tạm biệt quốc vương của ta tiểu thuyết


Tên khác: Tái Kiến, Quốc Vương Của Ta; Hẹn hội ngộ, quốc vương vãi của ta; See you, my king
Tên tắt: Tạm Biệt; Vì Vương Kiến Quốc
Tác giả: Ôn Viễn
Thể loại: Đam mỹ, xuyên ko, cổ truyền, Drama, Đường bộc thủy tinh ma, Kết HE,….
Nội dung: Trương Lê tận đôi mắt tận mắt chứng kiến “Tượng Đá” ở nằm trong bản thân ngày tối tan trở thành tro lớp bụi, ôm nỗi bi phẫn nằm trong ăn năn hận xuyên cho tới vương quốc Ebis*, trên đây một nên văn bản thân cổ truyền vô truyền thuyết, nó sẽ bị sớm bị bại vong một cơ hội thần túng thiếu rồi. Lần nữa lại thấy “Tượng Đá”, còn phân phát hiện nay hắn ko quấy lấy bản thân, ngây ngô khóc như lúc trước nữa, tuy nhiên đang trở thành ” Bạo Quân” mức giá nhạt nhẽo, vô tình. Lần này, rất có thể ở ở bên cạnh hắn không…?
*Ebis phát âm theo gót hán việt là Ai Bỉ Tư

Bạn đang xem: tạm biệt quốc vương của ta tiểu thuyết

Xem thêm: 36 chữ bùa lỗ ban

Truyện và đã được Daisy comics mua sắm bạn dạng quyền.
….φ(︶▽︶)φ…. Cick vào cụ thể từng hình nhằm đọc!

by Vườn Bơ Categories: ManhuaTags: Ôn viễn, Hẹn hội ngộ quốc vương vãi của tao, Hẹn hội ngộ quốc vương vãi của tao manhua, hứa hẹn hội ngộ quốc vương vãi của tao vườn bơ, Hẹn hội ngộ quốc vương vãi của tao đam mỹ, group dịch Vườn Bơ, See you my king, see you my king boylove, See you my king manhua, see you my king vườn bơ, See you my king đam mỹ, người sáng tác ôn viễn, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Ôn Viễn, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Boy love, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 0, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 1, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 10, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 12, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 13, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 14, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 15, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 16, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 18, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 19, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 2, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap trăng tròn, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 4, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 6, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Chap 9, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Manhua, từ biệt quốc vương vãi của tao vườn bơ, Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta Đam mỹ, Truyenhot, Trương Lê, Vì Vương Kiến Quốc, Vườn Bơ, weavocado

Tác giả

Bình luận