truyện tranh trọng sinh hiện đại

 • Icon "Fan Vợ" - quý khách hàng Đã thạo Chưa?

  9/10 · 65 đánh giá · 18.1K

  Bạn đang xem: truyện tranh trọng sinh hiện đại

 • 1000 Cách Tiếp Cận Của Nữ Hải Vương

  Icon 1000 Cách Tiếp Cận Của Nữ Hải Vương

  8.1/10 · 20 đánh giá · 633

 • 3 KIẾP XUI XẺO KIẾP NÀY HAI CHÚNG TA CÙNG BỆNH THẦN KINH

  3 KIẾP XUI XẺO KIẾP NÀY HAI CHÚNG TA CÙNG BỆNH THẦN KINH

  8.8/10 · 14 đánh giá · 3.6K

 • Ác Nữ Ngượng Ngùng Khi Được Yêu

  Icon tàn ác Nữ Ngượng Ngùng Khi Được Yêu

  9.1/10 · 9 đánh giá · 290

 • Ác Nữ Vì Xứng Săn Ái Cuồng Tưởng Khúc

  Icon tàn ác Nữ Vì Xứng Săn Ái Cuồng Tưởng Khúc

  9.4/10 · 64 đánh giá · 64.7K

 • Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

  Icon Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

  8.8/10 · 150 đánh giá · 182.5K

 • Bé Thóc Đáng Thương Được Tám Người Cậu Tranh Sủng

  Icon Bé Thóc Đáng Thương Được Tám Người Cậu Tranh Sủng

  9.2/10 · 130 đánh giá · 75.7K

 • Boss Nhà Giàu Lại Là Nữ Sinh Trung Học!

  monster Nhà Giàu Lại Là Nữ Sinh Trung Học!

