cấp bậc trong tinh thần biến

Tinh Thần Biến được phân thành 4 cấp độ Tu Tiên là: Phàm nhân giới, Tiên quái yêu thương giới, Thần giới, Chưởng khổng fake. Mỗi cảnh giới sẽ tiến hành phân thành những cấp độ không giống nhau tất cả chúng ta nằm trong thám thính hiểu ngay lập tức tại đây.

Phàm nhân giới

Chi theo đuổi cấp cho bậc: Tiền, Trung, Hậu cảnh giới.

Bạn đang xem: cấp bậc trong tinh thần biến

Bắt đầu từ:

 1. Hậu thiên
 2. Tiên thiên
 3. Kim Đan
 4. Nguyên Anh

-> Sau cơ phỏng 69 kiếp (6 đạo lôi), tiếp tục tiến bộ cho tới cảnh giới tiếp theo sau.

 1. Động Hư
 2. Không Minh
 3. Độ Kiếp

Độ kiếp được chia thành 2 hướng:

 • Nếu tiến bộ trở thành phỏng 99 lôi kiếp tuy nhiên thất bại tu tiên thì tiếp tục trở thành Tán Tiên, tương tự với tu quái và yêu thương thú, ( với toàn bộ bao gồm 12 tinh nghịch giã tiên ).
 • Còn nếu mà phỏng lôi kiếp thành công xuất sắc thì gọi là cảnh giới đại trở thành. Đến phía trên, người phỏng kiếp chỉ việc tu luyện cho tới đại thỏa mãn (thời gian lận thì tuỳ theo đuổi cảm biến phi thăng lên Tiên Giới của từng người).

Lưu ý:

Ở phàm giới với 2 phía tu luyện là: Nội công & Ngoại công (2 phía này đều hoàn toàn có thể đạt cho tới tiên thiên đại thỏa mãn.)

Ngoại công tu luyện cực kỳ khó khăn và vất vả nên chỉ có thể với Tần Vũ là kẻ có một không hai tu luyện thành công xuất sắc. Sau này còn tồn tại hậu nhân của Tần Vũ nữa.

Tiên quái yêu thương giới

Các cảnh giới đều được phân tách nhất cấp cho cho tới cửu cấp:

Xem thêm: giờ tỵ là mấy h

 1. Thiên Tiên 
 2. Kim Tiên
 3. Tiên đế/Ma đế/Yêu đế

Sau cơ trải qua chuyện lôi kiếp phi thăng lên Thần Giới.

Thần giới

 • Thần nhân: hạ – trung – thượng
 • Thiên thần: hạ – trung – thượng
 • Thần vương vãi (có cấp độ tuy nhiên ko rõ nét, con số vô cùng ít).
 • Thiên tôn (thuộc sản phẩm truyền thuyết, con số hết sức không nhiều, vì thế Chưởng Khổng Giả – người tạo nên đi ra ngoài trái đất ra quyết định hoặc cũng hoàn toàn có thể tự động cảm ngộ).

Chưởng khổng giả

Hiện bên trên với nhập Tinh Thần Biến với 3 Chưởng Khổng Giả là:

1. Hồng Mông (sinh mệnh đầu tiên)

hong-mong-tinh-than-bien

2. Lâm Mông (ở nhập ngoài trái đất của Hồng Mông tiếp tục tạo nên đi ra ngoài trái đất Lâm Mông của riêng rẽ mình)

lam-mong-tinh-than-bien

Tần Mông – Tần Vũ (ở nhập ngoài trái đất của Lâm Mông Tần Vũ tạo nên đi ra ngoài trái đất của riêng rẽ mình)

tan-vu-tinh-than-bien


Ở cuối truyện thì Tần Vũ tạo nên đi ra tần Mông Vũ Trụ tiếp tục hoàn mỹ vẫn chưa xuất hiện sự sinh sống và mới mẻ ở quy trình tiến độ đang được dần dần tạo nên đi ra sự sinh sống và văn minh.

Xem thêm: hồng lâu mộng tóm tắt

Các quy trình tiến độ tạo hình ngoài trái đất của Tần Mông là những cảnh giới của Tinh Thần Biến như sau: 

 1. Tinh Vân (tiền – trung – hậu) – tương tự Kim Anh kỳ
 2. Lưu Tinh (tiền – trung – hậu) – tương tự Nguyên Anh kỳ
 3. Tinh Khắc (tiền – trung – hậu) – tương tự Động Hư kỳ
 4. Hành Tinh (tiền – trung – hậu) – tương tự Không Minh kỳ
 5. Độ Kiếp (tiền – trung – hậu) – tương tự Độ Kiếp kỳ
 6. Hằng Tinh (tiền – trung – hậu) – tương tự Đại Thành kỳ

Sau này, Tần Vũ tạo nên thêm thắt những cảnh giới sau (vì Tinh Thần Biến chỉ mất 6 cảnh 
giới, mong muốn tu luyện thì nên tạo nên thêm):

 1. Ám Tinh (tiền – trung – hậu)
 2. Hắc động (tiền – trung – hậu)
 3. Nghiêm Điểm (tiền – trung – hậu)
 4. Càn Khôn
 5. Vũ Trụ sơ khởi
 6. Vụ Trụ đại trở thành (phàm giới – tiên/yêu/ma giới – thần giới).

Có thể chúng ta quan liêu tâm: Top 10 anh hùng vượt trội nhất Tinh Thần Biến