4/5 tạ bằng bao nhiêu tấn

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Bạn đang xem: 4/5 tạ bằng bao nhiêu tấn

4500kg              0,72 tấn

15,4 tấn              64,2 tạ

0,013 tấn            3,54 yến

520 yến                  0,005 kg

6,53 tấn                   0,0378 tấn

1. 4yến 7kg=0,47 tạ

2.5kg= 0,5 tạ

3.2yến 4hg=204hg

4.4tạ 9kg=409 kg

5.2 tạ 7kg=2,07

6.5tấn 4 yến=5400 kg

7.16kg 4g= 16004g

8.8T 5 yến=805 yến

9.20,16 kg=20 160g

10.3 tấn=3000kg

11.36 tấn 87kg=36,087 tấn

hok đảm bảo chất lượng nha

Viết số thập phân tương thích :

a)Có đơn vị chức năng đo là tấn :

5 tạ =.....0,5 tấn...........                     9 tấn 8 tạ =....9,8 tấn...........

4 tạ 5 yến =.........0,45 tấn.....             515kg =.....0,515...............

a)Có đơn vị chức năng đo là tấn :

5 tạ =0,5 tấn                     9 tấn 8 tạ =9,8 tấn

4 tạ 5 yến =0,45 tấn             515kg =0,515

3 tạ 35 kilogam < 353 kg

4525kg >3/5 tấn

4 tấn 170 kilogam > 4 tấn 107 kg

5/2 tạ = 2 tạ 50 kg

giup snhanh tui chuồn nhập tối ni thui

4m7dm=4,7m

6m5cm=6,05m

8km25m=8,025km

427m=0,427km

5hm9m=5,09hm

9dm12mm=9,12dm

7 tấn 3 tạ=7,3 tấn

5kg20g=5,02kg

6 tạ 25kg=6,25 tạ

3 tấn 15 kg=30,15 tạ

2 tấn 5kg=2,005 tấn

4 tạ 6kg=4,06 tạ

4,7 m                       5hm 9m= 5,09 hm               6 tạ 25 kg= 6,25 tạ

6,05 cm                   9dm 12mm= 9,12 dm          3 tấn 15 kg= 3,015 tấn

8,025 m                    7T 3 tạ= 7,3 tấn              2 tấn 5 kg= 2,005 tấn

0,427km                   5 kilogam đôi mươi g= 5,02 kg              4 tạ 6 kg= 4,06 kg

2 tấn 3 tạ = 2300 kg

2 tạ 34 yến = 540 kg

23 tạ 4 kilogam = 2304 kg

3 yến 45 kilogam = 75 kg

Xem thêm: nàng ngốc và quân sư

5 tấn 6 tạ = 560 yến

5 tạ 67 yến = 117 yến

2kg 3hg = 2300 g

23kg 4dag = 2340 g

2 tấn 3 tạ= 2300 kg.

2 tạ 34 yến= 540 kg

23 tạ 4kg= 2304 kg

3 yến 45kg= 75 kg 

5 tấn 6 tạ= 560 yến 

5 tạ 67 yến= 117 yến

2 kilogam 3 hg= 2300 g

23kg 4 dag= 2340 g

1,02 m =      1020    mm 

1,02m =        0,0102       hm 

0, 008km =     8      m 

3km 14m =      3,014      km 

3/4 m =       0,75          m

13 tấn 8kg =           13,008           tấn 

23,8T =         23800        kg 

12 tạ 5kg =       12,05         tạ 

2/5 kilogam =             400       g

1,02 m =     1020     mm 

1,02m =           0,0102    hm 

0, 008km =       8    m 

3km 14m =         3,014   km 

3/4 m =               0,75  m

13 tấn 8kg =              13,008        tấn 

23,8T =              23800   kg 

12 tạ 5kg =              12,05  tạ 

2/5 kilogam =                   400 g

 3/5ha=0,6ha

2/5kg=0,4kg

4/5km=0,8km

7/8h=0,875h

3/2 tấn=1,5 tấn

2 tấn 617kg=2,617 tấn

4 tạ 70kg=4,7 tạ

\(3hm^24dam^2=3,04ha\)

2 tạ 7kg=2,07 tạ

3/5ha=0,6ha

2/5kg=0,4kg

4/5km=0,8km

7/8h=0,875h

3/2 tấn=1,5 tấn

2 tấn 617kg=2,617 tấn

4 tạ 70kg=4,7 tạ

3hm2  4dam= 3,04 ha

2 tạ 7kg=2,07 tạ

4/5 tạ = ...0,08...tấn

Xem thêm: cách lấy nọc chó cắn tại nhà

4/5 km = ..800..m

4/5 mét vuông =....80...dm2