luyện tập chung trang 177


Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ một phần hai tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 177

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ một phần hai tiếng : 5.

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem lốt ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem quy tắc tính phân chia, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ thì tớ triển khai tính quy tắc phân chia trước, triển khai quy tắc nằm trong, quy tắc trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05      

   = 6,78 – 13,735 : 2,05       

   = 6,78 – 6,7 = 0,08. 

b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ một phần hai tiếng : 5

    = 6 giờ 45 phút + 2 tiếng 54 phút

    = 8 giờ 99 phút   (99 phút = 1 giờ 39 phút)

    = 9h 39 phút.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm số khoảng nằm trong của:

a) \(19 ; 34\) và \(46.\)

b) \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8.\)

Phương pháp giải:

Trung bình nằm trong = tổng : số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số khoảng nằm trong của \(19 ; 34\) và \(46\) là: 

              \((19 + 34 + 46 ) : 3 = 33\)

b) Số khoảng nằm trong của \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8\) là:

              \((2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.\)

                                     Đáp số: a) \(33\) ;

                                                     b) \(3,1.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập đem 19 học viên trai, số học viên gái nhiều hơn nữa số học viên trai 2 các bạn. Hỏi lớp bại đem từng nào Tỷ Lệ học viên trai, từng nào Tỷ Lệ học viên gái ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên gái = số học viên trai + 2 học viên.

- Tìm số học viên cả lớp.

- Tìm tỉ số Tỷ Lệ của số học viên trai và học viên gái đối với số học viên cả lớp 

Lời giải chi tiết:

Số học viên gái của lớp là:

            \(19 + 2 = 21\) (học sinh)

Số học viên cả lớp là:

            \(19 + 21 = 40\) (học sinh)

Tỉ số Tỷ Lệ học viên trai và học viên cả lớp là: 

            \(19 : 40 = 0,475 = 47,5\%.\)

Xem thêm: sex thất nghiệp chuyển sinh

Tỉ số Tỷ Lệ học viên gái và học viên cả lớp là:

          100 % - 47,5 % = 52,5 %

                       Đáp số: Học sinh trai: \(47,5\% \);

                                   Học sinh gái: \(52,5\%.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một tủ sách đem 6000 cuốn sách. Cứ sau hàng năm số sách của tủ sách lại được gia tăng 20%  (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm tủ sách bại đem toàn bộ từng nào cuốn sách ?

Phương pháp giải:

- Tìm số sách tăng thêm hàng năm theo gót quy tắc:

Muốn tìm hiểu a% của B tớ rất có thể lấy B phân chia cho tới 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi phân chia cho tới 100.

- Số sách sau năm loại nhất = Số sách ban sơ + số sách gia tăng đối với ban sơ.

- Số sách sau năm loại nhị = Số sách sau năm loại nhất + số sách gia tăng đối với năm loại nhất.

Lời giải chi tiết:

So với ban sơ, năm loại nhất tủ sách gia tăng số cuốn sách là:

             6000  : 100 x đôi mươi = 1200 (quyển)

Sau năm loại nhất tủ sách đem toàn bộ số cuốn sách là:

             6000 + 1200 = 7200 (quyển)

So với năm loại nhất, năm loại nhị tủ sách gia tăng số cuốn sách là:

              7200  : 100 x đôi mươi = 1440 (quyển)

Sau năm loại nhị tủ sách đem toàn bộ số cuốn sách là:

              7200 + 1440 = 8640 (quyển)

                                    Đáp số: 8640 cuốn sách.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một tàu thủy Lúc xuôi dòng sản phẩm đem véc tơ vận tốc tức thời 28,4km/giờ, Lúc ngược dòng sản phẩm đem véc tơ vận tốc tức thời 18,6km/giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc nước lặng và véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Vận tốc làn nước = (Vận tốc xuôi dòng sản phẩm - Vận tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc tàu thủy Lúc nước lặng = Vận tốc xuôi dòng sản phẩm - Vận tốc dòng sản phẩm nước

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của làn nước là:

             (28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy Lúc nước lặng là:

             28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

                                 Đáp số: Vận tốc Lúc nước lặng: 23,5km/giờ ;

                                                Vận tốc dòng sản phẩm nước: 4,9 km/giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện tập luyện cộng đồng

  Mỗi bài bác tập luyện sau đây đem tất nhiên một số trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, thành phẩm tính,...). Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện tập luyện cộng đồng

  Một xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp bại xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã từng đi cả nhị phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Một phi thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong những,6km/giờ. a) Nếu thuyền lên đường xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền lên đường ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như Lúc xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Trong tía ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối bại, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối bại. Hỏi ngày loại tía cửa hàng bại bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phim cổ trang 19+ trung quoc

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.