 lượt xem
 • Cuồng lặn tuyệt đản
  Trọn cỗ 36 hồi - 697,074 lượt xem
 • Cữu quỷ chén bát mã đao
  Trọn cỗ 14 hồi - 223,354 lượt xem
 • Đỗ chưng chi vương
  Trọn cỗ 75 hồi - 682,483 lượt xem
 • Đại hành quyết
  Trọn cỗ 35 hồi - 465,801 lượt xem
 • Đại ôn thần
  Trọn cỗ 9 hồi - 79,025 lượt xem
 • Dược mã hoàng hà
  Trọn cỗ 14 hồi - 110,635 lượt xem
 • Đại mạc phí phạm nhan
  Trọn cỗ 11 hồi - 75,101 lượt xem
 • Đại mạc lãng nhân đao
  Trọn cỗ 134 hồi - 1,422,188 lượt xem
 • Đại đàng hiệp khách ký
  Trọn cỗ 40 hồi - 215,893 lượt xem
 • Giang hồ nước ký
  Trọn cỗ 47 hồi - 574,511 lượt xem
 • Giang hồ nước tam phái đẹp hiệp
  Trọn cỗ 48 hồi - 258,245 lượt xem
 • Hào môn nhất kiếm
  Trọn cỗ 55 hồi - 741,955 lượt xem
 • Giang hồ nước thập tam đao
  Trọn cỗ 30 hồi - 271,791 lượt xem
 • Hoàn lần kỳ tình lục
  Trọn cỗ 14 hồi - 130,486 lượt xem
 • Hồi tâm chưởng
  Trọn cỗ 12 hồi - 154,812 lượt xem
 • Lam nó phái đẹp hiệp
  Trọn cỗ 46 hồi - 221,368 lượt xem
 • Linh phong địch ảnh
  Trọn cỗ 29 hồi - 180,424 lượt xem
 • Lôi thần bác sĩ quân
  Trọn cỗ 66 hồi - 597,654 lượt xem
 • Quyền công ty ngọc ấn
  Trọn cỗ 45 hồi - 509,938 lượt xem
 • Thất kỳ đoạt mạng
  Trọn cỗ 59 hồi - 522,009 lượt xem
 • Thần trượng loàn giang hồ
  Trọn cỗ 52 hồi - 535,404 lượt xem
 • Vân hải ngọc duyên cung
  Trọn cỗ 52 hồi - 248,253 lượt xem
 • Võ lâm thư sinh
  Trọn cỗ 40 hồi - 604,743 lượt xem
 • Bách thủ thư sinh
  Trọn cỗ 51 hồi - 732,170 lượt xem
 • Bích lần kim tiêu
  Trọn cỗ 29 hồi - 272,837 lượt xem
 • Tuyết liên kim long
  Trọn cỗ 10 hồi - 99,841 lượt xem
 • Thánh thủ thần thâu
  Trọn cỗ 18 hồi - 186,999 lượt xem
 • Thiên Hương tiêu
  Trọn cỗ 30 hồi - 190,848 lượt xem
 • Ân oán thù quan liêu trườmg
  Trọn cỗ 57 hồi - 597,106 lượt xem
 • Thiên thu tình hận
  Trọn cỗ 48 hồi - 550,804 lượt xem
 • Kim rơi tuyệt mệnh chưởng
  Trọn cỗ 51 hồi - 1,062,879 lượt xem
 • Thiên thủ tuy vậy tôn
  Trọn cỗ 16 hồi - 182,120 lượt xem
 • Rừng tử vong
  Trọn cỗ 92 hồi - 1,256,911 lượt xem
 • Thiết hán yêu thương hồ
  Trọn cỗ 24 hồi - 199,080 lượt xem
 • Tử hình ảnh đan tâm
  Trọn cỗ 40 hồi - 460,897 lượt xem
 • Thần châu tam kiệt
  Trọn cỗ 85 hồi - 893,972 lượt xem
 • Bạch lần linh mã
  Trọn cỗ 71 hồi - 1,578,822 lượt xem
