toán lớp 4 trang 157

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 157

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

Tỉ lệ phiên bản đồ

1 : 500 000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ  lâu năm thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ lâu năm thật

…cm

...dm

...mm

Phương pháp giải:

Với phiên bản trang bị với tỉ lệ thành phần 1 : 500 000, mong muốn thám thính chừng lâu năm thiệt tao lấy chừng lâu năm thu nhỏ nhân với 500 000. 

Các câu không giống thực hiện tương tự động. 

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phiên bản đồ

1 : 500000

1 : 15 000

1 : 2000

Độ  lâu năm thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ lâu năm thật

1 000 000cm

45 000dm

100 000mm

Quảng cáo

Xem thêm: con gái hôn con gái

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trên phiên bản trang bị tỉ lệ thành phần 1 : 200, chiều lâu năm chống học tập lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều lâu năm thiệt của chống học tập này là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Với phiên bản trang bị với tỉ lệ thành phần 1 : 200, mong muốn thám thính chừng lâu năm thiệt tao lấy chừng lâu năm thu nhỏ nhân với 2000. 

Lời giải chi tiết:

Chiều lâu năm thiệt của chống học tập là:

               4 x 200 = 800 (cm)

               800cm = 8 m

                                     Đáp số: 8m.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trên phiên bản trang bị tỉ lệ thành phần 1 : 2 500 000, quãng lối Thành phố Xì Gòn - Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm chừng lâu năm thiệt của quãng lối TP.Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Phương pháp giải:

Với phiên bản trang bị với tỉ lệ thành phần 1 : 2 500 000, mong muốn thám thính chừng lâu năm thiệt tao lấy chừng lâu năm thu nhỏ nhân với 2 500 000. Sau ê hoàn toàn có thể thay đổi lịch sự đơn vị chức năng không giống nhằm sản phẩm gọn gàng rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Quãng lối Thành phố Xì Gòn - Quy Nhơn lâu năm là:

            27 x 2 500 000 = 67 500 000 (cm)

            67 500 000 centimet = 675km.

                                           Đáp số: 675km.

Lý thuyết

Bài toán 1 : Bản trang bị Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ bám theo tỉ lệ thành phần 1 : 300.

Trên phiên bản trang bị, cổng ngôi trường rộng lớn 2cm (Khoảng cơ hội kể từ A cho tới B). Hỏi chiều rộng lớn thiệt của cổng ngôi trường là bao nhiêu mét ?

Bài giải

Chiều rộng lớn thiệt của cổng ngôi trường là :

                    2 × 300 = 600 (cm)

                    600cm = 6m

                                            Đáp số : 6m.

Bài toán 2 : Trên phiên bản trang bị tỉ lệ thành phần 1 : 1 000 000, quãng lối Hà Nội Thủ Đô - TP. Hải Phòng đo được 102mm. Tìm chừng lâu năm thiệt của quãng lối Hà Nội Thủ Đô - TP. Hải Phòng.

Bài giải:

Quãng lối Hà Nội Thủ Đô - TP. Hải Phòng lâu năm là :

Xem thêm: tôi không phải nữ chính

                 102 × 1 000 000 = 102 000 000 (mm)

                 102 000 000mm = 102km

                                           Đáp số : 102km.