hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Hình chóp ngũ giác đều phải có lòng là ngũ giác đều và đem 5 mặt mày mặt mày.

Chọn đáp án A

a) Có 10 cạnh đem 6 đỉnh.

b) Có 5 mặt mày là những tam giác cân nặng.

c) SM là đàng cao của tam giác SDE đôi khi là trung đoạn của hình chóp

Hình ngũ giác đều phải có 5 mặt mày mặt và một mặt lòng nên đem toàn bộ 6 mặt

Đáp án hãy chọn là: C

Chọn C.

Điều khiếu nại nhằm hình chóp nội tiếp được vô một phía cầu là lòng của chính nó nội tiếp vô một đàng tròn trĩnh. Một tứ giác bất kì ko Chắn chắn nội tiếp vô một đàng tròn trĩnh.

Chọn C vì thế ĐK nhằm hình chóp nội tiếp được vô một phía cầu là lòng của chính nó nội tiếp vô một đàng tròn trĩnh. Một tứ giác bất kì ko Chắn chắn nội tiếp vô một đàng tròn trĩnh.

Đáp án D

Một hình chóp ngũ giác đều  6 mặt  10 cạnh.

  Chóp tam giác đều Chóp tứ giác đều Chóp ngũ giác đều Chóp lục giác đều
Đáy Tam giác đều Hình vuông Ngũ giác đều Lục giác đều
Mặt bên Tam giác cân Tam giác cân Tam giác cân Tam giác cân
Số cạnh đáy 3 4 5 6
Số cạnh 6 8 10 12
Số mặt 4 5 6 7

Có 5 mặt mày phẳng lặng cơ hội đều 5 điểm S, A, B, C, D:

Mặt phẳng lặng trải qua 4 trung điểm của 4 cạnh bên: đem 1 mặt.

Mặt phẳng lặng trải qua tâm O và tuy nhiên song với từng mặt mày mặt : đem 4 mặt như vậy

cho hình chóp S.ABCD đem ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc (ABCD), SA=a căn 21.chứng tỏ : những mặt mày mặt của hình chóp là tam giác vuông2. (SAC) vuông góc (SBD)3.Tính (SC,(SAB))4.tan ((SBD),(ABCD))5.d(A,(SBC)),d(A,(SCD))6.d(SC,BD)7.Hãy chỉ ra rằng điểm I cơ hội đều S,A,B,C,D. tính SI

s A B C D a

1.SA \(\perp\)AB , SA\(\perp\)AD =>SAB vuông bên trên A, SAD vuông bên trên A

\(\begin{cases}AB\perp BC\left(hvABCD\right)\\SA\perp BC\left(SA\perp mpABCD\right)\end{cases}\) =>(SAB)\(\perp\)BC  =>SB\(\perp\)BC =>SBC vuông bên trên B

\(\begin{cases}AD\perp CD\\SA\perp CD\end{cases}\) =>(SAD)\(\perp\)CD =>SD\(\perp\)CD =>SCD vuông bên trên D

bạn Như cho chính bản thân xin xỏ đáp án bao nhiêu câu còn sót lại nhé ạ

Chọn A.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm AB, I là chân đàng cao vuông góc hạ kể từ H cho tới SM. Khi ê HI = d(H,(SAB)). Từ ê tính được SH