 • Xú khách hàng vô hình dung chưởng
  Trọn cỗ 48 hồi - 954,424 lượt xem
 • Huyết chỉ đoạt hồn
  Trọn cỗ 74 hồi - 1,038,355 lượt xem
 • Huyết long tuyệt kiếm
  Trọn cỗ 37 hồi - 766,049 lượt xem
 • Kiếm đàm túng thiếu kiếp
  Trọn cỗ 38 hồi - 515,355 lượt xem
 • Long nhi thánh nữ
  Trọn cỗ 21 hồi - 112,369 lượt xem
 • Tiểu sát tinh
  Trọn cỗ 130 hồi - 899,907 lượt xem
 • Thuyết đường
  Trọn cỗ 27 hồi - 102,956 lượt xem
 • Võ lâm tam tuyệt
  Trọn cỗ 69 hồi - 1,320,691 lượt xem
 • Tình kiếm
  Trọn cỗ 177 hồi - 1,015,991 lượt xem
 • Toái nằm mê đao
  Trọn cỗ 14 hồi - 68,697 lượt xem
 • Kiếm châu duyên
  Trọn cỗ 32 hồi - 176,333 lượt xem
 • Hắc tích dịch
  Trọn cỗ 22 hồi - 224,806 lượt xem
 • Giang hồ nước ân rán ký
  Trọn cỗ 31 hồi - 263,567 lượt xem
 • Kinh Sở tranh cường ký
  Trọn cỗ 23 hồi - 118,701 lượt xem
 • Kim Lăng tàn mộng
  Trọn cỗ 11 hồi - 66,234 lượt xem
 • Khô lâu sát thủ
  Trọn cỗ 4 hồi - 41,195 lượt xem
 • Phá lãng trùy
  Trọn cỗ 10 hồi - 50,656 lượt xem
 • Quỷ huyết u linh
  Trọn cỗ 4 hồi - 37,288 lượt xem
 • Sát nhân fake đàng trảm
  Trọn cỗ 7 hồi - 32,508 lượt xem
 • Sát Sở
  Trọn cỗ 29 hồi - 154,032 lượt xem
 • Thất bang Bát hội Cửu liên minh
  Trọn cỗ 10 hồi - 30,211 lượt xem
 • Thiên lý phi tinh
  Trọn cỗ 5 hồi - 23,848 lượt xem
 • Tỵ tuyết truyền kỳ
  Trọn cỗ 11 hồi - 52,370 lượt xem
 • Thanh ti yêu thương nhiêu
  Trọn cỗ 10 hồi - 43,478 lượt xem
 • Tử vong điểu
  Trọn cỗ 4 hồi - 31,962 lượt xem
 • Tuyển Vĩnh đao
  Trọn cỗ 5 hồi - 21,803 lượt xem
 • Trang hiệp khách
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 95,068 lượt xem
 • Thiếu Lâm tự động đệ chén bát đồng nhân
  Trọn cỗ 17 hồi - 105,511 lượt xem
 • Thiên lam thạch ngữ
  Trọn cỗ 15 hồi - 87,136 lượt xem
 • Truyền thuyết thánh chiến
  Trọn cỗ 15 hồi - 44,186 lượt xem
 • Tiên hạc thần kim
  Trọn cỗ 117 hồi - 833,078 lượt xem
 • Võ lâm ngũ bá
  Trọn cỗ 87 hồi - 761,548 lượt xem
 • Võ lâm phong thần bảng
  Trọn cỗ 79 hồi - 668,353 lượt xem
 • Bích thành
  Trọn cỗ 7 hồi - 47,437 lượt xem
 • Hiệp uy chi giả
  Trọn cỗ 5 hồi - 25,836 lượt xem
 • Kiếm khí Trường Giang
  Trọn cỗ 5 hồi - 22,826 lượt xem
 • Họa mi điểu
  Trọn cỗ 4 hồi - 26,354 lượt xem
 • Hiệp phái đẹp Linh Tương
