xin xăm mẹ cửu thiên huyền nữ


Tên Người Gieo Quẻ:

Xin quẻ Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp !
Muốn van nài được đúng chuẩn, Người gieo quẻ phải thành ý khẩn nguyện điều mong muốn van nài.Và Nhấp con chuột vàoVÒNG BÁT QUÁI phía bên dưới nhằm xin Cửu Thiên Huyền Nữ hiển linh cho tới quẻ !

Bạn đang xem: xin xăm mẹ cửu thiên huyền nữ

Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp

Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp

Xem thêm: nàng ngốc và quân sư

GIẢI THÍCH VỀ GIEO QUẺ CỬU THIÊN HUYỀN NỮ TOÁN PHÁP :

+ Cửu Thiên Huyền Nữ Toán Pháp là một trong loại bói Dân Gian. bào gồm CHÍN QUẺ LẬP THÀNH.
+ PHÉP  TOÁN :
Có việc khẩn cấp cho, hiểu bài bác khải thần (không  cần thiết xứ sở, thời hạn ), miễn rất là thành ý là được. Lấy một tóm tăm xĩa răng (hoặc chân nhang, tóm sõi, sạn, hoặc bẻ nhánh cây nhỏ ra  v.v… đều được ), thế bởi vì tóm tay ngược, tay cần quấn bên phía ngoài, tôn kính trả lên trán, hiểu bài bác Khải Thần phía trên. Sau cơ, sử dụng tay cần chia nhỏ ra thực hiện nhị , tóm từng mặt mũi 1 phần, bịa đặt xuống bàn (hay khu đất ). Đếm số lượng kilomet (sõi, đá, sạn …) phía bên trái trước, rồi điểm ở bên phải sau, cứ từng phụ thân cây thì quăng quật riêng rẽ,số sót lại sau nằm trong cần nhỏ hoặc bởi vì 3

Xem thêm: để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

Bài Viết Hay

Thơ Hay