hết thương cạn nhớ lời

Em à anh tiếp tục biết

My dear I already knew

Bạn đang xem: hết thương cạn nhớ lời

Là tình thương yêu này chẳng cần thiết thiết

That this love was not necessary

Em cần thiết điểm bình yên

You needed a peaceful place

Chứ ko cần anh nối tiếp bên

Not bủ being with you

Em chớ tích lại anh

Please don't keep bủ with you

Khi trái khoáy tim vụn vỡ ko lành

When my broken heart is still healing

Điều ban nãy anh vừa phải thấy là gì đây?

What have I just seen?

Em tiếp tục vừa phải ghì thơm ai giáp ranh mặt mũi tai tựa đầu lên vai

You've kissed someone else

Thấy em đang được đắm say chắc hẳn em chẳng hoặc song bản thân ko phân chia tay

So passionately, but bởi you realize we haven't broken up

Đôi khi tình thương yêu tiếp tục hoá nhạt nhẽo nhoà khi vô tình một trong những hai

Sometimes love gets rough when one of us

Cuốn lấy sai trái khoáy cho tới khi vỡ lỡ cả nhị huỷ hoại tương lai

Gets caught in a lie

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa

I don't need anyone else but you

Một bản thân đứng khóc thân thích mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở

I cry in the middle of the rain all alone, feel the pain in every breath I take

Một người bản thân chẳng dừng nhớ

I am still in love with you

Nhưng lại cù bước fake vờ

But you are leaving bủ eventually

Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ

I tell myself that I'm just lượt thích you, I don't love you no more

Sự thiệt là chỉ từng em không còn thương cạn nhớ

But the truth is you are leaving me

Vì lỡ thấy em với những người ta

I saw you with that guy

Sao và lại dễ dàng quên em mà

It's hard to lớn forget you

Với toàn bộ gì tiếp tục xảy ra

After everything

Xem thêm: after midnight skin chap 1

Chỉ là còn nhân duyên

There's only longing of you

Nên lòng vẫn quyến luyến

That's why I'm still missing you

Mai phân chia hạn chế, mong muốn cũng chẳng thấy mặt

But from now on, we couldn't see each other

Em tiếp tục vừa phải ghì thơm ai giáp ranh mặt mũi tai tựa đầu lên vai

You've kissed someone else

Thấy em đang được đắm say chắc hẳn em chẳng hoặc song bản thân ko phân chia tay

So passionately, but bởi you realize we haven't broken up

Đôi khi tình thương yêu tiếp tục hoá nhạt nhẽo nhoà khi vô tình một trong những hai

Sometimes love gets rough when one of us

Cuốn lấy sai trái khoáy cho tới khi vỡ lỡ cả nhị huỷ hoại tương lai

Gets caught in a lie

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa

I don't need anyone else but you

Một bản thân đứng khóc thân thích mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở

I cry in the middle of the rain all alone, feel the pain in every breath I take

Một người bản thân chẳng dừng nhớ

I am still in love with you

Nhưng lại cù bước fake vờ

But you are leaving bủ eventually

Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ

I tell myself that I'm just lượt thích you, I don't love you no more

Sự thiệt là chỉ từng em

The truth is you are...

Chẳng cần thiết một ai nữa, bất kể người nào cũng dư thừa

I don't need anyone else but you

Một bản thân đứng khóc thân thích mưa, nén đợt đau vào cụ thể từng khá thở

I cry in the middle of the rain all alone, feel the pain in every breath I take

Một người bản thân chẳng dừng nhớ

I am still in love with you

Nhưng lại cù bước fake vờ

But you are leaving bủ eventually

Bảo rằng tôi cũng như em không còn thương cạn nhớ

I tell myself that I'm just lượt thích you, I don't love you no more

Sự thiệt là chỉ từng em không còn thương cạn nhớ

Xem thêm: dịch truyện kiếm tiền trên mangatoon

But the truth is you are leaving me

Sự thiệt là duy nhất người lưu giữ một người buông

The truth is, I try to lớn hold you, but you let go of our hands