dòng điện xoay chiều lớp 12

ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Cho khuông chạc dẫn đem diện tích S S bao gồm đem N vòng chạc xoay đều với véc tơ vận tốc tức thời góc ω xung xung quanh trục đối xứng x’x nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu \(\vec B \bot \) xx '.

Bạn đang xem: dòng điện xoay chiều lớp 12

1. TỪ THÔNG GỬI QUA KHUNG DÂY

Từ thông gởi qua quýt khuông là \(\Phi  = NBScos(\omega t + \varphi ){\rm{ }}Wb\) .

Đặt \({\Phi _0} = NB{\rm{S}} \to \Phi  = {\Phi _0}\cos (\omega t + \varphi )\)

\({\Phi _0}\) được gọi là kể từ thông rất rất đại

2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU

Theo hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập khuông tạo hình suất năng lượng điện động chạm màn hình đem biểu thức:

\(e{\rm{ }} = -\Phi ' = \omega NBSsin(\omega t + \varphi ).\)

Đặt \({E_0} = \omega NBS = \omega {\Phi _0} \to e = {E_0}sin(\omega t + \varphi ) = {E_0}cos(\omega t + \varphi  - \dfrac{\pi }{2})\)

     Vậy suất năng lượng điện động nhập khuông chạc vươn lên là thiên tuần trả với tần số góc ω và lờ đờ trộn rộng lớn kể từ thông góc π/2. Nếu mạch ngoài kín thì nhập mạch sẽ sở hữu được dòng sản phẩm năng lượng điện, năng lượng điện áp tạo ra ở mạch ngoài cũng vươn lên là thiên điều hòa: u = U0cos(ωt + φu) V.

     Đơn vị : S (m2), Φ (Wb) – Webe, B (T) – Testla, N (vòng), ω (rad/s), e (V)…

\(1{\rm{ }}vong/phut = \dfrac{{2\pi }}{{60}} = (rad/s{\rm{ }});{\rm{ }}1{\rm{ }}c{m^2} = {10^{ - 4}}{m^2}\)

3. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

- Định nghĩa: 

Dòng năng lượng điện xoay chiều là loại năng lượng điện đem độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi điều tiết bám theo thời hạn (theo hàm cosin hoặc sin) => Dòng năng lượng điện xoay chiều thay cho thay đổi cả về độ mạnh và phương chiều.

- Biểu thức: \(i = {I_0}\cos (\omega t + {\phi _i})A\)

Trong đó:

     \(i:\) độ quý hiếm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều tức thời, đơn vị chức năng là (A)

Xem thêm: khu 2 hoàng cương thanh ba phú thọ

     \({I_0} > {\rm{ }}0\) : độ quý hiếm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện cực lớn của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

     \(\omega ,{\varphi _i}:\) là những hằng số.

     \(\omega  > {\rm{ }}0\) là tần số góc.

     \((\omega t{\rm{ }} + {\varphi _i}):\) trộn bên trên thời gian t.

     \(\varphi i{\rm{ }}:\) Pha thuở đầu của dòng sản phẩm năng lượng điện.

- Chu kỳ, tần số của dòng sản phẩm điện :\(\left\{ \begin{array}{l}T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{1}{f}(s)\\f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega }{{2\pi }}(Hz)\end{array} \right.\)

4. ĐỘ LỆCH PHA CỦA ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Đặt \(\varphi  = {\varphi _u}-{\varphi _i},\) được gọi là chừng lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch.

    + Nếu \(\varphi  > {\rm{ }}0\) thì Khi tê liệt năng lượng điện áp nhanh chóng trộn rộng lớn dòng sản phẩm năng lượng điện hoặc dòng sản phẩm năng lượng điện lờ đờ trộn rộng lớn năng lượng điện áp.

    + Nếu \(\varphi  < {\rm{ }}0\) thì Khi tê liệt năng lượng điện áp lờ đờ trộn rộng lớn dòng sản phẩm năng lượng điện hoặc dòng sản phẩm năng lượng điện nhanh chóng trộn rộng lớn năng lượng điện áp.

- Khi chừng lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm năng lượng điện là π/2 thì tớ đem phương trình của dòng sản phẩm năng lượng điện và năng lượng điện áp thỏa mãn nhu cầu \(\left\{ \begin{array}{l}u = {U_0}\cos (\omega t)\\i = {I_0}\cos (\omega t \pm \dfrac{\pi }{2}) =  \mp {I_0}\sin (\omega t)\end{array} \right. \to {\left( {\dfrac{u}{{{U_0}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{i}{{{I_0}}}} \right)^2} = 1\)

- Nếu năng lượng điện áp vuông trộn với dòng sản phẩm năng lượng điện, mặt khác bên trên nhị thời gian t1, t2 năng lượng điện áp và dòng sản phẩm năng lượng điện đem những cặp giá chỉ trị tương ứng là u1; i1 và u2; i2 thì tớ có: \({\left( {\dfrac{{{u_1}}}{{{U_0}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{i_1}}}{{{I_0}}}} \right)^2} = {\left( {\dfrac{{{u_2}}}{{{U_0}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{i_2}}}{{{I_0}}}} \right)^2} \to \dfrac{{{U_0}}}{{{I_0}}} = \sqrt {\dfrac{{u_1^2 - u_2^2}}{{i_1^2 - i_2^2}}} \)

5. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG.

Ngoài rời khỏi, so với dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều, những đại lượng như năng lượng điện áp, suất năng lượng điện động, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện , … cũng chính là hàm số sin hoặc cosin của thời hạn.

Các đại lượng có mức giá trị hiệu dụng: \(I{\rm{ }} = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }}\), \(U{\rm{ }} = \dfrac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 }}\), \(E{\rm{ }} = \dfrac{{{E_0}}}{{\sqrt 2 }}\)

Nhiệt lượng lan rời khỏi bên trên năng lượng điện trở R nhập thời hạn t nếu như đem dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều i=I0cos(ωt+φ) chạy  qua quýt là: \(Q = P..t = \dfrac{{I_0^2}}{2}Rt\)

Xem thêm: để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

Công suất lan nhiệt độ bên trên R Khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều chạy qua: \(P = {I^2}R\)

Sơ đồ vật suy nghĩ về đại cương dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều