chuyện tình chàng giúp việc chap 1

Tên truyện: Rơi nhập thương yêu nằm trong cậu canh ty việc

Tác giả: KANGPUCON

Bạn đang xem: chuyện tình chàng giúp việc chap 1

Nguồn: Bomtoon

Thể loại: BL, Hài, Chủ tớ, Trung khuyển…

Tình trạng: Update

Translate: Rz, Kí

Xem thêm: triệu lộ tư trần triết viễn

Clean + Redraw: Ventea, Lh

Type: Chin

Tóm tắt: Nấu ăn tuyệt đỉnh công phu, kĩ năng dọn dẹp vệ sinh thì miễn bàn! Mọi loại cậu ấy thực hiện đều tuyệt vời nhất, ngược là một trong những người canh ty việc tuyệt hảo.
Cơ nhưng mà chỉ tồn tại một yếu tố là… Tại sao cậu tớ lại như thể i đúc anh hùng cô canh ty việc nhập cuốn tè thuyết khiêu dâm tôi viết lách vậy?!

Xem thêm: anh ấy rất điên ngoại truyện

Truyện dịch không được sự đồng ý của người sáng tác. Bản dịch với mục tiêu trọn vẹn phi ROI, mừng rỡ lòng ko đem thoát khỏi wordpress !

_______________

Chap 1 | Chap 2 | Chap 3 | Chap 4 | Chap 5 | Chap 6 | Chap 7 | Chap 8 | Chap 9 | Chap 10 | Chap 11 | Chap 12 | Chap 13 | Chap 14 | Chap 15 | Chap 16 | Chap 17
| Chap 18 | Chap 19 | Chap trăng tròn | Chap 21 | Chap 22 | Chap 23 | Chap 24 | Chap 25 | Chap 26 | |Chap 27 | Chap 28 |