  Trọn cỗ 5 hồi - 24,571 lượt xem
 • Dạ thuyền xuy địch vũ chi phí tiêu
  Trọn cỗ 12 hồi - 84,076 lượt xem
 • Bỉ ngạn hoa
  Trọn cỗ 12 hồi - 86,292 lượt xem
 • Hậu Anh hùng xạ điêu
  Trọn cỗ 55 hồi - 357,683 lượt xem
 • Phật tâm hồng nhan
  Trọn cỗ 5 hồi - 25,678 lượt xem
 • Hạnh Hoa thôn phục hận
  Trọn cỗ 18 hồi - 87,513 lượt xem
 • Võ lâm tình sử
  Trọn cỗ 10 hồi - 77,507 lượt xem
 • Tuyết đen
  Trọn cỗ 18 hồi - 87,103 lượt xem
 • Huyết đại dương bức
  Trọn cỗ 8 hồi - 50,660 lượt xem
 • Kiếm ca
  Trọn cỗ 9 hồi - 49,797 lượt xem
 • Ngọc thanh đình
  Trọn cỗ 4 hồi - 21,954 lượt xem
 • Tương tư phu nhân
  Trọn cỗ 4 hồi - 28,602 lượt xem
 • Bạch tri thù
  Trọn cỗ 5 hồi - 54,684 lượt xem
 • Ngân lần hận
  Trọn cỗ 2 hồi - 21,934 lượt xem
 • Vô ngôi trường công tử
  Trọn cỗ 4 hồi - 43,917 lượt xem
 • Quái Long đầm
  Trọn cỗ 3 hồi - 29,074 lượt xem
 • Tứ đại danh cỗ chấn Quan Đông
  Trọn cỗ 25 hồi - 161,718 lượt xem
 • Vô dực đại dương bức
  Trọn cỗ 6 hồi - 34,988 lượt xem
 • Truy lạp chén bát bạch lý
  Trọn cỗ 4 hồi - 27,619 lượt xem
 • Tầm Tần ký
  Trọn cỗ 289 hồi - 1,167,842 lượt xem
 • Ngân lang
  Trọn cỗ 4 hồi - 38,017 lượt xem
 • Đào hoa nhập gió máy loạn
  Trọn cỗ 10 hồi - 54,562 lượt xem
 • Đằng tiên bắc ngạo
  Trọn cỗ 37 hồi - 428,449 lượt xem
 • Giặc Bắc
  Trọn cỗ 52 hồi - 204,860 lượt xem
 • Gươm đàn nữa gánh
  Trọn cỗ 10 hồi - 34,386 lượt xem
 • Phượng Hoàng kiếp
  Trọn cỗ 3 hồi - 42,861 lượt xem
 • Bàn về lần hiệp
  Trọn cỗ 9 hồi - 62,232 lượt xem
 • Kinh diễm nhất thương
  Trọn cỗ 86 hồi - 264,306 lượt xem
 • Người đẹp nhất Phiên Ngưng thành
  Trọn cỗ 10 hồi - 57,687 lượt xem
 • Tao loạn
  Trọn cỗ 13 hồi - 41,485 lượt xem
 • Thạch kiếm
  Trọn cỗ 85 hồi - 336,746 lượt xem
 • Thiên đao
  Trọn cỗ 4 hồi - 70,282 lượt xem
 • Anh hùng Lĩnh Nam
  Trọn cỗ 40 hồi - 212,261 lượt xem
 • Động Đình hồ nước nước ngoài sử
  Trọn cỗ 30 hồi - 134,119 lượt xem
 • Cẩm Khê di hận
  Trọn cỗ 29 hồi - 148,231 lượt xem
 • Anh hùng Tiêu Sơn
  Trọn cỗ 30 hồi - 141,846 lượt xem
 • Thuận thiên di sử
  Trọn cỗ 30 hồi - 112,153 lượt xem
 • Anh hùng Bắc Cương
  Trọn cỗ 40 hồi - 178,212 lượt xem
 • Nữ chúa hồ nước Ba Bể
  Trọn cỗ 7 hồi - 48,924 lượt xem
 • Yêu truyền kiếp
  Trọn cỗ 10 hồi - 52,839 lượt xem
