truyện là hoạ không thể tránh

 • Reads 475,610
 • Votes 9,931
 • Parts 109

Complete, First published Feb 03, 2023

Bạn đang xem: truyện là hoạ không thể tránh

Table of contents

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

  Xem thêm: after midnight skin chap 1

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

  Xem thêm: để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

Lâm Kiều kể từ nhỏ lớn mạnh ở Hoắc gia, vì thế hoàn toàn có thể sống sót được vô thế gia hào môn này, chỉ hoàn toàn có thể không ngừng nghỉ lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu thốn xoàng xĩnh tuổi hạc cô.
  
  Hoắc Ngập kể từ nhỏ đó là con cái căn nhà người tớ, thực hiện dòng sản phẩm gì rồi cũng đều đứng nhất, trang nhã văn nhã ko tấn công nhau, ko phân phát tức giận, cũng ko thuốc lá, ko tu rượu, không tồn tại ngẫu nhiên ham đắm đuối vô lương gì, ôn nhu săn bắn sóc, không tồn tại điểm yếu..
  
  Nhưng chỉ mất Lâm Kiều biết, người cô luôn luôn lấy lòng lại đó là một con cái rắn rết ôn nhu.
  
  Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc ham muốn thế nào?"
  
  Hoắc Ngập dỡ kính xuống, văn nhã cười cợt khẽ: "Chị dường như không yêu thương tôi, vì thế sao còn cười cợt với tôi?"

#70hiệnđại