cảm âm bèo dạt mây trôi

YouTube video

Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, vùng xa vời xôi

Bạn đang xem: cảm âm bèo dạt mây trôi

DO DO SOL XiaoMI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

MI XiaoMI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO la sol

Mây trôi, chim rơi tang tính cách cá lội

SOL DO XiaoMI FA SOL / XiaoMI MI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO lasol

Ngậm một tin cẩn nhìn, nhì tin cẩn đợi

La DO DO RE XiaoMI MI / XiaoMI MI RE DO

Ba tứ tin cẩn đợi, sao chẳng thấy em

RE XiaoMI RE XiaoMI SOL DO lasol / DO lasol DO RE XiaoMI SOL XiaoMI RE DO

lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Một miếng trăng treo xuyên suốt canh thâu

DO DO SOL XiaoMI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi trăng đang được ngả ngang đầu

MI XiaoMI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO lasol

Thương ghi nhớ ai chim ơi mang đến nhắn một song lời

SOL DO XiaoMI FA SOL / XiaoMI MI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO lasol

Người ra đi đem hãy nhờ rằng ghi nhớ ai ngồi

La DO DO RE XiaoMI MI / XiaoMI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE XiaoMI RE XiaoMI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE XiaoMI RE DO

Lời 3:

Mỏi hao tối thâu xuyên suốt năm canh

DO DO SOL XiaoMI FA SOL / LA SOL SOL

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

MI XiaoMI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO lasol

Thương ghi nhớ ai chim ơi mang đến nhắn một song lời

SOL DO XiaoMI FA SOL / XiaoMI MI / XiaoMI RE XiaoMI SOL DO / DO XiaoMI RE DO lasol

Người ra đi đem hãy nhờ rằng ghi nhớ ai ngồi

La DO DO RE XiaoMI MI / XiaoMI MI RE DO

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

RE XiaoMI RE XiaoMI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE XiaoMI RE DO

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Thổi Từ Fa Dễ Thổi | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, vùng xa vời xôi

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt

Xem thêm: họ cười tôi vì tôi không giống họ

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Mây trôi, chim rơi tang tính cách cá lội

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Ngậm một tin cẩn nhìn, nhì tin cẩn đợi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Ba tứ tin cẩn đợi, sao chẳng thấy em

sol la sol la Do fa bởi, fa bởi fa sol la sol fa

lời 2: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi Dễ Thổi

Một miếng trăng treo xuyên suốt canh thâu

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi trăng đang được ngả ngang đầu

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương ghi nhớ ai chim ơi mang đến nhắn một song lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người ra đi đem hãy nhờ rằng ghi nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa bởi, fa bởi fa sol la sol fa

Lời 3: Dẽ thổi

Mỏi hao tối thâu xuyên suốt năm canh

fa fa Do la sib Do, Re Do Do

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Thương ghi nhớ ai chim ơi mang đến nhắn một song lời

Do FA la sib Do, la la , la sol la Do fa, fa la sol fa do

Người ra đi đem hãy nhờ rằng ghi nhớ ai ngồi

re, fa fa sol la la , la, la sol fa

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu

sol la sol la Do fa bởi, fa bởi fa sol la sol fa

⭐ Tất cả trọn vẹn không lấy phí tặng cho những bạn

✅ Chuẩn xác, cụ thể từng nốt nhạc

⭐ Từng bài xích cảm âm được thầy Hoàng Anh và những học tập trò săn sóc viết lách cực kỳ chi tiết

✅ Lựa lựa chọn những tone đơn giản nhất

Xem thêm: các nhân vật trong thanh gươm diệt quỷ

⭐ điều đặc biệt cảm âm dễ dàng nhất mang đến chúng ta mới nhất học tập sáo trúc

✅ Bất cứ ai ai cũng hoàn toàn có thể nghịch ngợm được dễ dàng dàng

⭐ Không cần phải biết nhạc lý nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể nghịch ngợm theo dõi dễ dàng dàng