chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai

verse

Đi nằm trong em, chợt em trình bày với anh say goodbye

Bạn đang xem: chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai

Suddenly you were saying goodbye vĩ đại me

Đứng kể từ xa xăm chúng ta trai của em, em đang được vẫy lại

Whilst waving at your boyfriend who's coming from afar

Cũng chẳng biết lúc nào tiếp tục bỏ mặc đi ra sao

I just didn't know when I started vĩ đại act defiantly

Để trái khoáy tim anh cho dù đơn độc vẫn sóng trào

And let my heart be taken over by a surge of emotion

Chẳng biết phương pháp nuông chiều chiều, chẳng làm thế nào nhằm hiểu tính cơ hội em nhiều

I'm not good at indulging you, I don't know how vĩ đại interpret your feeling either

Để được em yêu thương, anh thiếu thốn quá nhiều

I'm lack of too many things vĩ đại be loved by you

Nếu mai đem xa xăm tách, thiệt tâm anh chỉ muốn em lắng tai lời

If we bid adieu one day, I hope you will know

Là anh thương yêu trao em ko một lượt thay cho đổi

That my love for you is unceasing

chorus

Chẳng khi nào khờ dại yêu thương ai nhưng mà rất có thể thấy được tôi đã sai

One who's blinded by love can't see his mistake

Quay cút quay trở về cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả

Going one big round just vĩ đại fall back in that same old love

Nhiều lượt em cạnh người em yêu

I wish I never saw

Mà anh vẫn giả tỉ trước đó chưa từng xem

You cheek by jowl with your loved one

Dù hâu phương bao lượt đợt đau anh giấu quanh nhẹm

While I'm left behind burying my agony

chorus

Không một ai và lại ước muốn mến yêu bản thân trao chẳng ai đón chào

No one wants his love vĩ đại be left out in the cold

Được em thương lại cho dù một ít thôi cũng rộng lớn lao

Just a little bit of love in return is already an immense thing

Sợ em biết em tiếp tục xa xăm cơ hội anh, để lưu lại em với ai yên lặng lành

'Cause I'm afraid you would flee vĩ đại protect your own love

Anh lại dò la từng cơ hội giấu quanh em

I'm struggling vĩ đại hide my yearning away yet again

verse

Em biết ai từng đêm

Had you known that

Vẫn luôn luôn giấu quanh em đứng điểm đầu hẻm

Someone always stands in the corner night after night

Thấy trước mái ấm anh tao với em

Watching you and him side-by-side

Anh ước anh tao là anh

Xem thêm: anh không yêu em em hiểu mà

I wish I was him

Dẫu biết anh chẳng là ai nữa

Though I don't know who I am anymore

Là chúng ta trăm năm

A friend for life?

Là tình nhân cũ chẳng phải

Not even an ex?

verse

Chẳng biết phương pháp nuông chiều chiều, chẳng làm thế nào nhằm hiểu tính cơ hội em nhiều

I'm not good at indulging you, I don't know how vĩ đại interpret your feeling either

Để được em yêu thương anh thiếu thốn quá nhiều

I'm lack of too many things vĩ đại be loved by you

Nếu mai đem xa xăm tách, thiệt tâm anh chỉ muốn em lắng tai lời

If we bid adieu one day, I hope you will know

Là anh thương yêu trao em ko một lượt thay cho đổi

That my love for you is unceasing

chorus

Chẳng khi nào khờ dại yêu thương ai nhưng mà rất có thể thấy được tôi đã sai

One who's blinded by love can't see his mistake

Quay cút quay trở về cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả

Going one big round just vĩ đại fall back in that same old love

Nhiều lượt em cạnh người em yêu

I wish I never saw

Mà anh vẫn giả tỉ trước đó chưa từng xem

You cheek by jowl with your loved one

Dù hâu phương bao lượt đợt đau anh giấu quanh nhẹm

While I'm left behind burying my agony

chorus

Không một ai và lại ước muốn mến yêu bản thân trao chẳng ai đón chào

No one wants his love vĩ đại be left out in the cold

Được em thương lại cho dù một ít thôi cũng rộng lớn lao

Just a little bit of love in return is already an immense thing

Sợ em biết em tiếp tục xa xăm cơ hội anh, để lưu lại em với ai yên lặng lành

'Cause I'm afraid you would flee vĩ đại protect your own love

Anh lại dò la từng cơ hội giấu quanh em

I'm struggling vĩ đại hide my yearning away yet again

bridge

Chẳng khi nào khờ dại yêu thương ai nhưng mà rất có thể thấy được tôi đã sai

One who's blinded by love can't see his mistake

outro

Sợ em biết em tiếp tục xa xăm cơ hội anh, để lưu lại em với ai yên lặng lành

'Cause I'm afraid you would flee vĩ đại protect your own love

Xem thêm: bắc kỳ ăn cá rô phi

Anh lại dò la từng cơ hội giấu quanh em

I'm struggling vĩ đại hide my yearning away yet again

Writer(s): Vuong Anh Tu