toán lớp 4 trang 153

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 153

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \( \displaystyle{3 \over 5} + {{11} \over {20}}\)                    b) \( \displaystyle{5 \over 8} - {4 \over 9}\)                      c) \( \displaystyle{9 \over {16}} \times {4 \over 3}\)

d) \( \displaystyle{4 \over 7}:{8 \over {11}}\)                     e) \( \displaystyle{3 \over 5} + {4 \over 5}:{2 \over 5}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

- Muốn phân chia nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{3 \over 5} + {{11} \over {20}} = {{12} \over {20}} + {{11} \over {20}} = {{23} \over {20}}\)

b) \( \displaystyle{5 \over 8} - {4 \over 9} = {{45} \over {72}} - {{32} \over {72}} = {{13} \over {72}}\)

c) \( \displaystyle{9 \over {16}} \times {4 \over 3} = {{9 \times 4} \over {16 \times 3}} = {{3 \times 3 \times 4} \over {4 \times 4 \times 3}} \)\( \displaystyle= {3 \over 4}\)

d) \( \displaystyle{4 \over 7}:{8 \over {11}} = {4 \over 7} \times {{11} \over 8} = {{4 \times 11} \over {7 \times 8}} \) \( \displaystyle = {{4 \times 11} \over {7 \times 4 \times 2}} = {{11} \over {14}}\)

e) \( \displaystyle{3 \over 5} + {4 \over 5}:{2 \over 5} = {3 \over 5} + {4 \over 5} \times {5 \over 2} \) \( \displaystyle= {3 \over 5} + {{20} \over {10}}\) \( \displaystyle= {3 \over 5} + {{10} \over 5} = {{13} \over 5}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của một hình bình hành có tính lâu năm lòng là \(18cm\), độ cao bằng \( \displaystyle{5 \over 9}\) độ lâu năm lòng.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = phỏng lâu năm lòng \(\times \) \( \displaystyle{5 \over 9}\).

- Diện tích hình bình hành = phỏng lâu năm đáy \(\times \) độ cao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hình bình hành với đáy: 18 cm

Chiều cao: \( \displaystyle{5 \over 9}\) độ lâu năm đáy

Diện tích: ....?

Bài giải

Chiều cao hình bình hành là:

\(18 \times \)\( \displaystyle{5 \over 9} = 10\; (cm)\) 

Diện tích hình bình hành là:

\(18 \times 10 = 180 \; (cm^2)\)

                      Đáp số: \(180cm^2\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một quầy hàng với \(63\) vật đùa bao gồm xe hơi và búp bê, số búp bê bằng \( \displaystyle{2 \over 5}\) số xe hơi. Hỏi quầy hàng cơ với từng nào cái dù tô?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

Xem thêm: ai cũng biết em yêu anh

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số rộng lớn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số lớn).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật, tổng số phần cân nhau là:

\(2 + 5 = 7\) (phần)

Gian mặt hàng cơ với số cái xe hơi là:

\(63 : 7 \times 5 = 45\) (chiếc dù tô)

                              Đáp số: \(45\) cái xe hơi.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Năm ni tuổi tác con cái thấp hơn tuổi tác thân phụ là \(35\) tuổi tác và bằng \( \displaystyle{2 \over 9}\) tuổi thân phụ. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi?

Phương pháp giải:

 1. Vẽ sơ vật.

2. Tìm hiệu số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần cân nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật, hiệu số phần cân nhau là:

\(9 - 2 = 7\) (phần)

Năm ni tuổi tác con cái là:

\(35 : 7 \times  2 = 10\) (tuổi)

                                  Đáp số: \(10\) tuổi tác.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn xoe nhập chữ bịa trước hình mến hợp: 

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình H vì như thế phân số chỉ phần vẫn tô color của hình:

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ phần vẫn tô color của từng hình. Phân số chỉ phần vẫn tô color của một hình với tử số là số dù vuông được tô color và kiểu số là tổng số dù vuông cân nhau của hình cơ.

Lời giải chi tiết:

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình H là \( \displaystyle \frac{1}{4}\).

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình A là \( \displaystyle \frac{1}{8}\).

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình B là \( \displaystyle \frac{2}{8} =\frac{1}{4} \).

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình C là \( \displaystyle \frac{1}{6}\).

Phân số chỉ phần vẫn tô color của hình D là \( \displaystyle \frac{3}{6}=\frac{1}{2}\).

Xem thêm: shin se kyung hẹn hò

Vậy phân số chỉ phần vẫn tô color của hình H vì như thế phân số chỉ phần vẫn tô color của hình B. 

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com