lúc biết xuyên không thì đã muộn

 • Reads 227,096
 • Votes 10,927
 • Parts 157

Ongoing, First published Jun 16, 2021

Bạn đang xem: lúc biết xuyên không thì đã muộn

Table of contents

 • Chương 1: Lần sau chớ say rượu!

  Wed, Jun 16, 2021

 • Chương 2: Trọn kiếp nô tài

  Fri, Jun 18, 2021

 • Chương 3: À, hoá ra ngươi lựa chọn hình mẫu chết

  Mon, Jun 21, 2021

 • Chương 4: Tiểu nhị, dưng trà

  Thu, Jun 24, 2021

 • Chương 5: Làm trâu thực hiện ngựa

  Fri, Jun 25, 2021

 • Chương 6: SỨ GIẢ hoặc sứ GIẢ

  Sun, Jun 27, 2021

 • Fri, Jul 2, 2021

 • Chương 8: Chữ người tử tù

  Sat, Jul 3, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Chương 10: Khóc một dòng sản phẩm sông

  Fri, Jul 9, 2021

 • Chương 11: Tránh vỏ dưa gặp gỡ vỏ dừa

  Mon, Jul 12, 2021

 • Chương 12: Sai một li cút một dặm

  Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 13: "Động phòng"

  Mon, Jul 19, 2021

 • Chương 14: Cháy mái ấm rời khỏi mặt mũi chuột

  Fri, Jul 23, 2021

 • Fri, Aug 6, 2021

 • Chương 16: Làm ơn giắt oán

  Thu, Aug 12, 2021

 • Chương 17: Quan san hiểm ải

  Wed, Aug 18, 2021

 • Chương 18: Binh bất yếm trá

  Sun, Aug 29, 2021

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 22: Theo chàng về dinh

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 23: Học lễ học tập nghĩa

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 25: Hổ phụ sinh hổ tử

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 26: Bắt đầu một bi (hài) kịch

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 27: Bắt đầu một bi (hài) kịch (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 28: Những kẻ võ biền

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 29: Thức khuya tao tỉnh tự trà

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 30: Thức khuya tao tỉnh tự trà (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 32: Trứng Long lại nở rời khỏi rồng

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 33: Tai cất cánh vạ gió

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 34: Tai cất cánh vạ dông tố (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 35: Tai cất cánh vạ dông tố (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 36: Một đoá hồng mai

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 39: Tôi ko cần thần y

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 40: Quan Âm Thị Kính

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 41: Hướng giải quyết?

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 42: Không lối thoát

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 43: Không lối bay (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 44: Thiên la địa võng

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 45: Hiện vẹn toàn hình

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 46: Bốn chín gặp gỡ năm mươi

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 48: Hội đua thuyền (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 49: Hội đua thuyền (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 50: phẳng phiu lòng toại ý

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 51: phẳng phiu lòng toại ý (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 53: Bánh phân tử dẻ (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 54: Bánh phân tử dẻ (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 55: Thanh Đình (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 56: Thanh Đình (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 57: Lịch Vũ xấu xa hổ

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 58: Đam yêu thương say đắm

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 59: Đam yêu thương say đắm (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 60: Học cưỡi ngựa (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 61: Học cưỡi ngựa (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 66: Suy luận của Long Đĩnh

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 67: Suy luận của Long Đĩnh (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 70: Tư duy toán học

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 73: Trầm cảm sở hữu nhức không?

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 74: Đến khi về mái ấm rồi!

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 75: Chiếc lá thần kỳ

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 77: Dưới giã ý trung nhân đề (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 78: Dưới giã ý trung nhân đề (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 79: Cứu nàn ở Hoan Châu

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

  Xem thêm: link kháng 273 mới nhất

 • Chương 80: Cứu nàn ở Hoan Châu (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 81: Lời nguyền lẹo lẹo

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 82: Hoá rời khỏi người tao yêu thương nhau là như vậy!

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 83: Đồ háo sắc (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 84: Đồ háo sắc (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 85: Chuyện ở Mai Vị (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 86: Chuyện ở Mai Vị (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 87: Đam ngủ với ai?(1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 88: Đam ngủ với ai?(2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 89: Đam ngủ với ai?(3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 93: Không khuất phục (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 94: Không khuất phục (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 95: Ai vẫn cứu vãn Đam?

