toán lớp 4 trang 29

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ vừa đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 29

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Biểu đồ dùng tiếp sau đây nói đến những môn thể thao khối lớp Bốn nhập cuộc :

Nhìn nhập biểu đồ dùng hãy vấn đáp thắc mắc sau:

a) Những lớp nào là được nêu thương hiệu nhập biểu đồ?

b) Khối lớp Bốn nhập cuộc bao nhiêu môn thể thao, bao gồm những môn nào?

c) Môn tập bơi đem bao nhiêu lớp nhập cuộc, là những lớp nào?

d) Môn nào là không nhiều lớp nhập cuộc nhất?

e) Hai lớp 4B và 4C nhập cuộc toàn bộ là bao nhiêu môn? Hai lớp tê liệt nằm trong nhập cuộc những môn thể thao nào?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ dùng nhằm vấn đáp những thắc mắc của Việc.

Lời giải chi tiết:

a) Các lớp được nêu thương hiệu nhập biểu đồ dùng là: lớp 4A, lớp 4B, lớp 4C.

b) Khối lớp Bốn nhập cuộc 4 môn thể thao là: lượn lờ bơi lội, nhảy chạc, cờ vua và đá cầu.

c) Môn tập bơi đem nhị lớp nhập cuộc là lớp 4A và lớp 4C.

d) Môn cờ vua đem không nhiều lớp nhập cuộc nhất, chỉ mất lớp 4A nhập cuộc.

e) Hai lớp 4B và 4C nhập cuộc toàn bộ 3 môn là lượn lờ bơi lội, nhảy chạc và đá cầu.

    Hai lớp 4B và 4C nằm trong nhập cuộc môn đá cầu.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Biểu đồ dùng mặt mũi nói đến số thóc mái ấm gia đình bác bỏ Hà vẫn thu hoạch nhập tía năm: 2000, 2001, 2002.

Xem thêm: không chốn dung thân chap 1

Dựa nhập biểu đồ dùng hãy vấn đáp những thắc mắc tiếp sau đây :

a) Năm 2002 mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ?

b) Năm 2002 mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được nhiều hơn nữa năm 2000 là từng nào tạ thóc ?

c) Cả 3 năm mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được từng nào tấn thóc ? Năm nào là thu hoạch được rất nhiều nhất ? Năm nào là thu hoạch được không nhiều nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ dùng đề dò la số thóc tuy nhiên từng năm mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được, tiếp sau đó vấn đáp những thắc mắc của Việc.

Lời giải chi tiết:

a) Số thóc mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch năm 2002 là:

                  10 × 5 = 50 tạ = 5 tấn

b) Số thóc mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch năm 2000 là:

                 10 × 4 = 40 tạ = 4 tấn

Năm 2002 mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được nhiều hơn nữa năm 2000 là 

                  50  40 = 10 tạ

c) Số thóc mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch năm 2001 là:

                 10 × 3 = 30 tạ

Cả 3 năm mái ấm gia đình bác bỏ Hà thu hoạch được số thóc là:

                 40 + 30 + 50 = 120 tạ = 12 tấn

Ta có:       30 tạ < 40 tạ < 50 tạ.

Vậy năm 2002 thu hoạch được rất nhiều thóc nhất; năm 2001 thu hoạch được không nhiều thóc nhất.

Lý thuyết

Đây là biểu đồ dùng nói đến những con cái của năm gia đình

Biểu đồ dùng này còn có nhị cột:

- Cột phía trái ghi thương hiệu những mái ấm gia đình.

- Cột ở bên phải cho biết thêm những số con cái, số đàn ông, số phụ nữ của từng mái ấm gia đình.

Xem thêm: phim vô tình nhặt được tổng tài review

Nhìn nhập biểu đồ dùng tao biết:

- Năm mái ấm gia đình được nêu thương hiệu bên trên biểu đồ dùng là: tổ ấm cô Mai, mái ấm gia đình cô Lan, mái ấm gia đình cô Hồng, mái ấm gia đình cô Đào và mái ấm gia đình cô Cúc

- tổ ấm cô Mai đem nhị phụ nữ, mái ấm gia đình cô Lan có một đàn ông, ...