cacbon trong hợp chất nào sau đây có số oxi hóa cao nhất

Câu hỏi:

11/11/2019 45,193

Bạn đang xem: cacbon trong hợp chất nào sau đây có số oxi hóa cao nhất

A. CaC2.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án D

Trong 4 đáp án thì số lão hóa tối đa là +4

của cacbon thể hiện tại ở phân tử CO2 Chọn D

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,00.

B. 19,70.

C. 10,00.

D. 1,97.

Câu 2:

Sục CO2 nhập 200 gam hỗn hợp Ca(OH)2 tớ sở hữu thành quả bám theo đồ gia dụng thị như hình mặt mũi. Tính C% của hóa học tan nhập hỗn hợp sau phản ứng?

A. 30,45%.

B. 34,05%.

C. 35,40%

D. 45,30%.

Câu 3:

Khi sục kể từ từ cho tới dư CO2 nhập hỗn hợp sở hữu chứa chấp 0,1 mol NaOH; x mol KOH và y mol Ba(OH)2, thành quả thí sát hoạch được màn biểu diễn bên trên đồ gia dụng thị sau:

Giá trị của x, hắn, z theo thứ tự là

A. 0,60; 0,40 và 1,50

B. 0,30; 0,60 và 1,40

Xem thêm: ở truồng nghĩa là gì

C. 0,30; 0,30 và 1,20

D. 0,20; 0,60 và 1,25

Câu 4:

Dẫn luồng khí CO dư trải qua lếu thích hợp Al2O3, CuO, CaO, Fe2O3 (nung nóng). Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn gồm

A. Al, Fe, Cu, Ca.

B. Al2O3, Fe2O3, Cu, CaO.

C. Al2O3 Cu, Ca, Fe.

D. Al2O3, Cu, CaO, Fe.

Câu 5:

Cho kể từ từ X mol khí CO2 nhập 500 gam hỗn hợp lếu thích hợp KOH và Ba(OH)2. Kết ngược thử nghiệm được màn biểu diễn bên trên đồ gia dụng thị sau:

Tổng độ đậm đặc Xác Suất lượng của những hóa học tan nhập hỗn hợp sau phản xạ là

A. 51,08%.

B. 42,17%

C. 45,11%.

D. 55,45%.

Câu 6:

Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) nhập 400 ml hỗn hợp Ca(OH)2 aM, sau khoản thời gian những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X và kết tủa Y. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH 1M nhập X cho tới Lúc kết tủa nhận được lớn số 1 thì đang được sử dụng 120ml. Giá trị của a là

A. 0,45.

B.0,50

C.0,60.

D. 0,65.

Xem thêm: the eminence in shadow master of garden