nét liền mạnh dùng để vẽ

Câu hỏi:

22/06/2022 3,294

Bạn đang xem: nét liền mạnh dùng để vẽ

B. Đường kích thước

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đường bao thấy: người sử dụng đường nét ngay tắp lự đậm

+ Đường kích thước: người sử dụng đường nét ngay tắp lự mảnh

+ Đường bao khuất: người sử dụng đường nét đứt mảnh

+ Đường giới hạn: người sử dụng đường nét lượn sóng

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nét ngay tắp lự đậm dùng để làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Câu 2:

Nét đứt miếng dùng để làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Câu 3:

Có bao nhiêu khung giấy chính?

A. 2

Xem thêm: hoà thạc hoà gia công chúa

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 4:

Đo góc bên trên bạn dạng vẽ kinh nghiệm người sử dụng đơn vị chức năng gì?

A. Độ

B. Phút

C. Giây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Chữ ghi chép bên trên bạn dạng vẽ kinh nghiệm thể hiện tại qua:

A. Khổ chữ

B. Kiểu chữ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Nét lượn sóng dùng để làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Xem thêm: hack hành trình bất tận