sinestrea tiểu thư băng giá

HIỆN TẠI AUDIO KO THỂ PLAY, ĐANG CHỜ PHẢN HỒI TỪ DỊCH VỤ LƯU TRỮ. SẼ THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ VỊ KHI CÓ THÔNG TIN.

Xem thêm: xuyên thành cục cưng của nam phụ

Bạn đang xem: sinestrea tiểu thư băng giá

Bên bên dưới là toàn cỗ voice line (voice over) của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá (Frost Queen) và bạn dạng dịch tiếng nói Tiếng Việt của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá.
Sinestrea Frost Queen Intro voice line (voice over)/Âm thanh khi pick tướng mạo của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá
► I lượt thích the frost – Ta mến sương giá chỉ.
► It’s snowing. What lovely weather. – Tuyết rơi tề. Đẹp quá.
► Do you feel the blizzard? – Ngươi sở hữu cảm nhận thấy gió máy tuyết không?
Sinestrea Frost Queen In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá
► The consequences of disturbing the snow are serious – Tội nhiễu loàn băng tuyết vô cùng nguy hiểm.
► It’s your devotion – Đó là vì tỷ ban mang đến.
► The ice and snow are calling to tát bầm – Băng tuyết đang được gọi tao.
► The royal family’s icy veins don’t mind the cold. – Dòng ngày tiết băng tuyết của hoàng phái chẳng quan ngại lạnh lẽo.
► One with ice! – Băng – tâm thích hợp nhất
► As long as it’s you – Miễn này đó là tỷ!
►I saw… snowflakes… floating away… – Ta thấy … hoa tuyết … cất cánh thân mật hư hỏng không
► It’s snowing… I want to tát sleep – Tuyết đang được rơi … tao chỉ ham muốn lên đường ngủ.
► Death sound – Âm thanh khi chết
► Swirling ice blade – Hàn băng mò mẫm pháp.
►The fated battle – Cuộc chiến toan mệnh
► Even more snow will fall – Rồi tuyết tiếp tục rơi nhiều hơn
► The ice will never melt! – Tuyết tiếp tục mãi ko khi nào tan.
► Polar ice, bloom! – Hoa băng, nở!
► Our power flows through the same vein! – Sức mạnh mẽ của tất cả chúng ta chảy cộng đồng huyết cai quản.
► Baptism of frost! – Băng tẩy
► Dextra, I’m sleepy. Carry me! – Dextra, muội buồn ngủ. Ẳm muội đi!
► The colors of blood and ice look so sánh nice mixed together. – Máu và băng quấn nhập nhau sẽ tạo nên rời khỏi sắc tố vô cùng đẹp mắt.
► Sleep sound – Tiếng ngủ
► Sleeping in the snow, how comfortable! – Ngủ nhập tuyết thiệt là tự do thoải mái quá đi!
► The snow has come! – Tuyết tiếp tục đến!
►The blizzard will carry you away – Gió tuyết tiếp tục đem người đi! (Câu này phát biểu khi sinestrea bị Dextra giết)
►Where you go, I go – Tỷ cho tới đâu, muội theo đòi cho tới cơ.
► Being a princess is dull but I’m happy to tát have Dextra. – Làm công chúa thiệt buồn ngán tuy nhiên tao niềm hạnh phúc vì thế tiếp tục sở hữu Dextra.
► I’ll pierce you with ice! – Ta tiếp tục xuyên ngươi vì chưng băng.
►Oh
►Your blood, it adorns my ice – Máu ngươi sẽ hỗ trợ băng tuyết của tao thêm thắt lộng lẫy
► Death sound – Âm thanh khi chết
► It’s the blessing of icy veins! – Đó là chúc mừng hạnh phúc của dòng sản phẩm ngày tiết băng giá chỉ.
End of Sinestrea Frost Queen hero quotes / Kết đốc những lời nói của Sinestrea Tiểu Thư Băng Giá
Thể loại: trò chơi Liên Quân (Arena of Valor)