truyện không thể kiềm chế

hình

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học

Thể loại: Hiện đại. sủng ngọt, HE.

Edit: Hoa Tuyết

Nguồn: raw Tấn Giang, convertor Chihiro

Bạn đang xem: truyện không thể kiềm chế

Văn án 1:

Trước khi ly thơm, đồng minh đằm thắm quí đều khuyên răn Hứa Tinh Không nên nhẫn nhịn, còn rằng cô sẽ không còn tìm kiếm được một người ông chồng đảm bảo chất lượng vì vậy nữa.

Sau này, Hứa Tinh Không gặp gỡ được Hoài Kinh, đám đồng minh đằm thắm quí bại liệt ngay lập tức yên tĩnh mồm.

Hứa Tinh Không: Anh thực hiện thế nào là mà người ta đều ngậm mồm lại vậy?

Hoài Kinh: Bốn chữ, đẹp nhất trai nhiều chi phí.

Hứa Tinh Không: Còn em thì sao?

Hoài Kinh: Ba chữ, nghệ thuật đảm bảo chất lượng.

Văn án 2:

Kết thơm phụ thân năm, ông chồng của Hứa Tinh Không nước ngoài tình với cùng một cô tiếp viên sàn bar lẳng lơ.

Sau khi ly thơm, quý khách đều thấy việc ông chồng cô nước ngoài tình, cô cũng có thể có điểm sai, sai ở phần thủ cựu cứng nhắc.

Thế tuy nhiên chỉ mất Hoài Kinh biết, đêm tối Hứa Tinh Không hấp dẫn bị tiêu diệt người cho tới cỡ nào là, làm cho anh ko thể kềm chế.


Nhận xét của editor:

-Truyện KHÔNG NGƯỢC, ấm cúng, lắng đọng, nhẹ dịu, phái đẹp chủ yếu KHÔNG SẠCH, phái mạnh chủ yếu SẠCH, ko huyết chó, ko tè tam, HE.

-Sủng văn, nửa sảng văn, 1vs1, HE.

-Nữ căn nhà lành lặn thủ cựu ly thơm x phái mạnh tổng tài bá đạo cao bồi thanh nhã.

-Couple: Hứa Tinh Không x Hoài Kinh

*CẬP NHẬT: VẪN SHARE PASS

mxHfeZv.png

(Bìa Lynn yêu thương tặng, đẹp nhất xỉu luôn)

MỤC LỤC

Chương 1 .·’★¸.·’★ Chương 2 .·’★¸.·’★ Chương 3

Chương 4 .·’★¸.·’★ Chương 5 .·’★¸.·’★ Chương 6 .·’★¸.·’★ Chương 7

Xem thêm: divided đi với giới từ gì

Chương 8 .·’★¸.·’★ Chương 9 .·’★¸.·’★ Chương 10

Chương 11 .·’★¸.·’★ Chương 12 .·’★¸.·’★ Chương 13 .·’★¸.·’★ Chương 14

Chương 15 .·’★¸.·’★ Chương 16 .·’★¸.·’★ Chương 17

Chương 18 .·’★¸.·’★ Chương 19 ’★¸.·’★ Chương đôi mươi .·’★¸.·’★ Chương 21

Chương 22 .·’★¸.·’★ Chương 23 .·’★¸.·’★ Chương 24

Chương 25 .·’★¸.·’★ Chương 26 .·’★¸.·’★ Chương 27 .·’★¸.·’★ Chương 28

Chương 29 .·’★¸.·’★ Chương 30 .·’★¸.·’★ Chương 31

Chương 32 .·’★¸.·’★ Chương 33 .·’★¸.·’★ Chương 34 .·’★¸.·’★ Chương 35

Chương 36 .·’★¸.·’★ Chương 37 .·’★¸.·’★ Chương 38

Chương 39 .·’★¸.·’★ Chương 40 .·’★¸.·’★ Chương 41 .·’★¸.·’★ Chương 42

Chương 43 .·’★¸.·’★ Chương 44 .·’★¸.·’★ Chương 45

Chương 46 .·’★¸.·’★ Chương 47 .·’★¸.·’★  Chương 48 .·’★¸.·’★ Chương 49

Chương 50 .·’★¸.·’★ Chương 51 .·’★¸.·’★ Chương 52

Chương 53 .·’★¸.·’★ Chương 54 .·’★¸.·’★ Chương 55 .·’★¸.·’★ Chương 56

Chương 57 .·’★¸.·’★ Chương 58 .·’★¸.·’★ Chương 59

Chương 60 .·’★¸.·’★ Chương 61 .·’★¸.·’★ Chương 62 .·’★¸.·’★ Chương 63

Chương 64 .·’★¸.·’★ Chương 65 .·’★¸.·’★ Chương 66

Chương 67 .·’★¸.·’★ Chương 68 .·’★¸.·’★ Chương 69 .·’★¸.·’★ Chương 70

Hoàn Chính Văn

Chương 71 .·’★¸.·’★ Chương 72 .·’★¸.·’★ Chương 73

Xem thêm: xem phim cù lao xác sống

Chương 74 .·’★¸.·’★ Chương 75 .·’★¸.·’★ Chương 76

Chương 77 .·’★¸.·’★ Chương 78 .·’★¸.·’★ Chương 79

.·’★¸.·’★.·’★¸.·’★ HOÀN TOÀN VĂN .·’★¸.·’★.·’★¸.·’★