những người bạn của chị gái

This slideshow requires JavaScript.

Tên truyện: Tôi Đoạt Bảy Người Quý khách hàng Trai Của Chị Gái

Bạn đang xem: những người bạn của chị gái

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3 (Bạch Bách Bon)

Bìa: Thố Lạt + Tâm Tít Tắp

Thể loại: Hiện đại, Tình yêu thương khu đô thị, Duyên trời tác thành, HE.

Số chương: 111 chương + 3 nước ngoài truyện.

Nhân vật chính: Bùi Oanh Oanh, Quý Đường.

Văn án:

Bùi Oanh Oanh thiệt sự thiếu hiểu biết nhiều vì sao Quý Đường lại đem bản thân nằm trong cho tới những buổi hứa với những người dân chúng ta trai bại.

Cho cho tới một ngày cô vạc hình thành kín to lớn rộng lớn bên trên người Quý Đường.

P/S:

  1. Nam chủ yếu và phái đẹp chủ yếu đều vẫn xuất hiện tại ở văn án.
  2. Không nên truyện bách thích hợp.
  3. Bùi Oanh Oanh và Quý Đường không tồn tại mối liên hệ tiết mủ, chẳng qua chuyện chỉ gọi Quý Đường là chị tuy nhiên thôi.
  4. Nữ chủ yếu hoàn toàn có thể kể từ tè bạch thỏ phát triển thành phái đẹp vương vãi.

Lời của Bê Ba: Đừng nhằm cái chuyên mục tân tiến, tình thương yêu khu đô thị bại tiến công lừa….

Link: WATTPAD

***

Chương 1………………..Chương 2………………..Chương 3………………..Chương 4

Chương 5………………..Chương 6………………..Chương 7………………..Chương 8

Chương 9………………..Chương 10………………..Chương 11………………..Chương 12

Chương 13………………..Chương 14………………..Chương 15………………..Chương 16

Chương 17………………..Chương 18………………..Chương 19………………..Chương 20

Chương 21………………..Chương 22………………..Chương 23………………..Chương 24

Chương 25………………..Chương 26………………..Chương 27………………..Chương 28

Chương 29………………..Chương 30………………..Chương 31………………..Chương 32

Xem thêm: stand in for là gì

Chương 33………………..Chương 34………………..Chương 35………………..Chương 36

Chương 37………………..Chương 38………………..Chương 39………………..Chương 40

Chương 41………………..Chương 42………………..Chương 43………………..Chương 44

Chương 45………………..Chương 46………………..Chương 47………………..Chương 48

Chương 49………………..Chương 50………………..Chương 51………………..Chương 52

Chương 53………………..Chương 54………………..Chương 55………………..Chương 56

Chương 57………………..Chương 58………………..Chương 59………………..Chương 60

Chương 61………………..Chương 62………………..Chương 63………………..Chương 64

Chương 65………………..Chương 66………………..Chương 67………………..Chương 68

Chương 69………………..Chương 70………………..Chương 71………………..Chương 72

Chương 73………………..Chương 74………………..Chương 75………………..Chương 76

Chương 77………………..Chương 78………………..Chương 79………………..Chương 80

Chương 81………………..Chương 82………………..Chương 83………………..Chương 84

Chương 85………………..Chương 86………………..Chương 87………………..Chương 88

Chương 89………………..Chương 90………………..Chương 91………………..Chương 92

Chương 93………………..Chương 94………………..Chương 95………………..Chương 96

Chương 97………………..Chương 98………………..Chương 99………………..Chương 100

Chương 101………………..Chương 102………………..Chương 103………………..Chương 104

Chương 105………………..Chương 106………………..Chương 107………………..Chương 108

Chương 109………………..Chương 110………………..Chương 111

Xem thêm: cô giáo thảo là gì

***

Ngoại truyện 1………………..Ngoại truyện 2………………..Ngoại truyện 3

————————–HOÀN————————–