toán lớp 4 trang 149

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 149

Video chỉ dẫn giải

Một sợi dây khá dài 28m được rời trở nên nhị đoạn, đoạn loại nhất lâu năm tất tả tía lượt đoạn loại nhị. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào mét?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn loại nhị bao gồm một phần thì đoạn loại nhất bao gồm 3 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần cân nhau và độ quý hiếm của một phần

3. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn loại nhị lâu năm số mét là:

28 : 4 × 1 = 7 (m)

Đoạn loại nhất lâu năm số mét là:

28  7 = 21 (m) 

         Đáp số: Đoạn loại nhất: 21m;

                   Đoạn loại hai: 7m.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một group học viên đem 12 chúng ta, nhập cơ số chúng ta trai vày 1/2 số bạn nữ. Hỏi group cơ đem bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số chúng ta trai bao gồm một phần thì số bạn nữ bao gồm 2 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần cân nhau và thăm dò độ quý hiếm của một phần. 

3. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số chúng ta trai là:

12 : 3 × 1 = 4 (bạn)

Số bạn nữ là:

12  4 = 8 (bạn) 

         Đáp số: Quý khách hàng trai: 4 bạn;

                       Bạn gái: 8 chúng ta.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: erik chạy về khóc với anh

Tổng nhị số là 72. Tìm nhị số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn rời 5 lượt thì được số nhỏ nhắn.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số nhỏ nhắn bao gồm một phần thì số rộng lớn bao gồm 5 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần cân nhau và thăm dò độ quý hiếm của một phần. 

3. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Vì số rộng lớn rời 5 lượt thì được số nhỏ nhắn nên số rộng lớn tất tả 5 lượt số nhỏ nhắn, hoặc số nhỏ nhắn vày \(\dfrac{1}{5}\) số rộng lớn.

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau là: 

5 + 1 = 6 (phần)

Số nhỏ nhắn là:

72 : 6 × 1 = 12

Số rộng lớn là:

72  12 = 60

            Đáp số: Số bé: 12;

                         Số lớn: 60.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu câu hỏi, rồi giải câu hỏi theo gót sơ đồ vật sau:

Phương pháp giải:

- Dựa nhập sơ đồ vật nhằm thăm dò tổng và tỉ số rồi nêu câu hỏi phù hợp.

- Giải bài xích toán: 

1. Tìm tổng số phần cân nhau và thăm dò độ quý hiếm của một phần. 

2. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu câu hỏi theo gót sơ đồ vật sau:

Hai thùng dầu chứa chấp tổng số 180\(l\) dầu, thùng loại nhất đem số dầu bằng \(\dfrac{1}{4}\) số dầu của thùng loại nhị. Hỏi từng thùng chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài giải

Theo sơ đồ vật, tổng số phần cân nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa chấp nhập thùng loại nhất là:

 180 : 5 × 1 = 36 (lít)

Số lít dầu chứa chấp nhập thùng loại nhị là:

180  36 = 144 (lít)

Xem thêm: la mei la là gì

          Đáp số: Thùng loại nhất: 36 lít;

                       Thùng loại hai: 144 lít.

Loigiaihay.com