toán lớp 4 trang 3

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số phù hợp vô bên dưới từng vạch của tia số: 

b) Viết số phù hợp vô khu vực chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp giải:

a) Quan sát tớ thấy nhị vạch cạnh nhau bên trên tia số rộng lớn thông thường nhau 10 000 đơn vị chức năng.

b) Dãy số đang được nghĩ rằng sản phẩm số tròn trĩnh ngàn, nhị số ngay tắp lự nhau rộng lớn thông thường nhau 1000 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết theo đòi mẫu:

Phương pháp giải:

Ta hiểu (hoặc viết) những số ngẫu nhiên theo đòi trật tự kể từ trái ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Viết từng số sau trở nên tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + trăng tròn + 3

b) Viết theo đòi mẫu:

Xem thêm: chainsaw man anime tập 1

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

- Xác định vị trị của từng chữ số theo đòi những sản phẩm.

- Viết số đang được bên dưới dưới dạng tổng tương tự động như ví dụ kiểu mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi những hình sau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội mò mẫm chu vi những hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng phỏng lâu năm 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

- Chu vi hình vuông vắn GHIK là:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 92

           5 × 4 = trăng tròn (cm)

Đáp số: 17 centimet, 24 centimet, trăng tròn cm

Loigiaihay.com