511 là tài khoản gì

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: 511 là tài khoản gì

✵ ✵

Nguyên tắc kế tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hoạnh toán kế tiếp toán

Phương pháp hoạnh toán kế toán tài chính (trường phù hợp xuất buôn bán mang đến các đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào vô nội cỗ doanh nghiệp)

về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1. Tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty của công ty vô một kỳ kế toán tài chính của sinh hoạt phát triển, marketing kể từ những thanh toán và những nhiệm vụ sau:

a) Bán sản phẩm hóa: Bán thành phầm bởi công ty phát triển rời khỏi, bán sản phẩm hóa mua sắm vô và buôn bán BDS đầu tư;

b) Cung cấp cho dịch vụ: Thực hiện nay việc làm đang được thỏa thuận hợp tác bám theo phù hợp đồng vô một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán tài chính, như cung ứng công ty vận tải đường bộ. du ngoạn, mang đến mướn TSCĐ bám theo cách thức mang đến mướn sinh hoạt, lợi nhuận phù hợp đồng xây dựng….

c) Doanh thu không giống.

1.2. Điều khiếu nại ghi nhận doanh thu

a) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận lợi nhuận bán sản phẩm Lúc bên cạnh đó thõa mãn những ĐK sau:

- Doanh nghiệp đã lấy phó phần rộng lớn khủng hoảng và quyền lợi nối liền với quyền chiếm hữu thành phầm, sản phẩm & hàng hóa cho những người mua;

- Doanh nghiệp không hề sở hữu quyền vận hành sản phẩm & hàng hóa như người chiếm hữu hoặc quyền trấn áp sản phẩm hóa;

- Doanh nhận được xác lập kha khá chắc chắn rằng. Khi phù hợp đồng quy ấn định người tiêu dùng được quyền trả lại thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, đang được mua sắm bám theo những ĐK ví dụ, công ty chỉ được ghi nhận lợi nhuận Lúc những ĐK ví dụ cơ không hề tồn bên trên và người tiêu dùng ko được quyền trả lại thành phầm, sản phẩm & hàng hóa (trừ tình huống quý khách với quyền trả lại sản phẩm & hàng hóa bên dưới kiểu dáng thay đổi lại nhằm lấy sản phẩm & hàng hóa, công ty khác);

- Doanh nghiệp đang được hoặc tiếp tục nhận được quyền lợi kinh tế tài chính kể từ thanh toán buôn bán hàng;

- Xác ấn định được những ngân sách tương quan cho tới thanh toán bán sản phẩm.

b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận lợi nhuận cung ứng công ty Lúc trạm gác vừa lòng những ĐK sau:

- Doanh nhận được xác lập kha khá chắc chắn rằng. Khi phù hợp đồng quy ấn định người tiêu dùng được quyền trả lại công ty đang được mua sắm bám theo những ĐK ví dụ, công ty chỉ được ghi nhận lợi nhuận Lúc những ĐK ví dụ cơ không hề tồn bên trên và người tiêu dùng ko được quyền trả lại công ty đang được cung cấp;

- Doanh nghiệp đang được hoặc sẹ nhận được quyền lợi kinh tế tài chính kể từ thanh toán cung ứng công ty đó;

- Xác ấn định được phần việc làm đang được hoàn thiện vô thời khắc thông tin cáo;

- Xác ấn định được ngân sách đột biến mang đến gao dịch và ngân sách nhằm hoàn thiện thanh toán cung ứng công ty cơ.

1.3. Trường phù hợp hợp đồng kinh tế tài chính bao hàm nhiều thanh toán, công ty cần nhận ra những thanh toán nhằm ghi nhận lợi nhuận, ví dụ:

- Trường phù hợp hợp đồng kinh tế tài chính quy ấn định việc bán sản phẩm và cung ứng công ty sau bán sản phẩm (ngoài điều khiển và tinh chỉnh bh thông thường), công ty cần ghi nhận riêng rẽ lợi nhuận bán sản phẩm và lợi nhuận cung ứng dịch vụ;

- Trường phù hợp hợp đồng quy ấn định mặt mày bán sản phẩm phụ trách lắp ráp thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, cho những người mua sắm thì lợi nhuận chỉ được ghi nhận sau khoản thời gian việc lắp ráp được tiến hành xong;

- Trường phù hợp công ty với nhiệm vụ cần cung ứng cho những người mua sắm hóa, công ty không tính tiền hoặc ưu đãi, rời giá bán, kế toán tài chính chỉ ghi nhận lợi nhuận so với sản phẩm & hàng hóa, công ty cần cung ứng không tính tiền đ1o cho tới Lúc đang được tiến hành nhiệm vụ với người tiêu dùng.

1.4. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty thuần nhưng mà bởi công ty tiến hành được vô kỳ kế toán tài chính hoàn toàn có thể thấp rộng lớn lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty ghi nhận thuở đầu bởi những vẹn toàn nhân: Doanh nghiệp ưu đãi thương nghiệp, rời giá bán sản phẩm đang được bán ra cho quý khách hoặc sản phẩm đang được buôn bán bị trả lại (do ko đáp ứng ĐK về quy cơ hội, phẩm hóa học ghi vô phù hợp đồng kinh tế);

Trường phù hợp sản phảm, sản phẩm & hàng hóa, công ty đang được hấp phụ kể từ những kỳ trước, cho tới kỳ sau cần bị tiêu diệt ưu đãi thương nghiệp, rời giá bán sản phẩm buôn bán, hoặc sản phẩm buôn bán bị trả lại thì công ty được ghi rời lợi nhuận bám theo vẹn toàn tắc:

- Nếu thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty đang được hấp phụ kể từ những kỳ trước, cho tới kỳ sau cần rời giá bán. Phải ưu đãi thương nghiệp, bị trả lại tuy nhiên đột biến trước thời khắc tạo ra Báo cáo tài chủ yếu, kế toán tài chính cần coi đấy là một sự khiếu nại cần thiết kiểm soát và điều chỉnh đột biến sau ngày lập BCTC và ghi rời lợi nhuận bên trên Báo cáo tài chủ yếu của kỳ lập report.

- Trường phù hợp thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty cần rời giá bán, cần ưu đãi thương nghiệp, bị trả lại sau thời khắc tạo ra Báo cáo tài chủ yếu thì công ty ghi rời lợi nhuận của kỳ đột biến.

1.5. Doanh thu vô một trong những tình huống xác lập như sau:

1.5.1. Doanh thu bán sản phẩm, cung ứng công ty ko bao hàm những khoản thuế loại gián thu cần nộp, như thuế GTGT (kể cả tình huống nộp thuế GTGT bám theo cách thức trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

Trường phù hợp ko tách tức thì được số thuế loại gián thu cần nộp bên trên thời khắc ghi nhận lợi nhuận, kế toán tài chính được ghi nhận daonh bao hàm cả số thuế cần nộp và kế hoạch cần ghi rời lợi nhuận so với số thuế loại gián thu cần nộp. Khi lập Báo cáo thành quả marketing, đầu tư “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” và tiêu chí “Các khoản rời trừ doanh thu” đều ko bao hàm số thuế loại gián thu cần nộp vô kỳ bởi về thực chất những khoản thuế loại gián thu ko được xem như là một phần tử của lợi nhuận.

1.5.2. Trường phù hợp vô kỳ công ty đang được viết lách hóa đơn bán sản phẩm và đang được thu chi phí bán sản phẩm tuy nhiên cho tới vào cuối kỳ vẫn ko ship hàng cho những người mua sắm, thì độ quý hiếm số sản phẩm này sẽ không được xem như là đang được buôn bán vô kỳ và ko được ghi vô thông tin tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ” nhưng mà chỉ hoạnh toán vô mặt mày Có thông tin tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng hàng” về khoản chi phí đang được thu của quý khách. Khi thực ship hàng cho những người mua sắm tiếp tục thống kê vô thông tin tài khoản 511 “Doanh thu buôn bán và cung ứng dịch vụ” về độ quý hiếm giá bán sản phẩm đang được phó, đang được thu trước chi phí bán sản phẩm, phù phù hợp với những ĐK ghi nhận lợi nhuận.

