khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Pham Trong Bach

Pham Trong Bach

Pham Trong Bach

Pham Trong Bach

Một xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh, kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời v(t) = -5t + 10(m/s), nhập cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây , Tính từ lúc khi chính thức giẫm phanh .Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi còn dịch chuyển từng nào mét? A.0,2m      B.2m      C.10m     ...Đọc tiếpMột xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh, kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời v(t) = -5t + 10(m/s), nhập cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây , Tính từ lúc khi chính thức giẫm phanh .Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi còn dịch chuyển từng nào mét? A.0,2m      B.2m      C.10m      D.20m

Pham Trong Bach

Pham Trong Bach

Pham Trong Bach

Một xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh; kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với vận tốc v t = - 5 t + 10 m / s , trong cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây, Tính từ lúc khi chính thức giẫm phanh. Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi còn dịch chuyển từng nào mét? A. 0,2 m B. 2m  C. 10 m D. đôi mươi...

Đọc tiếp

Pham Trong Bach

Một xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh, kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời v(t) = -5t + 10 (m/s), nhập cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây, Tính từ lúc khi chính thức phanh. Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi dịch chuyển từng nào mét? (Đề minh họa của Sở GD và ĐT)A. 0,2m;              B. 2m;C. 10m;              D....Đọc tiếpMột xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh, kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời v(t) = -5t + 10 (m/s), nhập cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây, Tính từ lúc khi chính thức phanh. Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi dịch chuyển từng nào mét? (Đề minh họa của Sở GD và ĐT)A. 0,2m;              B. 2m;C. 10m;              D. 20m.

Pham Trong Bach

Một xe hơi đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 10m/s thì người lái giẫm phanh, kể từ thời điểm lúc đó, xe hơi vận động chậm rãi dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời v(t) = -5t + 10 (m/s), nhập cơ t là khoảng tầm thời hạn tính vì thế giây, Tính từ lúc khi chính thức phanh. Hỏi kể từ khi giẫm phanh cho tới Lúc dừng hoàn toàn, xe hơi dịch chuyển từng nào mét? (Đề minh họa của Sở GD và ĐT)A. 0,2m;              B. 2m;C. 10m;              D....

Đọc tiếp

Pham Trong Bach