 • Sư phụ
  Trọn cỗ 6 hồi - 46,890 lượt xem
 • Thất dạ câu hồn
  Trọn cỗ 4 hồi - 74,616 lượt xem
 • Thích
  Trọn cỗ 6 hồi - 25,562 lượt xem
 • Tiếng sấm Dương Châu
  Trọn cỗ 7 hồi - 39,790 lượt xem
 • Tiêu Sơn tráng sĩ
  Trọn cỗ 49 hồi - 118,248 lượt xem
 • Thương hải
  Trọn cỗ 70 hồi - 290,290 lượt xem
 • Anh linh thần võ tộc việt
  Trọn cỗ 40 hồi - 202,487 lượt xem
 • Nam quốc tô hà
  Trọn cỗ 50 hồi - 236,871 lượt xem
 • Anh hùng Đông A
  Trọn cỗ 50 hồi - 240,378 lượt xem
 • Chiếc ngai rồng vàng
  Trọn cỗ 11 hồi - 48,933 lượt xem
 • Côn Luân
  Trọn cỗ 66 hồi - 684,394 lượt xem
 • Song long Đại Đường
  Trọn cỗ 800 hồi - 2,616,484 lượt xem
 • Kiền khôn khéo võ hiệp
  Trọn cỗ 9 hồi - 93,494 lượt xem
 • Cuồng phong sa
  Trọn cỗ 43 hồi - 870,050 lượt xem
 • Giáng Tuyết Huyền Sương
  Trọn cỗ 58 hồi - 888,964 lượt xem
 • Ngọa hổ tàng long
  Trọn cỗ 14 hồi - 96,254 lượt xem
 • Loạn thế
  Trọn cỗ 4 hồi - 19,022 lượt xem
 • Phong lôi dẫn
  Trọn cỗ 8 hồi - 46,129 lượt xem
 • Quỷ tiêu
  Trọn cỗ 4 hồi - 37,739 lượt xem
 • Vô cực
  Trọn cỗ 8 hồi - 46,521 lượt xem
 • Bách dạ ký
  Trọn cỗ 7 hồi - 33,095 lượt xem
 • Gã râu xồm
  Trọn cỗ 1 hồi - 7,607 lượt xem
 • Hoa kính
  Trọn cỗ 8 hồi - 28,453 lượt xem
 • Hồi phong thất tuyệt
  Trọn cỗ 7 hồi - 91,749 lượt xem
 • Kinh sát cục
  Trọn cỗ 5 hồi - 30,984 lượt xem
 • Kiếm tâm
  Trọn cỗ 1 hồi - 10,390 lượt xem
 • Long thần
  Trọn cỗ 11 hồi - 91,316 lượt xem
 • Quỷ thủ
  Trọn cỗ 10 hồi - 123,352 lượt xem
 • Tế kiếm
  Trọn cỗ 3 hồi - 26,457 lượt xem
 • Tuyệt kỳ
  Trọn cỗ 1 hồi - 14,224 lượt xem
 • Vân nằm mê truyền thuyết
  Trọn cỗ 12 hồi - 74,229 lượt xem
 • Chung vô diệm
  Trọn cỗ 77 hồi - 283,139 lượt xem
 • Dương Gia tướng mạo thao diễn nghĩa
  Trọn cỗ 50 hồi - 146,580 lượt xem
 • Chung Vô Diệm
  Trọn cỗ 77 hồi - 0 lượt xem
 • Đông châu liệt quốc
  Trọn cỗ 108 hồi - 189,549 lượt xem
 • Hán Sở giành hùng
  Trọn cỗ 48 hồi - 150,774 lượt xem
 • Liêu trai chí dị
  Trọn cỗ 148 hồi - 341,341 lượt xem
 • Bàn về Tam Quốc
  Trọn cỗ 16 hồi - 48,887 lượt xem
 • Tình sử Vương Chiêu Quân
  Trọn cỗ 30 hồi - 85,870 lượt xem
 • Tôn Tử binh pháp
  Trọn cỗ 18 hồi - 56,474 lượt xem
 • Xuân thu oanh liệt
  Trọn cỗ trăng tròn hồi - 121,602 lượt xem