1.5.3. Trường phù hợp xuất sản phẩm & hàng hóa nhằm khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quý khách chỉ được trao sản phẩm khuyến mại, lăng xê tất nhiên những ĐK khác ví như cần mua sắm thành phầm, sản phẩm & hàng hóa (ví dụ như mua sắm 2 thành phầm được tặng 1 sản phẩm…) thì kế toán tài chính cần phân chia số chi phí nhận được nhằm tính lợi nhuận cho tất cả sản phẩm khuyến mại, độ quý hiếm sản phẩm khuyến mại được xem vô giá bán vốn liếng sản phẩm buôn bán (trường phù hợp này thực chất thanh toán là rời giá bán sản phẩm bán).

1.5.4. Trường phù hợp công ty với lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty vì như thế nước ngoài tệ nhưng mà đột biến thanh toán nhận chi phí ứng trước của quý khách thì lợi nhuận ứng với số chi phí nhận ứng trước được ghi nhận bám theo tỷ giá bán thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc nhận ứng trước, phần lợi nhuận ứng với số chi phí sót lại được ghi nhận bám theo tỷ giá bán thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc ghi nhận lợi nhuận.

1.5.5. Doanh thu buôn bán BDS của công ty là ngôi nhà góp vốn đầu tư cần tiến hành bám theo vẹn toàn tắc:

Đối với những công trình xây dựng, khuôn khổ công trình xây dựng công ty là ngôi nhà góp vốn đầu tư (kế cả những công trình xây dựng, khuôn khổ công trình xây dựng công ty vừa vặn là ngôi nhà góp vốn đầu tư, vừa vặn tự động ganh đua công), công ty ko được ghi nhận lợi nhuận BDS và ko được ghi nhận lợi nhuận so với số chi phí thu trước của quý khách bám theo tiến thủ cỗ. Việc ghi nhận lợi nhuận buôn bán BDS cần đáp ứng vừa lòng bên cạnh đó 5 ĐK sau:

- Bất động sản đang được hoàn thiện toàn cỗ và chuyển nhượng bàn giao cho những người mua sắm, công ty đã lấy phó khủng hoảng và quyền lợi nối liền với quyền chiếm hữu BDS cho những người mua;

- Doanh thu không hề sở hữu quyền vận hành BDS như người chiếm hữu BDS hoặc quyền trấn áp bất tỉnh sản;

- Doanh nhận được xác lập kha khá dĩ nhiên chắn;

- Doanh nghiệp đang được nhận được hoặc tiếp tục nhận được quyền lợi kinh tế tài chính kể từ thanh toán buôn bán bất tỉnh sản;

- Xác ấn định được ngân sách tương quan cho tới thanh toán buôn bán BDS.

1.5.6. Đối với sản phẩm & hàng hóa nhận buôn bán đại lý, ký gửi bám theo cách thức bán giá chuẩn tận hưởng hoả hồng, lợi nhuận là phần hoả hồng bán sản phẩm nhưng mà công ty thừa hưởng.

1.5.7. Đối với sinh hoạt công ty ủy thác xuất nhập vào, lợi nhuận là phí ủy thác đơn vị chức năng thừa hưởng.

1.5.8. Đối với đơn vị chức năng nhận gia công vật tư, sản phẩm & hàng hóa, lợi nhuận là số chi phí gia công thực tiễn thừa hưởng, ko bao hàm độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận gia công.

1.5.9. Trường phù hợp bán sản phẩm bám theo cách thức trả đủng đỉnh, trả dần dần, lợi nhuận được xác lập bám theo giá thành trả chi phí ngay;

1.5.10. Nguyên tắc ghi nhận và xác lập lợi nhuận của phù hợp đồng xây dựng:

a) Doanh thu của phù hợp đồng xây dưng bao gồm:

- Doanh thu thuở đầu được ghi vô phù hợp đồng;

- Các khoản tăng, rời Lúc tiến hành phù hợp đồng, những khoản chi phí thưởng và những khoản giao dịch thanh toán không giống nếu như những khoản này còn có năng lực thực hiện thay cho thay đổi lợi nhuận, và hoàn toàn có thể xác lập được một cơ hội xứng đáng tin cẩn cậy:

