vở bài tập toán lớp 4 bài 141


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 4 bài xích 141 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không hề thiếu những môn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 141

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Viết tỉ số vô dù rỗng : 

a

3

2m

4kg

3\(l\)

4 giờ

 \(1{m^2}\)

b

8

5m

9kg

7\(l\)

5 giờ

 \(3{m^2}\)

Tỉ số của a  và b

Tỉ số của b và a

Phương pháp giải:

Áp dụng khái niệm : Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a: b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) không giống \(0\)).

Lời giải chi tiết:

a

3

2m

4kg

3\(\displaystyle l\)

4 giờ

\(\displaystyle 1{m^2}\)

b

8

5m

9kg

7\(\displaystyle l\)

5 giờ

\(\displaystyle 3{m^2}\)

Tỉ số của a  và b

\(\displaystyle {3 \over 8}\)

\(\displaystyle {2 \over 5}\)

\(\displaystyle {4 \over 9}\)

\(\displaystyle {3 \over 7}\)

\(\displaystyle {4 \over 5}\)

\(\displaystyle {1 \over 3}\)

Tỉ số của b và a

\(\displaystyle {8 \over 3}\)

\(\displaystyle {5 \over 2}\)

\(\displaystyle {9 \over 4}\)

\(\displaystyle {7 \over 3}\)

\(\displaystyle {5 \over 4}\)

\(\displaystyle {3 \over 1}\)

Quảng cáo

Bài 2

Hai túi gạo trọng lượng 54kg. Túi loại nhất trọng lượng bởi \(\displaystyle {4 \over 5}\) túi loại nhị. Hỏi từng túi trọng lượng từng nào ki-lô-gam gạo ? 

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số gạo của túi loại nhất (đóng tầm quan trọng số bé) bao gồm 4 phần đều bằng nhau thì số gạo của túi loại nhị (đóng tầm quan trọng số lớn) bao gồm 5 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số rộng lớn hoặc lấy tổng nhị số trừ lên đường số bé).

Chú ý: Cách 3 và bước 4 rất có thể gộp lại trở thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ thiết bị :

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều bằng nhau là :

                4 + 5 = 9 (phần)

Túi loại nhất trọng lượng số ki-lô-gam gạo là:

              54 : 9 × 4 = 24 (kg)

Túi loại nhị trọng lượng số ki-lô-gam gạo là:

Xem thêm: chuyện vợ chồng an ái

             54  24 = 30 (kg)

                     Đáp số: Túi loại nhất : 24kg ;

                                 Túi loại nhị : 30kg.

Bài 3

Viết số phù hợp vô dù rỗng :

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số loại nhất

Số loại hai

Phương pháp giải:

Tìm nhị số bám theo Việc thám thính nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số bại.

Lời giải chi tiết:

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số loại nhất

45

140

893

8241

Số loại hai

315

252

799

3015

Bài 4

Hình vuông sở hữu cạnh là 3m. Hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn là 3m và chiều lâu năm là 5m. Tìm tỉ số của diện tích S hình vuông vắn và diện tích S hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích S những hình bám theo những công thức :

+) Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

+) Diện tích hình chữ nhật =  chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tìm tỉ số diện tích S nhị hình phụ thuộc vào khái niệm : Tỉ số của \(a\) và \(b\) là \(a: b\) hay \(\dfrac{a}{b}\) (\(b\) không giống \(0\)).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là:

\(3 \times 3 = 9\;({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(5 \times 3 = 15\;({m^2})\)

Tỉ số diện tích S hình vuông vắn và hình chữ nhật là : 

\(9 : 15\) hoặc \( \displaystyle {9 \over {15}}\) hoặc \(\displaystyle{3 \over 5}\)

Đáp số: \(9:15\) hoặc \(\displaystyle{3 \over 5}.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 142 : Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số bại

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 68, 69 VBT toán 4 bài xích 142 : Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số bại với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 143 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 70 VBT toán 4 bài xích 143 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 144 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 4 bài xích 144 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 145 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 73, 74 VBT toán 4 bài xích 145 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 146 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 4 bài xích 146 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 trang 34 35

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.