em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình

huagiaduan

Bạn đang xem: em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình

reblogged

Avatar

huagiaduan

Nhân thế xa vời xôi, sương sương giăng tràn, duy chỉ mất người vẫn nhàn rỗi nhạt nhẽo chúng tôi thân ái sương lửa hồng trần.

huagiaduan

Em thấy gì vô hai con mắt kẻ si tình?

Một tấm tấm lòng hay như là một đời dang dở..

Xem thêm: 1 trượng bằng bao nhiêu mét

Avatar

@huagiaduan / huagiaduan.tumblr.com

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.