+ Doanh thu của phù hợp đồng hoàn toàn có thể tăng hoặc rời ở từng kỳ, ví dụ: Nhà thầu và quý khách hoàn toàn có thể đồng ý cùng nhau về những thay cho thay đổi và những đòi hỏi thực hiện tăng hoặc rời lợi nhuận của phù hợp đồng vô kỳ tiếp theo sau đối với phù hợp đồng được cấp cho nhận lần thứ nhất tiên; Doanh thu và đã được thỏa thuận hợp tác vô phù hợp đồng với giá bán cố định và thắt chặt hoàn toàn có thể tăng vì như thế nguyên do giá thành tăng lên; Doanh thu bám theo phù hợp đồng hoàn toàn có thể bị rời bởi ngôi nhà thầu ko tiến hành trúng tiến thủ cỗ hoặc ko đáp ứng unique thi công bám theo thỏa thuận hợp tác vô phù hợp đồng; Khi phù hợp đồng với giá bán cố định và thắt chặt quy ấn định nấc giá bán cố định và thắt chặt cho 1 đơn vị chức năng thành phầm hoàn thiện thì lợi nhuận bám theo phù hợp đồng tiếp tục tăng hoặc rời Lúc lượng thành phầm tăng hoặc rời.

+ Khoản chi phí thưởng là những khoản phụ tăng trả mang đến ngôi nhà thầu nếu như ngôi nhà thầu tiến hành phù hợp đồng đạt hoặc vượt quá mức đòi hỏi. Khoản chi phí thưởng được xem vô lợi nhuận của phù hợp đồng thi công Lúc với đầy đủ 2 điều kiện: (i) Chắc chắn đạt hoặc vượt quá mức một trong những chi phí chuẩn chỉnh ví dụ và đã được ghi vô phù hợp đồng; (ii) Khoản chi phí thưởng được xác lập một cơ hội uy tín.

- Khoản giao dịch thanh toán không giống nhưng mà ngôi nhà thầu nhận được kể từ quý khách hay như là một mặt mày không giống nhằm bù che cho những ngân sách ko bao hàm vô giá bán phù hợp đồng. Ví dụ: Sự đủng đỉnh trể bởi quý khách tạo ra nên; Sai sót trong số tiêu chí chuyên môn hoặc design và những tranh giành chấp về phong thái thay cho thay đổi trong những công việc tiến hành phù hợp đồng. Việc xác lập lợi nhuận gia tăng kể từ những khoản giao dịch thanh toán bên trên còn tùy nằm trong vô thật nhiều nhân tố ko chắc chắn rằng và thông thường tùy theo thành quả của tương đối nhiều cuộc thương thảo. Do cơ, những khoản giao dịch thanh toán không giống chỉ được xem vô lợi nhuận của phù hợp đồng thi công khi:

+ Các cuộc thỏa thuận hợp tác đang được đạt được thành quả là quý khách tiếp tục chấp nhuận bồi thường;

+ Khoản giao dịch thanh toán không giống được quý khách đồng ý chấp thuận và hoàn toàn có thể xác lập được một cơ hội uy tín.

b) Ghi nhận lợi nhuận của phù hợp đồng thi công như sau:

Khi thành quả tiến hành phù hợp đồng thi công được xác lập một cơ hội uy tín và được quý khách xác nhận, thì lợi nhuận và ngân sách tương quan cho tới phù hợp đồng được ghi nhận ứng với phần việc làm đang được hoàn thiện được quý khách xác nhận vô kỳ phản ánh bên trên hóa đơn đang được lập.

c) Khi thành quả tiến hành phù hợp đồng thi công ko thể dự trù được một cơ hội đang được tin cẩn, thì:

- Doanh thu chỉ được ghi nhận tương tự với ngân sách của phù hợp đồng đang được đột biến nhưng mà việc được trả trả là kha khá dĩ nhiên chắn;

- Chi phí của phù hợp đồng chỉ được ghi nhận là ngân sách vô kỳ Lúc những ngân sách đang được đột biến.

1.5.11. Không ghi nhận lợi nhuận bán sản phẩm, cung ứng công ty đối với:

- Trị giá bán sản phẩm & hàng hóa, vật tư, buôn bán trở thành phẩm xuất phó mang đến bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá bán sản phẩm gửi buôn bán bám theo cách thức gửi buôn bán đại lý, ký gửi (chưa được xác lập là đang được bán);

- Số chi phí nhận được từ những việc buôn bán thành phầm phát triển thử;

- Các khoản lợi nhuận sinh hoạt tài chính;

- Các khoản thu nhập không giống.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 511- DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên Nợ:

- Các khoản thuế loại gián thu cần nộp (GTGT, TTĐB, XK, BCMT);

- Các khoản rời trừ doanh thu;

- Kết trả lợi nhuận thuần vô Tài khoản 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh”.

Bên Có:

- Doanh thu buôn bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, BDS góp vốn đầu tư và cung ứng công ty của công ty tiến hành vô kỳ kế toán tài chính.

Tài khoản 511 Không với số dư vào cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty, với 4 thông tin tài khoản cấp cho 2:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán sản phẩm hóa: Tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của khối số lượng sản phẩm được xác lập là đang được buôn bán vô một kỳ kế toán tài chính của công ty. Tài khoản này đa phần sử dụng cho những ngành marketing sản phẩm & hàng hóa, vật tư, hoa màu,…

- Tài khoản 5112 - Doanh thu buôn bán trở thành phẩm: Tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của lượng thành phầm (thành phẩm, buôn bán trở thành phẩm) được xác lập là đang được buôn bán vô một kỳ kế toán tài chính của công ty.Tài khoản này đa phần sử dụng cho những ngành phát triển vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp đặt, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung ứng dịch vụ: Tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của lượng công ty đang được hoàn thiện, đang được cung ứng mang đến quý khách và được xác lập là đang được buôn bán vô một kỳ kế toán tài chính. Tài khoản này đa phần sử dụng cho những ngành marketing công ty như: Giao thông vận tải đường bộ, bưu năng lượng điện, du ngoạn, công ty công nằm trong, công ty khoa học tập, chuyên môn, công ty kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán,…

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để làm phản ánh về lợi nhuận nhượng buôn bán, thanh lý vất động sản góp vốn đầu tư, những khoản trợ cấp cho, trợ giá bán của Nhà nước…

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Doanh thu của lượng thành phầm (thành phẩm, buôn bán trở thành phẩm), sản phẩm & hàng hóa, công ty và đã được xác lập là đang được buôn bán vô kỳ kế tiếp toán:

a) Đối với sả phẩm, sản phẩm & hàng hóa, công ty, BDS góp vốn đầu tư nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT, thuế hấp phụ quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty bám theo giá thành chưa xuất hiện thuế, những khoản thuế loại gián thu cần nộp(chi tiết từng loại thuế) được tách riêng rẽ ngay trong khi ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT cần nộp bám theo cách thức trực tiêp, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ... (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

b) Trường phù hợp ko tách tức thì tức thì được những khoản thuế cần nộp, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận bao hàm cả thuế cần nộp. Định kỳ kế toán tài chính xác lập nhiệm vụ thuế cần nộp và ghi rời lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

3.2. Trường phù hợp, lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng công ty đột biến vì như thế nước ngoài tệ:

- Ngoài việc ghi bong kế toán tài chính cụ thể số vẹn toàn tệ đang được thu hoặc là phải thu, kế toán tài chính địa thế căn cứ vô tỷ giá bán thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc đột biến nhiệm vụ kinh tế tài chính nhằm quy thay đổi rời khỏi đơn vị chức năng chi phí tệ kế toán tài chính nhằm hoạnh toán vô thông tin tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ”.

- Trường phù hợp với nhận chi phí ứng trước của quý khách vì như thế nước ngoài tệ thì lợi nhuận ứng với số chi phí nhận ứng trước được ghi nhận bám theo tỷ giá bán thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc nhận ứng trước, phần lợi nhuận ứng với số chi phí sót lại được ghi nhận bám theo tỷ giá bán thanh toán thực tiễn bên trên thời khắc ghi nhận lợi nhuận, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131...

