toán lớp 5 trang 143 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 143 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập dù trống:

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân chia mang đến véc tơ vận tốc tức thời.

                         \(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân chia mang đến véc tơ vận tốc tức thời, hoặc \(t = s : v\).

Ta có:    \(261: 60 = 4,35\) ;

             \(78: 39 = 2 \);

             \(165 : 27,5 = 6\);

             \(96 : 40 = 2,4\).

Vậy tao đem bảng thành quả như sau:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời \(12cm/\)phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng lối \(1,08m\) nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng lối lịch sự đơn vị chức năng xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân chia mang đến véc tơ vận tốc tức thời.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc:  \(12cm/\)phút

1,08 m: ... phút?

Bài giải

Đổi: \(1,08m = 108cm\).

Thời gian dối con cái ốc sên trườn không còn quãng lối này là :

               \(108 : 12 = 9\) (phút)

                                 Đáp số: \(9\) phút. 

Bài 3

Xem thêm: hình vẽ con rồng đẹp nhất

Video chỉ dẫn giải

Vận tốc cất cánh của một con cái chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời hạn nhằm con cái đại bàng cơ cất cánh được quãng lối 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân chia mang đến véc tơ vận tốc tức thời.

                       \(t = s : v\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian dối nhằm con cái đại bàng cất cánh được 72km là:

               \(72 : 96 =0,75\) (giờ)

               \(0,75\) giờ \(= 45\) phút

                               Đáp số: \(45\) phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một con cái tấy rất có thể tập bơi với véc tơ vận tốc tức thời 420m/phút. Tính thời hạn nhằm tấy tập bơi được quãng lối 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng lối lịch sự đơn vị chức năng mét.

- Muốn tính thời hạn tao lấy quãng lối phân chia mang đến véc tơ vận tốc tức thời.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Xem thêm: chó ngoan phải biết tuân lệnh

Thời gian dối nhằm tấy tập bơi được quãng lối 10,5km là: 

                 10500 : 420 = 25 (phút)

                              Đáp số: 25 phút.