toán lớp 4 trang 116 117

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 116 117

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng hình mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng hình mẫu số nhì phân số, nhập cơ hình mẫu số của một trong các nhì phân số là hình mẫu số công cộng tao thực hiện như sau:

- Xác tấp tểnh hình mẫu số công cộng.

- Tìm thương của hình mẫu số công cộng và hình mẫu số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và hình mẫu số của phân số cơ. Giữ vẹn toàn phân số với hình mẫu số là hình mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng hình mẫu số trở thành : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng hình mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng hình mẫu số nhì phân số, nhập cơ hình mẫu số của một trong các nhì phân số là hình mẫu số công cộng tao thực hiện như sau:

- Xác tấp tểnh hình mẫu số công cộng.

- Tìm thương của hình mẫu số công cộng và hình mẫu số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và hình mẫu số của phân số cơ. Giữ vẹn toàn phân số với hình mẫu số là hình mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng hình mẫu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

Xem thêm: ngày anh đi để mình em đứng đó

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng hình mẫu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng hình mẫu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo thứ tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và hình mẫu số công cộng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy hình mẫu số công cộng phân chia mang đến hình mẫu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số vừa vặn tìm ra ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng hình mẫu số những phân số:

Nếu hình mẫu số của phân số loại nhì tuy nhiên phân chia không còn mang đến hình mẫu số của phân số loại nhất thì tao hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số như sau:

Lấy hình mẫu số công cộng là hình mẫu số của phân số loại nhì.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy hình mẫu số loại nhì phân chia mang đến hình mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại nhì.

Chú ý: Ta thông thường lấy hình mẫu số công cộng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân chia không còn mang đến toàn bộ những hình mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy hình mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân chia không còn mang đến hình mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn hình mẫu số công cộng là \( 12\).

Xem thêm: yêu anh ta thế cơ mà

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng hình mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng hình mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhì phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).