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

3.3. Đối với thanh toán sản phẩm thay đổi sản phẩm ko tương tự:

Khi xuất thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, thay đổi lấy vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ ko tương tự động kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm nhằm thay đổi lấy vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ không giống bám theo độ quý hiếm hợp lý và phải chăng gia tài nhận về sau khoản thời gian kiểm soát và điều chỉnh những khoản chi phí thu tăng hoặc trả tăng. Trường phù hợp ko xác lập giá tốt trị hợp lý và phải chăng gia tài nhận về thì lợi nhuận xác lập bám theo độ quý hiếm hợp lý và phải chăng của gia tài mang theo trao thay đổi sau khoản thời gian kiểm soát và điều chỉnh những khoản chi phí thu thu tăng hoặc trả thêm

- Khi ghi nhận lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của quý khách (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

Đồng thời ghi nhận giá bán vốn liếng sản phẩm mang theo trao thay đổi, ghi:

Nợ TK 632 Giá vốn liếng sản phẩm bán

Có những TK 155, 156

- Khi nhận vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ bởi trao thay đổi, kế toán tài chính phản ánh độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ có được bởi trao thay đổi, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, ... (giá mua sắm chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 - Phải thu của quý khách (tổng giá bán thanh toán).

- Trường phù hợp được thu tăng chi phí bởi nhận xét trị hợp lý và phải chăng của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa mang đi trao thay đổi to hơn độ quý hiếm hợp lý và phải chăng của vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ có được bởi trao thay đổi thì Lúc có được tiền bạc mặt mày với vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ trao thay đổi, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (số chi phí đang được thu thêm)

Có TK 131 - Phải thu của quý khách.

- Trường phù hợp cần trả tăng chi phí bởi độ quý hiếm hợp lý và phải chăng của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa mang đi trao thay đổi nhỏ rộng lớn độ quý hiếm hợp lý và phải chăng của vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ có được bởi trao thay đổi thì Lúc trả chi phí mang đến mặt mày với vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ trao thay đổi, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có những TK 111, 112, ...

3.4. Khi bán sản phẩm hóa bám theo cách thức trả đủng đỉnh, trả góp:

- Khi bán sản phẩm trả đủng đỉnh, trả dần dần, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm bám theo giá thành trả chi phí tức thì chưa xuất hiện thuế, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (giá buôn bán trả chi phí tức thì chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

Xem thêm: boasted đi với giới từ gì

Có TK 3387 - Doanh thu ko tiến hành (chênh nghiêng thân thuộc tổng số chi phí bám theo giá thành trả đủng đỉnh, trả dần dần với giá thành trả chi phí ngay).

Định kỳ, ghi nhận lợi nhuận chi phí lãi bán sản phẩm trả đủng đỉnh, trả dần dần vô kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu ko thực hiện

Có TK 515 - Doanh thu sinh hoạt tài chủ yếu (lãi trả đủng đỉnh, trả góp).

3.5. Khi mang đến mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS góp vốn đầu tư, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận cần phù phù hợp với công ty mang đến mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS góp vốn đầu tư đang được hoàn thiện từng kỳ. Khi tạo ra hóa đơn giao dịch thanh toán chi phí mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS góp vốn đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của quý khách (nếu ko có được chi phí ngay)

Nợ những TK 111, 112(nếu nhận được chi phí ngay)

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp.

3.6. Trường phù hợp thu trước chi phí nhiều kỳ về mang đến mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS đầu tư:

- Khi nhận tiền bạc quý khách trả trước về mang đến mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS góp vốn đầu tư mang đến nhiều kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (tổng số chi phí nhận trước)

Có TK 3387- Doanh thu ko tiến hành (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

- Định kỳ, tính và kết trả lợi nhuận của kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu ko thực hiện

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (5118).

- Số chi phí cần trả lại chi quý khách vì như thế phù hợp đồng mang đến mướn sinh hoạt TSCĐ và mang đến mướn sinh hoạt BDS góp vốn đầu tư ko được tiến hành tiếp hoặc thời hạn tiến hành ngắn lại hơn thời hạn đang được thu chi phí trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu ko tiến hành (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT cần nộp (số chi phí trả lại mang đến mặt mày mướn và thuế GTGT của sinh hoạt mang đến mướn gia tài ko được thực hiện)

Có những TK 111, 112, ... (tổng số chi phí trả lại).

