kết cục khi cưỡng bức chó điên

 • Reads 1,027,593
 • Votes 21,828
 • Parts 46

Complete, First published Jul 26, 2022

Bạn đang xem: kết cục khi cưỡng bức chó điên

Table of contents

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Sat, Aug 27, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Sat, Sep 10, 2022

 • Sun, Sep 11, 2022

 • Mon, Sep 12, 2022

 • Sun, Sep 25, 2022

 • Sun, Sep 25, 2022

 • Wed, Sep 28, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Sun, Oct 16, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

  Xem thêm: nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì thì làm

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Sun, Nov trăng tròn, 2022

 • Mon, Nov 21, 2022

 • Tue, Nov 29, 2022

 • Tue, Nov 29, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Fri, Jan 6, 2023

 • Fri, Jan 6, 2023

 • Tue, Jan 10, 2023

 • Tue, Jan 10, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Thu, Feb 2, 2023

 • Thu, Feb 2, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

  Xem thêm: truyện tranh ngôn tình học đường có thịt

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Mon, Feb trăng tròn, 2023

 • Mon, Feb trăng tròn, 2023

Tên Hán Việt: Cưỡng bách phong phê đích hạ tràng
  Tác giả: Cửu Tửu
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn thành
  Số chương: 39 + 5 nước ngoài truyện
  Tình trạng bạn dạng edit: Hoàn trở nên (20/2/2022)
  Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Cao H, Niên hạ, Song tính, Huynh đệ, Chủ thụ, Cường thủ hào đoạt, 1x1, Mỹ công
  Nguồn convert: o0okanakao0o
  Nguồn raw: https://www.tinghaode123.com/book/130660837773381/130660839075909.html?fbclid=IwAR3yDMXx3Goq1y7C3ah8XlLYVhdZY8B--w6Xzf-lKo5BV5oO_RfXHV8cNX0
  
  Nhìn lên tag một đợt nữa chuồn em yêu thương.
  
  LÔI LÔI LÔI CHẮC CHẮN RẤT NHIỀU LÔI 
  
  🔞CAO H SONG TÍNH LOẠN LUÂN NIÊN HẠ!
  🔞CAO H SONG TÍNH LOẠN LUÂN NIÊN HẠ!
  🔞CAO H SONG TÍNH LOẠN LUÂN NIÊN HẠ!
  CHUYỆN NGHIÊM TÚC PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN!
  ĐỪNG CLICK VÀO ĐỌC RỒI BỊ SỐC VÌ NGÔN TỪ CŨNG NHƯ TÌNH TIẾT Ạ.