máu tiếng anh là gì

Phép dịch "máu" trở thành Tiếng Anh

blood, bloodstream, gore là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "máu" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Cha u tuy nhiên tấn công con cháu thực hiện tôi phẫn nộ sôi tiết. ↔ Parents who beat their children really make my blood boil.

 • vital liquid flowing in animal bodies

  Bạn đang xem: máu tiếng anh là gì

  Cha u tuy nhiên tấn công con cháu thực hiện tôi phẫn nộ sôi máu.

  Parents who beat their children really make my blood boil.

 • Nó cũng hoàn toàn có thể trải qua loại máu của phụ nữ mang thai rồi lây lan mang lại bầu nhi .

  It can also pass through a pregnant woman 's bloodstream to tát infect her unborn child .

 • Giá vé rạp chén bát nháo và thủ đoạn nhờ toàn bộ những kho bãi máu khôn khéo tuy nhiên công ty chúng tôi hoàn toàn có thể đùa chiêu.

  Our fare is mayhem and malice with all the ingenious gore we can devise.

  • enthusiasm
  • sanguine
  • heart-blood
  • life-blood
 • Glosbe

 • Google

 • specialized bodily fluid in animals

  Cha u tuy nhiên tấn công con cháu thực hiện tôi phẫn nộ sôi máu.

  Parents who beat their children really make my blood boil.

Theo báo Stars and Stripes của Lục quân Hoa Kỳ vô thời điểm lúc đó fake tin tưởng thì "Bộ binh Hoa Kỳ vẫn giết mổ 128 Cộng sản sau đó 1 trận tấn công đẫm máu kéo dãn 1 ngày"!

As relayed at the time by Stars and Stripes magazine, "U.S. infantrymen had killed 128 Communists in a bloody day-long battle."

Tuy nhiên, việc thực hiện như vậy khiến cho một người hoàn toàn có thể đem nợ máu vô tình huống yên cầu nên sử dụng vũ trang.

However, armed employment exposes one to tát the possibility of becoming bloodguilty if called upon to tát use one’s weapon.

“Sự sinh sống của loại vật ở vô máu”.—Lê-vi 17:11

“For the life of the flesh is in the blood.” —Leviticus 17:11

Chúng tao ham muốn thương hiệu Aelle nợ máu trả vì chưng máu hả?

We want blood-revenge against Aelle, hmm?

Nhà tiên tri vô Kinh Thánh là Na-hum đem nguyên nhân quang minh chính đại nhằm tế bào miêu tả Ni-ni-ve, thủ đô của A-si-ri, là “thành ụp máu”.—Na-hum 3:1.

It is with good reason that the Bible prophet Nahum described Nineveh, Assyria’s capital, as “the đô thị of bloodshed.” —Nahum 3:1.

Số lượng máu mặt hàng quý là quan trọng mang lại những người dân bên trên mercaptopurine.

Quarterly blood counts are necessary for people on mercaptopurine.

Nếu anh ấy sinh sống, máu của trườn cạp tiếp tục chảy vô huyết cai quản của anh ấy ấy.

If he does live - the blood of the scorpion will always flow through his veins.

3 Và chuyện rằng, chúng ta chạy rất là mau cho tới ghế xét xử; và này, vị trưởng phán quan lại vẫn té xuống khu đất, và anằm bị tiêu diệt bên trên vũng máu của ông tao.

3 And it came to tát pass that they ran in their might, and came in unto the judgment-seat; and behold, the chief judge had fallen to tát the earth, and did alie in his blood.

Đó đa phần là vì như thế quan lại vị trí đặt nền tảng bên trên Kinh Thánh của những Nhân Chứng về những yếu tố như tiếp máu, trung lập, hút thuốc lá lá, và đạo đức nghề nghiệp.

This is mainly because of the Witnesses’ Bible-based position on such matters as blood transfusions, neutrality, smoking, and morals.

Dù anh lâm vào tình thế biểu hiện nguy khốn kịch và một trong những chưng sĩ thấy nên truyền máu thì anh mới nhất giữ vị tính mạng của con người tuy nhiên đội hình nó chưng sĩ sẵn lòng tôn trọng ý nguyện của anh ấy.

Xem thêm: vì sao lão hạc bán cậu vàng

Although his condition was serious and some doctors felt that to tát save his life, blood transfusion was necessary, the medical staff was prepared to tát honor his wishes.

Vụ nổ thực hiện bỏ mạng rộng lớn 100 người - phần rộng lớn là phụ nữ giới và trẻ nhỏ - và rộng lớn 200 người không giống bị thương, thực hiện mang lại nó trở nên vụ tiến công đẫm máu nhất vô lịch sử hào hùng Peshawar.

The bomb killed 137 people and injured more than thở 200 others, making it the deadliest attack in Peshawar's history.

Sau phiên vỡ trước tiên, thường niên nguy cơ tiềm ẩn chảy máu hoàn toàn có thể tăng thêm rộng lớn 5%.

After a first rupture, the annual bleeding risk may increase to tát more than thở 5%.

6 Tội thực hiện ụp máu của những nước được để ý cho tới.

6 Attention is drawn to tát the bloodguilt of the nations.

Nhìn lại, nhường nhịn như không tồn tại member tài năng này của giới tinh tuý, được gửi cho tới Pháp vì chưng học tập bổng cơ quan chỉ đạo của chính phủ, hoàn toàn có thể triển khai cuộc cách mệnh đẫm máu và triệt nhằm nhất vô lịch sử hào hùng châu Á.

In retrospect, it seems enigmatic that these talented members of the elite, sent to tát France on government scholarships, could launch the bloodiest and most radical revolution in modern Asian history.

Hầu như toàn bộ với nóng bức kinh nghiệm tay nghề Legionnaires ', trong những lúc khoảng tầm 1/2 đem ho đem đờm, ho và một trong những phần tía đi ra máu hoặc đờm đem máu.

Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Điều trị căn bệnh nóng bức thỏ hoàn toàn có thể phát sinh thiếu thốn máu ko khởi tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

Máu hoàn toàn có thể cứu vãn sinh sống chúng ta như vậy nào?

How Can Blood Save Your Life?

Trong những tình huống nước ngoài tình, thì việc demo máu hoàn toàn có thể canh ty chở che người thành thân tình nghĩa.

Testing may help to tát protect an innocent mate in cases of adultery.

Ngăn ngừa căn bệnh chảy máu cam

Preventing nosebleeds

(1) Lý bởi cốt tử Nhân Chứng Giê-hô-va kể từ chối tiếp máu là gì, và phép tắc ê nằm tại vị trí đâu vô Kinh Thánh?

(1) What is the main reason why Jehovah’s Witnesses refuse blood transfusions, and where is that principle found in the Bible?

Máu nhiều vô kể, thầy ko tin tưởng nổi đâu.

Like, there was ví much, you would not believe.

" Xem xét lại mệnh lệnh tạm thời ngừng xuyên suốt đời về sự hiến máu của những người dân đồng tính phái mạnh "

" Reconsidering the lifetime deferral of blood donation by men who have sex with men "

Ta vẫn ụp máu nằm trong nó.

I bled beside him.

Bà tao ham muốn trả thù oán đẫm máu, bà tao đem tộc Dothraki cho tới bờ biển khơi của tất cả chúng ta.

Xem thêm: cách rủ crush đi chơi

She wants revenge ví badly, she brought the Dothraki to tát our shores.

Không tựa như cậu mang lại cô ấy nốc máu ngay lập tức tối cậu gặp gỡ cô ấy.

Unlike you who fed her your own blood the night you met.