toán lớp 4 trang 67, 68

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 67, 68

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm của biểu thức rồi ghi chép vô dù trống trải (theo mẫu):

a

b

c

a × (b - c)

a × b - a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

8

5

2

Phương pháp giải:

Thay chữ ngay số rồi tính độ quý hiếm những biểu thức cơ. 

Lời giải chi tiết:

a

b

c

a × (b  c)

a × b  a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

6 × ( 9  5) = 24

6 × 9 – 6 × 5 = 24

8

5

2

8 × (5 – 2) = 24

8 × 5 – 8 × 2 = 24

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Áp dụng đặc điểm nhân một số trong những với 1 hiệu nhằm tính (theo mẫu):

 Mẫu:        26 × 9 = 26 × (10 – 1)

                            = 26 × 10 –  26 × 1

                            = 260 – 26 = 234 

a) 47 × 9                                    b) 138 × 9

    24 × 99                                     123 × 99

Phương pháp giải:

Tách 9 = 10 – 1, 99 = 100 – 1, tiếp sau đó vận dụng cơ hội nhân một số trong những với 1 hiệu theo gót công thức:

Xem thêm: phim chọc tức vợ yêu tập 106

                                                a x (b - c ) = a x b - a x c

Lời giải chi tiết:

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)                                                  b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

               = 47 × 10 – 47 × 1                                                = 138 × 10 – 138 × 1

               = 470 – 47 = 423                                                   = 1380 – 138 = 1242 

24 × 99 = 24 × ( 100 – 1)                                                  123 × 99 = 123 × (100 – 1)

                = 24 × 100 – 24 × 1                                             = 123 × 100 – 123 × 1

                = 2400 – 24 = 2376                                              = 12300 – 123 = 12177

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị phân phối trứng đem 40 giá đựng trứng, từng giá đựng trứng đem 175 trái ngược. Cửa mặt hàng vẫn phân phối không còn 10 giá chỉ trứng. Hỏi siêu thị cơ sót lại từng nào trái ngược trứng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 40 giá chỉ trứng

Mỗi giá: 175 quả

Đã bán: 10 giá chỉ trứng

Còn lại: .... trái ngược trứng

Phương pháp giải

- Tính số giá chỉ trứng sót lại tao lấy số giá chỉ trứng lúc đầu trừ lên đường số giá chỉ trứng vẫn phân phối.

- Tìm số trái ngược trứng sót lại tao lấy số trái ngược trứng đem trong một giá chỉ nhân với số giá chỉ trứng sót lại.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : 

Số giá chỉ trứng sót lại sau thời điểm phân phối 10 giá chỉ trứng là :

40 – 10 = 30 (giá trứng)

Cửa mặt hàng cơ sót lại số trái ngược trứng là :

175 × 30 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Cách 2 :

Ban đầu siêu thị đem toàn bộ số trái ngược trứng là :

175 × 40 = 7000 (quả trứng)

Cửa mặt hàng vẫn phân phối số trái ngược trứng là :

175 × 10 = 1750 (quả trứng)

Cửa mặt hàng còn lại số trái ngược trứng là :

7000 – 1750 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhị biểu thức:

              (7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3 

Từ sản phẩm đối chiếu và nêu cơ hội nhân một hiệu với một số trong những.

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem phép tắc nhân và phép tắc nằm trong thì tao tính phép tắc nhân trước, tính phép tắc nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

           7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy nhị biểu thức vẫn mang lại có mức giá trị đều nhau, hay  (7 – 5) × 3 = 7 ×  3 – 5 × 3

Khi nhân một số trong những hiệu với một số trong những tao hoàn toàn có thể theo thứ tự nhân số bị trừ, số trừ với số cơ rồi trừ lên đường nhị sản phẩm lẫn nhau.

Lý thuyết

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhị biểu thức:

              \(3 \times ( 7 -5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:     \(3 \times ( 7 -5)  = 3 \times 2 = 6\)

              \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Xem thêm: ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi

Vậy:       \(3 \times ( 7 -5) = 3 \times 7 - 3 \times 5.\)

Khi nhân một số trong những với 1 hiệu, tao hoàn toàn có thể theo thứ tự nhân số cơ với một số trong những bị trừ và số trừ, rồi trừ nhị sản phẩm lẫn nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a  \times c\)