truyện một lòng một dạ

 • Reads 1,045,393
 • Votes 63,199
 • Parts 49

Complete, First published Sep 21, 2021

Bạn đang xem: truyện một lòng một dạ

Table of contents

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Jul 16, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: giáo bá là cái eo nhỏ tinh

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

"Trong lòng tôi là tình thương nước tuy nhiên trong trái khoáy tim thì lại yêu thương LaLisa, về sau giang sơn thái hoà, nhì mặt mày hữu hảo thì người hãy mò mẫm tôi, khi đấy tất cả chúng ta tiếp tục phát triển thành phu nhân ông chồng."
  
  
  
  Tác phẩm này MANG YẾU TỐ PHI LỊCH SỬ, NÓ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG XOÁY SÂU VÀO CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM, CHỈ TẬP TRUNG VÀO TÌNH CẢM CỦA LICHAENG. 
  
  
  Thống đốc Thái Lan LaLisa × Tiểu thư Hội đồng Phác Thái Anh.
  
  
  01/10/2021 - 08/11/2021
  
  
  
  *có sự tương hỗ kể từ CatTuong120