3.7. Trường phù hợp bán sản phẩm trải qua đại lý bán giá chuẩn tận hưởng hoa hồng

a) Kế toán ở đơn vị chức năng ship hàng đại lý:

- Khi xuất kho thành phầm, sản phẩm & hàng hóa giao thông vận tải cho những đại lý phải tạo lập Phiếu xuất kho sản phẩm gửi chuồn buôn bán đại lý. Căn cứ vô phiếu xuất kho sản phẩm gửi chuồn buôn bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi chuồn bán

Nợ những TK 155, 156.

- Khi sản phẩm & hàng hóa phó mang đến đại lý đang được bán tốt, địa thế căn cứ vô Bảng kê hóa đơn rời khỏi của sản phẩm & hàng hóa đang được buôn bán bởi những mặt mày nhân đại lý tận hưởng hoả hồng lập gửi về kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm bám theo giá thành chưa xuất hiện thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ... (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá bán vốn liếng của sản phẩm đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng sản phẩm bán

Có TK 157 - Hàng gửi chuồn buôn bán.

- Số chi phí hoả hồng cần trả mang đến đơn vị chức năng nhận bán sản phẩm đại lý tận hưởng hoả hồng, ghi:

Nợ TK 642 - giá cả vận hành marketing (6421) (hoa hồng đại lý chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có những TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị chức năng nhận đại lý, bán giá chuẩn tận hưởng hoa hồng:

- Khi nhận sản phẩm đại lý bán giá chuẩn tận hưởng hoả hồng, công ty dữ thế chủ động bám theo dõi và biên chép vấn đề về toán cỗ độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa nhận buôn bán đại lý vô phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi sản phẩm & hàng hóa nhận buôn bán đại lý đang được bán tốt, địa thế căn cứ vô Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán sản phẩm và những triệu chứng kể từ với tương quan, kế toán tài chính phản ánh số chi phí bán sản phẩm đại lý cần trả mang đến mặt mày ship hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Có TK 331 - Phải trả cho những người buôn bán (tổng giá bán thanh toán).

- Định kỳ, Lúc xác lập lợi nhuận hoả hồng bán sản phẩm đại lý thừa hưởng, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho những người bán

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (nếu có).

- Khi trả chi phí bán sản phẩm đại lý mang đến mặt mày ship hàng, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho những người bán

Có những TK 111, 112.

3.8. Đối với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty xuất bán ra cho những đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào vô nội cỗ công ty.

- 3.8.1. Trường phù hợp ko ghi nhận lợi nhuận Một trong những đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào vô nội cỗ công ty, kế toán tài chính lập Phiếu xuất kho kiêm vận trả nội cỗ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội cỗ (giá vốn)

Có những TK 155, 156

Có TK 333 - Thuế và những khỏa cần nộp Nhà nước (nếu có).

- Khi có được thông tin kể từ đơn vị chức năng mua sắm là thành phầm, sản phẩm & hàng hóa và đã được hấp phụ rời khỏi bên phía ngoài, đơn vị chức năng buôn bán ghi nhận lợi nhuận, giá bán vốn:

+ Phản ánh giá bán vốn liếng sản phẩm buôn bán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng sản phẩm bán

Có 136 - Phải thu nội cỗ.

+ Phản ánh lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty.

b) Kế toán bên trên đơn vị chức năng mua:

- Khi có được thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty đo đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào vô nội cỗ công ty trả cho tới, kế toán tài chính địa thế căn cứ vô những triệu chứng kể từ với tương quan, ghi:

Nợ những TK 155, 156 (giá vốn)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 336 - Phải trả nội cỗ.

- Khi buôn bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty rời khỏi bên phía ngoài, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận, giá bán vốn liếng như thanh toán bán sản phẩm thường thì.

- Trường phù hợp đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào ko được phân cấp cho hoạnh toán cho tới marketing sau thuế, kế toán tài chính cần kết trả lợi nhuận, giá bán vốn liếng mang đến đơn vị chức năng cấp cho trên:

+ Kết trả giá bán vốn liếng, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ

Có TK 632 - Giá vốn liếng sản phẩm buôn bán.

+ Kết trả lợi nhuận, ghi:

Nợ TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 336 - Phải trả nội cỗ.

