thế giới của tôi chỉ có anh ấy

 • Reads 905,977
 • Votes 24,958
 • Parts 93

Complete, First published Jul 12, 2019

Bạn đang xem: thế giới của tôi chỉ có anh ấy

Table of contents

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: liêu trai chí dị 4

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

 • Sun, May 23, 2021

  Xem thêm: list truyện ngược kết he

 • Chương 93: Hoàn chủ yếu văn

  Sun, May 23, 2021

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành lặn, tinh khiết, sủng, HE 
  Độ dài: 93 chương
  
  Tưởng Tĩnh Thành yêu thương mến Ngôn Dụ tuy nhiên lại sở hữu người vọng gác rằng đem người vì như thế nhằm theo gót xua Ngôn Dụ nhưng mà vẫn chi ra 2 tỷ vượt lên trên khoáng đạt. Cũng vì vậy nhưng mà bè bạn đều khuyên nhủ Tưởng Tĩnh Thành thôi cút, cho dù sao chuyện của nhì người những cậu cũng trôi qua chuyện lâu như vậy rồi, rất có thể cho tất cả những người tớ kiểu gì? Anh gạt tàn dung dịch, nở nụ mỉm cười. quý khách hàng bè mắng anh rộng lớn mặt: Cậu con cái u nó rất có thể trị giá bán 2 tỷ? 
  Cuối nằm trong minh chứng, anh thiệt sự trị giá bán 2 tỷ...
  ***
  Ngôn Dụ: Anh thưa anh mến em, vì như thế sao ko cho tới mò mẫm em.
  Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không thích đi tìm kiếm. Một năm viết lách chục bao nhiêu thứ tự report trả ngành. Nhưng nhưng mà anh nghĩ về, chỉ việc anh canh phòng chất lượng tốt mảnh đất nền này, thì mang 1 ngày em tiếp tục về lại nhà.

#26love