toán lớp 4 trang 162 163

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 162 163

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Sơ thiết bị tư duy: Các luật lệ tính với số tự động nhiên 

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785                 b) 5342 – 4185

47836 + 5409                      29041 – 5987

10592 + 79438                    80200 – 19194

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính theo đuổi trật tự kể từ cần quý phái trái khoáy. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 126 = 480                                          b) \(x\)  209 = 435.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn thám thính số hạng không biết tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng đang được biết.

- Muốn thám thính số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 126 = 480              b) \(x\)  209 = 435

    \(x\) = 480  126                   \(x\) = 435 + 209

    \(x\) = 354                             \(x\) = 644

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết chữ hoặc số phù hợp nhập điểm chấm:

a + b = b + ...                                            a  ... = a

(a + b) + c = ...+ (b + c )                           ...  a  = 0

a + 0 = ... + a = ...

Phương pháp giải:

Dựa nhập lí thuyết về đặc điểm của luật lệ với những số bất ngờ.

Lời giải chi tiết:

 a + b = b + a                                               a  0  = a

 (a + b) + c = a + (b + c )                             a  a  = 0

 a + 0 = 0 + a = a

Bài 4

Xem thêm: vợ ơi anh xin lỗi du thiên

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

    745 + 268 + 732 

    1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

    87 + 94 + 13 + 6

    121 + 85 + 115 + 469.

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm kí thác hoán và phối kết hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những số với tổng là số tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn, ...

Lời giải chi tiết:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501)

                              = 1268 + 600

                              = 1868

    745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732)

                              = 745 + 1000 = 1745

    1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460

                                 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = (168 + 32) + 2080

                              = 200 + 2080 = 2280

    87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6)

                               = 100 + 100 = 200

   121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115)

                                     = 590 + 200 = 790.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Trong mùa quyên canh ty cỗ vũ học viên vùng lũ lụt, Trường Tiểu học tập Thành Công đang được quyên canh ty được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học tập Thắng Lợi quyên canh ty được thấp hơn Trường Tiểu học tập Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả nhị ngôi trường quyên canh ty được từng nào quyển vở?

Phương pháp giải:

- Số sách trường Tiểu học tập Thắng Lợi quyên canh ty = số sách trường Tiểu học tập Thành Công quyên canh ty \(-\) 184 quyển.

- Số sách cả hai ngôi trường quyên canh ty đước = số sách trường Tiểu học tập Thắng Lợi quyên canh ty \(+\) số sách trường Tiểu học tập Thành Công quyên canh ty.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Thành Công: 1475 quyển vở

Trường Thắng Lợi: thấp hơn 184 quyển vở

Cả nhị trường: .... quyển vở?

Bài giải

Trường Tiểu học tập Thắng Lợi quyên canh ty được số vở là:

              1475  184 = 1291 (quyển)

Cả nhị ngôi trường quyên canh ty được số vở là:

Xem thêm: vẽ vũ trụ dễ thương

             1475 + 1291 = 2766 (quyển)

                             Đáp số: 2766 quyển vở.

Loigiaihay.com