tiểu thuyết đam mỹ trọng sinh

Nghe bảo anh mong muốn tấn công em

Tác giả: Tây Tử Tự

Bạn đang xem: tiểu thuyết đam mỹ trọng sinh

Thể loại: trọng sinh, tân tiến, mái ấm thụ, vả mặt mày (theo nghĩa đen), 1×1.
Continue reading “Nghe bảo anh mong muốn đánh em”

Nghe thưa quá tướng tá quyền thế mong muốn trả lương

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Thể loại: Đam mỹ, tuy nhiên trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước đoạt, tuy nhiên khiết

Continue reading “Nghe thưa quá tướng tá quyền thế mong muốn hoàn lương”

Kế hoạch nghịch tặc tập dượt của củi mục

Tác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học tập viễn tưởng, Trọng sinh, Song khiết, Tinh tế, Cơ giáp, Cường cường, Ngân bài bác đề cử 🥈, 1v1

Continue reading “Kế hoạch nghịch tặc tập dượt của củi mục”

Hỗ trợ mạnh nhất

Tên gốc: 最强辅助[全息]/ Tối Cường Phụ Trợ [Toàn Tức]/ Mạnh Nhất Phụ Trợ [Thực Tế Ảo]

Tác giả: 砚楚 (Nghiên Sở)

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Võng du, Khoa học tập viễn tưởng, Huyền huyễn, Xuyên việt, Trọng sinh, Mỹ thực, Tinh tế, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Trò đùa, Vả mặt mày, 1v1, Thực tế ảo

Continue reading “Hỗ trợ mạnh nhất”

Tôi mong muốn đùa giỡn phái nam chính

Tác giả: Tiểu Linh Đang Nha

Thể loại: Công trọng sinh, thụ xuyên thư, toàn cảnh mạt thế.

Continue reading “Tôi mong muốn đùa giỡn nam chính”

Si

Tác giả: Phó Tiểu Tô

Xem thêm: tháng tư lời nói dối của em

Thể loại: Cường công nhược thụ, hỗ sủng thiên công, thụ tù cấm công, kiếp trước kiếp này, công trọng sinh, ngụy huynh đệ, niên thượng, cao H, đoản, HE.

Continue reading “Si”

Sau Lúc xuyên trở nên anh hùng mất mát, tao khiến cho phái nam chủ yếu trở lên trên nổi tiếng

Tác giả: Vãn Khinh Thường

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Giới vui chơi giải trí, Vườn ngôi trường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1

Continue reading “Sau Lúc xuyên trở nên anh hùng mất mát, tao khiến cho phái nam chủ yếu trở lên trên nổi tiếng”

Đại sư huynh vai ác nằm trong sư tôn HE rồi

Hán Việt: Phản phái đại sư huynh hòa sư tôn HE liễu [ xuyên thư ]

Tác giả: Lục Trường Châu

Thể loại: Nguyên lịch sự, đam mỹ, cổ điển, HE, tình yêu, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, khối hệ thống, niên hạ, xuyên thư, cẩu huyết, mái ấm thụ, nhẹ dịu, xuyên trở nên vai ác, sư đồ

Continue reading “Đại sư huynh vai ác nằm trong sư tôn HE rồi”

Ô danh

Tác giả: Nhất Tùng Âm

Thể loại: Trọng sinh, niên hạ, cung đình, hầu tước đoạt, tình hữu độc chung

Continue reading “Ô danh”

Sau Lúc sinh sống lại bị xay tương tác tốt

Tên gốc: 重生后他被迫营业

Xem thêm: dan dan díu díu mập mờ

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ – 猫界第一噜

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Giới vui chơi giải trí, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1

Continue reading “Sau Lúc sinh sống lại bị xay tương tác tốt”

Tác giả

Bình luận