toán lớp 5 trang 41 42

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 41 42

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhị số thập phân:

a) \(48,97\) và \(51,02\);

b) \(96,4\) và \(96,38\);

c) \(0,7\) và \(0,65\)

Phương pháp giải:

- Số thập phân nào là sở hữu phần nguyên vẹn to hơn thì số tê liệt to hơn.

- Nếu phần nguyên vẹn của nhị số tê liệt đều nhau,thì tao đối chiếu phần thập phân, thứu tự kể từ sản phẩm phần mươi, sản phẩm Xác Suất, sản phẩm phần ngàn ... cho tới và một sản phẩm nào là tê liệt, số thập phân nào là sở hữu chữ số ở sản phẩm ứng to hơn thì số tê liệt to hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Ta sở hữu \( 48 < 51 \) nên \(48,97 < 51,02\);

b) So sánh  phần nguyên vẹn tao sở hữu \( 96 =96 \) và ở sản phẩm phần mươi sở hữu \( 4>3 \) nên \(96,4 > 96,38\);

c) So sánh phần nguyên vẹn tao sở hữu \( 0 =0 \) và ở sản phẩm phần mươi có \( 7>6 \) nên \(0,7 > 0,65\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những số sau theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:

\(6,375\;; \quad  9,01\;; \quad    8,72\;; \quad     6,735\;\)\(; \quad   7,19\)

Xem thêm: truyện tranh sinh tử văn

Phương pháp giải:

- Số thập phân nào là sở hữu phần nguyên vẹn to hơn thì số tê liệt to hơn.

- Nếu phần nguyên vẹn của nhị số tê liệt đều nhau,thì tao đối chiếu phần thập phân, thứu tự kể từ sản phẩm phần mươi, sản phẩm Xác Suất, sản phẩm phần ngàn ... cho tới và một sản phẩm nào là tê liệt, số thập phân nào là sở hữu chữ số ở sản phẩm ứng to hơn thì số tê liệt to hơn.

Lời giải chi tiết:

So sánh phần nguyên vẹn của những số vẫn mang lại tao có: \(6 < 7 < 8 < 9\). 

So sánh nhị số sở hữu nằm trong phần nguyên vẹn là \(6\) là \( 6,375\) và \(6,735\). Tại sản phẩm phần mươi tao có: \(3 < 7\), tự đó \(6,375 < 6,735\).

Vậy: \(6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01\).

Các số được bố trí theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là: 

\(6,375 \;;\quad 6,735 \;;\quad  7,19 \;;\quad  8,72 \; \) \(;\quad  9,01\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những số sau theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

\(0,32\;; \quad  0,197\;;\quad 0,4\;;\quad  0,321\;;\) \( \quad  0,187\)

Phương pháp giải:

- So sánh những số theo dõi quy tắc:
+ So sánh những phần nguyên vẹn của nhị số tê liệt như đối chiếu nhị số bất ngờ, số thập phân nào là sở hữu phần nguyên vẹn to hơn thì số tê liệt rộng lớn hơn

+ Nếu phần nguyên vẹn của nhị số tê liệt đều nhau, thì tao đối chiếu phần thập phân, thứu tự kể từ sản phẩm phần mươi, sản phẩm Xác Suất, sản phẩm phần ngàn ... 

- Sau tê liệt bố trí những số theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng. 

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: phim công chúa và chiếc bật lửa

Ta sở hữu \(0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187\).

Các số được bố trí theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

\(0,4 \;; \quad   0,321 \;; \quad   0,32 \;; \quad   0,197 ;\;\) \(  \quad  0,187\).