  8.6/10 · 127 đánh giá · 229K

 • Cao Thủ Mé Người Giáo Hoa

  Cao Thủ Mé Người Giáo Hoa

  8.5/10 · 26 đánh giá · 5.4K

 • Chồng Cũ 18 Tuổi

  Chồng Cũ 18 Tuổi

  8.1/10 · 9 đánh giá · 2.2K

 • Con Gái chỉ Bối Của Bạo Quân Giết Chóc

  Con Gái chỉ Bối Của Bạo Quân Giết Chóc

  9.2/10 · 31 đánh giá · 4.4K

 • Cùng Đại Lão Vả Mặt Cặn Mồi Sau Trọng Sinh

  Icon Cùng Đại Lão Vả Mặt Cặn Mồi Sau Trọng Sinh

  9.1/10 · 143 đánh giá · 148.1K ·

 • Cùng Ngự Thần Thú Báo Thù

  Icon Cùng Ngự Thần Thú Báo Thù

  9.6/10 · 235 đánh giá · 165.2K

 • Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

  Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

  8.5/10 · 103 đánh giá · 75.8K

 • Đại quấn thần túng Lại Chiều Hư Vợ

  Icon Đại quấn thần túng Lại Chiều Hư Vợ

  9.7/10 · 90 đánh giá · 49.3K

 • Đại Lão Gọi Tôi Tiểu Tổ Tông

  Icon Đại Lão Gọi Tôi Tiểu Tổ Tông

  8.1/10 · 254 đánh giá · 328.5K ·

 • Đêm Nay tàn ác Nữ Giáng Lâm

  Icon Đêm Nay tàn ác Nữ Giáng Lâm

  8.5/10 · 217 đánh giá · 256.3K ·

 • Điên Cuồng Yêu Em

  Điên Cuồng Yêu Em

  8.7/10 · 205 đánh giá · 110.3K

 • Đừng Trêu Chọc! Độc Nữ Trọng Sinh Chỉ Vì Báo Thù

  Icon Đừng Trêu Chọc! Độc Nữ Trọng Sinh Chỉ Vì Báo Thù

  8.7/10 · 9 đánh giá · 2.8K

 • Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng

  Icon Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng

  8.3/10 · 1287 đánh giá · 1.9M

 • Gả Cho Phản Diện

  Icon Gả Cho Phản Diện

  9.6/10 · 22 đánh giá · 5.3K

 • Hoàng Hậu Tro Tàn

  Icon Hoàng Hậu Tro Tàn

  9.3/10 · 119 đánh giá · 13.3K

 • Hoàng Thúc Sủng Ta Đến Tận Xương

  Hoàng Thúc Sủng Ta Đến Tận Xương

  8.7/10 · 35 đánh giá · 8.6K

 • Huyết Tộc Hồi Sinh: Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

  Huyết Tộc Hồi Sinh: Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

  8.3/10 · 110 đánh giá · 107.5K

 • Kế Hoạch Thuần Phục Thú Phu Kiêu Ngạo

  Kế Hoạch Thuần Phục Thú Phu Kiêu Ngạo

  8.1/10 · 141 đánh giá · 100.6K ·

 • Kế Hoạch Trả Thù Của Đích Nữ Trọng Sinh

  Icon Kế Hoạch Trả Thù Của Đích Nữ Trọng Sinh

  9.1/10 · 17 đánh giá · 3.1K

 • Kết Đẹp Với Chú Út Kiếp Trước Sau Chia Tay

  Icon Kết Đẹp Với Chú Út Kiếp Trước Sau Chia Tay

  9.3/10 · 37 đánh giá · 5K

 • Khom Lưng

  Khom Lưng

  9.1/10 · 31 đánh giá · 6.9K

 • Lại Bị Bệnh Chiều Chuộng Quấn Lấy

  Icon Lại Bị Bệnh Chiều Chuộng Quấn Lấy

  7.7/10 · 141 đánh giá · 115.8K ·

 • Mẫu Thân Của Ta Không Dễ Chọc

  Mẫu Thân Của Ta Không Dễ Chọc

  9.1/10 · 44 đánh giá · 45.2K ·

  Xem thêm: dịch truyện kiếm tiền trên mangatoon

 • Này đệ chớ cố đao nữa

  Icon Này đệ chớ cố đao nữa

  9.8/10 · 10 đánh giá · 1.2K

 • NGHỊCH THIÊN MANH THÚ TUYỆT THẾ YÊU NỮ KHUYNH THIÊN HẠ

  NGHỊCH THIÊN MANH THÚ TUYỆT THẾ YÊU NỮ KHUYNH THIÊN HẠ

  8/10 · 7 đánh giá · 1.5K

 • Nhạ Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Phó Tứ Sủng

  Nhạ Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Phó Tứ Sủng

  8.4/10 · 35 đánh giá · 3.3K

 • Nữ Chính Hắc Hóa Sau Trọng Sinh

  Icon Nữ Chính Hắc Hóa Sau Trọng Sinh

  8.5/10 · 91 đánh giá · 80.4K

 • Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

  Icon Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

  8.5/10 · 919 đánh giá · 2.2M

 • Rơi Vào Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tứ Thúc

  Rơi Vào Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tứ Thúc

  8.8/10 · 114 đánh giá · 86.1K ·

 • Sau Khi Bị Chồng Cũ Giết Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Hắn

  Sau Khi Bị Chồng Cũ Giết Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Hắn

  8.7/10 · 9 đánh giá · 1.9K

 • Sau Khi Nàng Bị Đánh Chết , Các Ca Ca Đều Hối Hận !

  Sau Khi Nàng Bị Đánh Chết , Các Ca Ca Đều Hối Hận !

  9.2/10 · 24 đánh giá · 11.4K

 • Sau Khi Trọng Sinh Mỗi Ngày Ta Đều Công Lược Kẻ Thù

  Sau Khi Trọng Sinh Mỗi Ngày Ta Đều Công Lược Kẻ Thù

  9.2/10 · 11 đánh giá · 389

 • Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

  Icon Sau Mất Tất Cả Tôi Trở Lại Như Một Vị Thần

  9.7/10 · 56 đánh giá · 48.5K

 • THẦN CẤP KHẾ ƯỚC : BẮT ĐẦU VỚI MỘT CON MÈO

  THẦN CẤP KHẾ ƯỚC : BẮT ĐẦU VỚI MỘT CON MÈO

  10/10 · 5 đánh giá · 265

 • Thiên Kim Độc Phi Trọng Sinh

  Icon Thiên Kim Độc Phi Trọng Sinh

  8.1/10 · 81 đánh giá · 73K

 • Thiên Kim Giả Là Đại Lão Thật

  Icon Thiên Kim Giả Là Đại Lão Thật

  9.3/10 · 178 đánh giá · 155.3K

 • Thiên Kim Thật Là Đại Lão Toàn Năng

  Thiên Kim Thật Là Đại Lão Toàn Năng

  8.6/10 · 258 đánh giá · 615.5K

 • Thuần Phục Nam Nô Lệ Bị Hắc Hóa

  Thuần Phục Nam Nô Lệ Bị Hắc Hóa

  8.5/10 · 13 đánh giá · 2.4K

 • Tôi Dựa Vào Tà Ý: Nghịch Chuyển Nhân Sinh

  Icon Tôi Dựa Vào Tà Ý: Nghịch Chuyển Nhân Sinh

  7.8/10 · 133 đánh giá · 245.5K ·

 • Tôi Được Năm Đại Lão Chiều Chuộng Hết Nấc

  Icon Tôi Được Năm Đại Lão Chiều Chuộng Hết Nấc

  8/10 · 232 đánh giá · 205.7K ·

 • Tôi Sở Hữu Trái Tim Rồng

  Tôi Sở Hữu Trái Tim Rồng

  9/10 · 3 đánh giá · 192

 • Trở Thành Tiểu Yêu Trong Tay Quyền Thần Sau Trọng Sinh

  Icon Trở Thành Tiểu Yêu Trong Tay Quyền Thần Sau Trọng Sinh

  9/10 · 10 đánh giá · 7.2K

 • Trọng Sinh Báo Thù Gặp Được tì Đạo Tổng Tài

  Icon Trọng Sinh Báo Thù Gặp Được tì Đạo Tổng Tài

  8.6/10 · 23 đánh giá · 3.3K

 • Trọng Sinh Chi Ngược Tra Nữ Vương

  Icon Trọng Sinh Chi Ngược Tra Nữ Vương

  7.7/10 · 188 đánh giá · 199.8K ·

 • Trọng Sinh Đoàn Sủng: Phu Nhân Hình ảnh Đế Vừa Nghèo Vừa Dữ

  Icon Trọng Sinh Đoàn Sủng: Phu Nhân Hình ảnh Đế Vừa Nghèo Vừa Dữ

  8.4/10 · 108 đánh giá · 86.9K

 • Trọng Sinh Thành Tiểu Điểm Tâm Ngọt Của Huyết Tộc Tổng Tài

  Icon Trọng Sinh Thành Tiểu Điểm Tâm Ngọt Của Huyết Tộc Tổng Tài

  8.5/10 · 192 đánh giá · 200.1K ·

 • Trọng Sinh Trở Thành Hoàng Hậu Độc tàn ác Của Kẻ Thù

  Trọng Sinh Trở Thành Hoàng Hậu Độc tàn ác Của Kẻ Thù

  8.5/10 · 72 đánh giá · 47.7K ·

 • Trọng Sinh Từ Hôn Thê

  Trọng Sinh Từ Hôn Thê

  7.7/10 · 52 đánh giá · 42.4K

 • Trọng Sinh Tương Phùng: Em Là Người Anh Yêu Duy Nhất

  Icon Trọng Sinh Tương Phùng: Em Là Người Anh Yêu Duy Nhất

  8.1/10 · 137 đánh giá · 245.4K

 • Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ

  Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ

  9.2/10 · 16 đánh giá · 1.6K

 • Vị Chỉ Huy Lạnh Lùng Đang Khóc Trong Vòng Tay Tôi

  Icon Vị Chỉ Huy Lạnh Lùng Đang Khóc Trong Vòng Tay Tôi

  8.6/10 · 197 đánh giá · 203.3K

 • Vì Sao Kẻ Thù Đều Yêu Thầm Ta

  Vì Sao Kẻ Thù Đều Yêu Thầm Ta

  Xem thêm: dành cả thanh xuân để yêu em

  8.6/10 · 29 đánh giá · 14.2K

 • Vương Gia Khắc Thê

  Icon Vương Gia Khắc Thê

  8.6/10 · 175 đánh giá · 437.8K