truyện đằng la vi chi

Bất dạ truỵ ngọc

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

9212

Bạn đang xem: truyện đằng la vi chi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 72
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

13096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 44
Vắng Em Không Vui FULL

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

57629

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hắc nguyệt quang quẻ nạm kiên cố kịch phiên bản be

Hắc nguyệt quang quẻ nạm kiên cố kịch phiên bản be

8.5/10

1627915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 153
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

27995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 39
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài dựa Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài dựa Đạo

8.1/10

90252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 96
Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

9.6/10

411624

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

22814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

62153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 108
Nhớ Em

Nhớ Em

8.9/10

108119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

96780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

7.5/10

244425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Bất dạ truỵ ngọc

C72

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

9212

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xem thêm: cyber anh hùng truyện kyhuyen

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

C44

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

13096

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vắng Em Không Vui FULL

C42

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

57629

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hắc nguyệt quang quẻ nạm kiên cố kịch phiên bản be

C153

Hắc nguyệt quang quẻ nạm kiên cố kịch phiên bản be

8.5/10

1627915

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

C39

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

27995

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài dựa Đạo

C96

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài dựa Đạo

8.1/10

90252

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

C105

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

9.6/10

411624

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

C64

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

22814

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

C108

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

62153

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhớ Em

C90

Nhớ Em

8.9/10

108119

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mĩ Nhân Mềm Mại

C74

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

96780

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Yêu

C96

Bệnh Yêu

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng