toán lớp 4 trang 40 41

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ vừa đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 40 41

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Thử lại luật lệ nằm trong.

a) 

Muốn test lại luật lệ nằm trong tao rất có thể  lấy tổng trừ lên đường một vài hạng, nếu như được sản phẩm là số hạng còn sót lại thì luật lệ tính thực hiện chính.

b) Tính rồi test lại (theo mẫu):

\(35462 + 27519\);                   \(69108 + 2074\);                    \(267345 + 31925\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho những chữ số đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính theo gót trật tự kể từ nên lịch sự ngược.

- Thử lại: Lấy tổng trừ lên đường một vài hạng, nếu như được sản phẩm là số hạng còn sót lại thì luật lệ tính thực hiện chính.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Thử lại luật lệ trừ

a) 

Muốn test lại luật lệ trừ tao rất có thể lấy hiệu cùng theo với số trừ, nếu như được sản phẩm là số bị trừ thì luật lệ tính thực hiện chính.

b) Tính rồi test lại (theo mẫu):

\(4025 - 312\);                           \(5901 - 638\);                            \(7521 - 98\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho những chữ số đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính theo gót trật tự kể từ nên lịch sự ngược.

- Thử lại: Lấy hiệu cùng theo với số trừ, nếu như được sản phẩm là số bị trừ thì luật lệ tính thực hiện chính.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: truyện ngôn tình học đường sủng ngọt

Tìm \(x\):

\(a) \;x + 262 = 4848\);                                  \(b)\;x - 707 = 3535\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn dò la số hạng không biết tao lấy tổng trừ lên đường số hạng đang được biết.

- Muốn dò la số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 262 = 4848\) 

    \(   x = 4848 - 262\)

    \(  x = 4586\) 

b) \(x - 707 = 3535\)

    \(x = 3535 + 707\)

    \(x = 4242\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao \(3143m\). Núi Tây Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao \(2428m\). Hỏi núi nào là cao hơn nữa và cao hơn nữa từng nào mét ?

Phương pháp giải:

So sánh nhị số đo phỏng lâu năm nhằm xác lập núi nào là cao hơn nữa, tiếp sau đó dò la hiệu phỏng cao thân thiện nhị mặt hàng núi cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu \(3143m > 2428m\), vậy núi Phan-xi-păng cao hơn nữa núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn nữa núi Tây Côn Lĩnh số mét là:

                  \(3143 - 2428 = 715 \;(m)\)

                                     Đáp số: \(715m\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm hiệu của số lớn số 1 sở hữu năm chữ số và số bé xíu nhất sở hữu năm chữ số.

Phương pháp giải:

Xác định số lớn số 1 sở hữu năm chữ số và số bé xíu nhất sở hữu năm chữ số, tiếp sau đó dò la hiệu thân thiện nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

Số lớn số 1 sở hữu năm chữ số là:   \(99999\).

Số bé xíu nhất sở hữu năm chữ số là:    \(10000\).

Xem thêm: cô dâu trưởng nam tập 129

Nhẩm:          \(99999 - 10000 = 89999\).

Vậy hiệu của số lớn số 1 sở hữu năm chữ số và số bé xíu nhất sở hữu năm chữ số là \(89999\).

Loigiaihay.com