said trên fb la gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  (quá khứ)nói

  Bạn đang xem: said trên fb la gì

 • danh từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vải vóc chéo

 • lời thưa, giờ đồng hồ nói; thời gian nói; quyền ăn thưa (quyền nhập cuộc ra quyết định về một vấn đề)

  to say the lesson

  đọc bài

  ví dụ khác

 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal

  bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên tía toàn bộ người xem sinh rời khỏi đều phải sở hữu quyền bình đẳng

  you said you would vì thế it

  anh vẫn hứa anh tiếp tục thao tác đó

 • đồn

  it is said that...; they said that...

  người tớ tháp canh rằng...

 • diễn đạt

  that was very well said

  diễn đạt như vậy đặc biệt hoặc, thưa cơ hội như vậy đặc biệt hay

 • viện tớ thực hiện lý lẽ; đem thực hiện bệnh cớ

  Xem thêm: kích bình ắc quy tận nơi

  there is not much đồ sộ be said on that side

  bên phía mặt mũi cơ ko thể hiện được rất nhiều lý lẽ đâu

  have you anything đồ sộ say for yourself?

  anh sở hữu điều gì nhằm viện rời khỏi thực hiện lý lẽ bênh vực cho chính mình không?

 • cho chủ kiến về, ra quyết định về

  there is no saying (it is hard đồ sộ say) who will win

  không thể (khó mà) cho thấy chủ kiến là ai tiếp tục thắng

  what vì thế you say đồ sộ a walk?

  anh cho thấy chủ kiến tớ sở hữu nên đi dạo không?; tớ đi dạo nào?

 • lấy, lựa chọn (làm ví dụ)

  let us say China

  ta lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản