mỗi adn con sau nhân đôi đều có một mạch của adn mẹ

KD

Kiều Đông Du

Bạn đang xem: mỗi adn con sau nhân đôi đều có một mạch của adn mẹ

9 mon 7 2019

Khi nói đến quy trình nhân song ADN, những tuyên bố này tại đây sai ?1. Quá trình nhân song ADN ra mắt theo đuổi lý lẽ bổ sung cập nhật và buôn bán bảo toàn2. Quá trình nhân song ADN khi nào cũng ra mắt mặt khác với quy trình phiên mã3. Trên cả nhì mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều dịch chuyển theo hướng 5’→ 3’ nhằm tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 3' → 5’.4. Trong từng phân tử ADN được tạo ra trở thành thì một mạch là...

Đọc tiếp

Khi nói đến quy trình nhân song ADN, những tuyên bố này tại đây sai ?

1. Quá trình nhân song ADN ra mắt theo đuổi lý lẽ bổ sung cập nhật và buôn bán bảo toàn

2. Quá trình nhân song ADN khi nào cũng ra mắt mặt khác với quy trình phiên mã

3. Trên cả nhì mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều dịch chuyển theo hướng 5’→ 3’ nhằm tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 3' → 5’.

4. Trong từng phân tử ADN được tạo ra trở thành thì một mạch là vừa được tổ hợp, còn mạch cơ là của ADN ban đầu

5. Enzyme ADN pôlimeraza tự động tổ hợp 2 mạch mới nhất bổ sung cập nhật với 2 mạch khuôn.

A. (2) 

B. (2), (3) 

C. (2), (5) 

Xem thêm: vì sao lão hạc bán cậu vàng

D. (2), (3), (5)

#Sinh học tập lớp 12

1

9 mon 7 2019

Đáp án D

Những tuyên bố sai là:

(2) – quy trình nhân song chỉ xẩy ra 1 phiên trong những chu kì tế bào. Quá trình phiên mã xẩy ra rất nhiều lần trong một chu kì tế bào

Xem thêm: nàng ngốc và quân sư

(3) ADN pôlimeraza đều dịch chuyển theo hướng 3’→ 5’ nhằm tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 5' → 3’

(5) Enzyme DNA polimerase chỉ tổ hợp và kéo dãn 2 mạch mới nhất bổ sung cập nhật. Quá trình tổ hợp mạch mới nhất cần thiết nhiều enzyme không giống tương hỗ như: DNA primase tổ hợp đoạn RNA bùi nhùi, DNA ligase nối những đoạn Okazaki với nhau

Đúng(0)