toán lớp 5 trang 142


Viết số phù hợp vô dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn chuồn của những người cơ. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 142

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống: 

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng lối phân tách mang lại véc tơ vận tốc tức thời.

                       \(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Trên quãng lối 23,1km, một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn chuồn của những người cơ.

b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng lối phân tách mang lại véc tơ vận tốc tức thời.

                       \(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

a) Quãng đường: 23,1km

    Vận tốc: 13,2 km/giờ

    Thời gian: ...?

b) Quãng lối 2,5km

    Vận tốc 10 km/giờ

    Thời gian: ...?

Bài giải

a) Thời gian lận chuồn của những người chuồn xe đạp điện là: 

               \(23,1 : 13,2 = 1,75\) (giờ)

          Đổi \(1,75\) giờ \(= 1\) giờ \(45\) phút

b) Thời gian lận chạy của những người cơ là: 

                \(2,5 : 10 = 0,25\) (giờ)

             Đổi \(0,25\) giờ \(= 15\) phút

                         Đáp số: a) \(1\) giờ \(45\) phút;

                                       b) \(15\) phút.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một máy cất cánh bay với véc tơ vận tốc tức thời 860 km/giờ được quãng lối 2150km. Hỏi máy cất cánh cho tới điểm khi bao nhiêu giờ, nếu như nó xuất phát khi 8 giờ 45 phút ?

Phương pháp giải:

- Tìm thời hạn cất cánh tớ lấy quãng lối phân tách mang lại véc tơ vận tốc tức thời.

- Thời gian lận cho tới = thời hạn xuất phát + thời hạn cất cánh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 2150km

Vận tốc: 860 km/giờ

Xem thêm: tả con chó lớp 2

Khởi hành: 8 giờ 45 phút

Đến nơi: ...giờ ...phút?

Bài giải

Thời gian lận máy cất cánh bay không còn quãng lối cơ là:

          2150 : 860 = 2,5 (giờ) 

Đổi 2,5 giờ = 2 tiếng nửa tiếng.

Máy cất cánh cho tới điểm lúc:

         8 giờ 45 phút + 2 tiếng nửa tiếng = 10 giờ 75 phút

         10 giờ 75 phút = 11 giờ 15 phút (vì 75 phút = 1 giờ 15 phút)

                             Đáp số: 11 giờ 15 phút.

Lý thuyết

a) Bài toán 1: Một xe hơi chuồn được quãng lối \(170km\) với véc tơ vận tốc tức thời \(42,5km/\)giờ. Tính thời hạn xe hơi chuồn quãng lối cơ.

Bài giải:

Thời gian lận xe hơi chuồn là:

\(170 : 42,5 = 4\) (giờ)

             Đáp số: \(4\) giờ.

Nhận xét : Để tính thời hạn chuồn của xe hơi tớ lấy quãng lối đi được phân tách mang lại quãng lối xe hơi chuồn được vô \(1\) giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng lối phân tách mang lại véc tơ vận tốc tức thời.

Ta có:             \(t = s : v\)

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian lận chuồn = thời hạn đến  – thời hạn xuất phát – thời hạn ngủ (nếu có).

+) Thời gian lận cho tới = thời hạn xuất phát + thời hạn chuồn + thời hạn ngủ (nếu có).

+) Thời gian lận xuất phát = thời hạn cho tới – thời hạn chuồn – thời hạn ngủ (nếu có).

b) Bài toán 2 : Một ca nô chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng lối sông lâu năm 42km. Tính thời hạn chuồn của ca nô bên trên quãng lối cơ.

Bài giải:

Thời gian lận chuồn của ca nô là:

 \(42:36=\dfrac{7}{6}\) (giờ)

\(\dfrac{7}{6}\) giờ  \(= 1\dfrac{1}{6}\) giờ \(= 1\) giờ \(10\) phút.

                                Đáp số: \( 1\) giờ \(10\) phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng lối lâu năm \(2km\), một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời \(8\) m/giây. Hỏi người cơ chạy quãng lối cơ không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi \(2km = 2000m\)

Thời gian lận chạy của những người cơ là:

            \(2000:8 = 250\) (giây)

                            Đáp số: \(250\) giây.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập dượt

  Viết số phù hợp vô dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng lối 1,08m vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một xe hơi chuồn quãng lối 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng chuồn quãng lối cơ không còn 4 giờ nửa tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi chuồn được nhiều hơn thế xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 144, 145 Luyện tập dượt cộng đồng

  a) Quãng lối AB lâu năm 180km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe cộ máy ?

 • Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một người chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức chuồn, sau bao lâu xe cộ máy đuổi theo kịp xe đạp điện ?

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập dượt

  Tính chừng lâu năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi viết lách vô dù trống:Một xe hơi chuồn kể từ A khi 7 giờ nửa tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính chừng lâu năm quãng lối AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: hình ảnh hoa bỉ ngạn đẹp nhất

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn học viên lớp 6 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.