3.8.2. Trường phù hợp công ty ghi nhận lợi nhuận bán sản phẩm cho những đơn vị chức năng vô nội cỗ công ty, ghi:

a) Kế toán bên trên đơn vị chức năng bán:

- Khi xuất thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty bán ra cho những đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào vô nội cỗ công ty, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận như sau:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (chi tiết thanh toán bán sản phẩm nội bộ)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

- Ghi nhận giá bán vốn liếng sản phẩm buôn bán như thanh toán bán sản phẩm thường thì.

b) Kế toán bên trên đơn vị chức năng mua:

Khi buôn bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty mua sắm của đơn vị chức năng vô nội cỗ, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận, giá bán vốn liếng như thanh toán bán sản phẩm thường thì.

3.9. Đối với sinh hoạt gia công sản phẩm & hàng hóa bên trên đơn vị chức năng nhận gia công

- Khi nhận sản phẩm để triển khai, công ty dữ thế chủ động bám theo dõi và biên chép vấn đề về toàn cỗ độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận gia công vô phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi xác lập lợi nhuận kể từ số chi phí gia công thực tiễn thừa hưởng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

3.10. Kế toán lợi nhuận phù hợp đồng thi công.

- Khi thành quả tiến hành phù hợp đồng thi công được xác lập một cơ hội uy tín và được quý khách xác nhận, thì kế toán tài chính phải tạo lập Hóa đơn GTGT bên trên hạ tầng phần việc làm đang được hoàn thiện được quý khách xác nhận, địa thế căn cứ vô Hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (5113)

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp.

- Khoản bồi thông thường nhận được kể từ quý khách hoặc mặt mày không giống nhằm bù che cho những ngân sách ko bao hàm vô độ quý hiếm phù hợp đồng(ví dụ: Sự đủng đỉnh trễ bởi quý khách tạo ra nên; sơ sót trong số tiêu chí chuyên môn hoặc design và những tranh giành chấp về những thay cho thay đổi trong những công việc tiến hành phù hợp đồng), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, ...

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp.(nếu có)

- Khi có được chi phí giao dịch thanh toán lượng công trình xây dựng hoàn thiện hoặc khoản ứng trước kể từ quý khách, ghi:

Nợ những TK 111, 112, ...

Có TK 131 - Phải thu của quý khách.

3.11. Kế toán buôn bán, thanh lý BDS đầu tư

- Ghi nhận lợi nhuận buôn bán khu đất động sản đầu tư

Nợ những TK 111, 112, 131, ...(tổng giá bán thanh toán)

Có TK 5118- Doanh thu khác

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT (33311)

- Ghi nhận giá bán vốn liếng BDS góp vốn đầu tư, ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn liếng sản phẩm buôn bán (giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao sút lũy kế tiếp (2147) (nếu có)

Có TK 217- Bất động sản góp vốn đầu tư (nguyên giá).

3.12. Trường phù hợp trả lộc mang đến công nhân viên cấp dưới và người làm việc không giống vì như thế thành phầm, sản phẩm hóa: Kế toán cần ghi nhận lợi nhuận so với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa như so với thanh toán bán sản phẩm thường thì, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người làm việc (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

3.13. Trường phù hợp dùng thành phầm, sản phẩm & hàng hóa nhằm biếu, tặng được cán cỗ công nhân viên cấp dưới được trang trải vì như thế quỹ khen ngợi thưởng, phúc lợi: Kế toán cần ghi nhận lợi nhuận so với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa như so với thanh toán bán sản phẩm thường thì, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen ngợi thưởng, phúc lợi (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

3.14. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết trả lợi nhuận của sản phẩm buôn bán bị trả lại, khoản rời giá bán sản phẩm buôn bán và ưu đãi thương nghiệp đột biến vô kỳ trừ vô lợi nhuận thực tiễn vô kỳ nhằm xác lập lợi nhuận thuần, ghi:

Nợ TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

3.15. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết trả lợi nhuận thuần thanh lịch TK 911 “Xác ấn định thành quả kinh doanh”, ghi:

Xem thêm: ở nhà mùa dịch làm gì truyện

Nợ TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 911 - Xác ấn định thành quả marketing.

về đầu trang