amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 92,092

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

A. đimetylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất này sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

Xem thêm: cô chủ và chàng hầu thuyết minh

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất này sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Khi rét chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng trả một trong những phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số nhận định và đánh giá trúng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ color biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Chất to tướng.

Xem thêm: xem phim cù lao xác sống