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 96: Bạo quân Lê Long Đĩnh

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 99: Chạy đâu mang lại ngoài nắng và nóng (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 100: Chạy đâu mang lại ngoài nắng và nóng (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 101: Chạy đâu mang lại ngoài nắng(3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 102: Chạy đâu mang lại ngoài nắng và nóng (4)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 103: Quốc hồn quốc tuý (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 104: Quốc hồn quốc tuý (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 106: Nghênh đón (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 107: Bất phân thắng bại

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 108: Bất phân thắng phụ (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 110: Chiếu tướng mạo (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 111: Qua điền lý hạ

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 112: Qua điền lý hạ (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 113: Qua điền lý hạ (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 116: Rượu ngọt thực hiện tao đắm say

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 117: Rượu ngọt thực hiện tao đắm say(2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 118: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 119: Hữu duyên thiên lý năng tương phùng (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 120: Ba cây thay đổi lấy một đồng

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 121: Ba cây thay đổi lấy một đồng (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 122: [Phiên nước ngoài Valentine]

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 123: Kim tử vinh lộc đại phu (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 124: Kim tử vinh lộc đại phu (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 125: Kỳ duyên hạnh ngộ (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 126: Kỳ duyên hạnh ngộ (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 127: Kỳ duyên hạnh ngộ (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 128: Kỳ duyên hạnh ngộ (4)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 129: Kỳ duyên hạnh ngộ (5)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 132: Vọng nguyệt (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 133: Vọng nguyệt (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 134: Vọng nguyệt (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 135: Vọng nguyệt (4)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 136: Vọng nguyệt (5)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 137: Nga nga lưỡng nga nga

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 139: Chân hạnh phúc

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 140: Ly sinh tin vui lạc

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 141: Ly sinh tin vui lạc (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 144: Nhất hồ nước bạch tửu chi tiêu trần lự

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 145: Biến cố bên trên đỉnh Am Tiên (1)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 146: Biến cố bên trên đỉnh Am Tiên (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 147: Biến cố bên trên đỉnh Am Tiên (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 151: Hoạ vô đơn chí

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 152: Hoạ vô đơn chí (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 153: Hoạ vô đơn chí (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 154: Hoạ vô đơn chí (4)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 155: Thuyết bàn tay vô hình

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

 • Chương 156: Thuyết bàn tay vô hình dung (2)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

  Xem thêm: xịt mũi cá heo cam

 • Chương 157: Thuyết bàn tay vô hình dung (3)

  Tue, Feb đôi mươi, 2024

[ĐÃ XUẤT BẢN]
  🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử vẻ vang nước Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học tập...
  🌟 Giới thiệu truyện:
  Trăm tính vạn tính nường cũng ko tính được vì thế say rượu tuy nhiên xuyên ko, rớt vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước.
  Trong hình mẫu rủi sở hữu hình mẫu xui, thân ái thời kỳ tao loạn binh đổi mới, điểm nường ngỏ đôi mắt tỉnh dậy lại đó là doanh trại quân group. Con lối sinh sống có một không hai là cần fake trai Chịu đựng kiếp nô bộc, thực hiện đầy đủ từng việc chỉ mong sao yên lặng thân ái.
  Một lượt nốc say, cả đời lầm lỡ, vẫn xuyên ko thì chớ còn đắc tội với thơm quân tàn bạo nhất lịch sử vẻ vang. 
  
  Oan gia ngõ hẹp, sở hữu duyên ắt cần trùng phùng.
  
  (Truyện đăng lên online là phiên bản thô, ko qua quýt chỉnh sửa)
  
  🌟 Lưu ý: 
  
  1. Truyện lấy hứng thú kể từ lịch sử vẻ vang và những hero, sự khiếu nại sở hữu thiệt song những tình tiết vô truyện đều là hỏng cấu, sung sướng lòng ko tấn công đồng với chủ yếu sử, truyện không tồn tại độ quý hiếm xem thêm về mặt mũi lịch sử vẻ vang.
  
  2. Truyện sở hữu những nhân tố về Y học tập truyền thống cổ truyền đang được tư vấn tự chưng sĩ và tư liệu sở hữu tương quan tuy vậy KHÔNG tự động vận dụng Khi chưa tồn tại hướng dẫn trình độ chuyên môn, truyện KHÔNG có mức giá trị xem thêm về mặt mũi nó học tập.
  
  ▪️ Trong quy trình ghi chép cho dù vẫn nỗ lực lần hiểu và xem thêm tư liệu tuy nhiên tích lũy tư liệu ko đầy đủ, so sánh ko rành, khó khăn tách sơ sót. Nếu sở hữu ngẫu nhiên cụ thể nào là khiến cho các bạn cảm nhận thấy ko ưng ý, hãy contact thẳng với người sáng tác nhằm thảo luận nhé.
  
  Trân trọng!
  
  🌟 điều đặc biệt cảm ơn:
  - Bác sĩ Phạm Nhật Cường, Bác sĩ Hoàn Lê, Bác sĩ Doãn Trung Kiên cố vấn nó học tập.
  - quý khách Lê Quý Hiển tư vấn những cụ thể chủ yếu trị, lịch sử vẻ vang.
  - Em Lê Thành Chung hỗ tr

#3camhunglichsu