335 là tài khoản gì

Những ngân sách này của công ty được phản ánh vô thông tin tài khoản 335? Nguyên tắc kế toán tài chính so với thông tin tài khoản 335 được quy quyết định như vậy nào? – Hoàng Quyên (Hải Phòng).

Theo quy quyết định bên trên khoản 1 Điều 54 Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tin tài khoản 335 (chi phí cần trả) tiếp tục vận dụng theo đuổi lý lẽ kế toán tài chính sau:

Bạn đang xem: 335 là tài khoản gì

1. Nguyên tắc kế toán tài chính so với thông tin tài khoản 335 (Chi phí cần trả)

1.1. Các loại ngân sách cần trả được phản ánh bên trên thông tin tài khoản 335

Tài khoản 335 dùng để làm phản ánh những khoản cần trả cho tới sản phẩm & hàng hóa, công ty đã nhận được được kể từ người chào bán hoặc tiếp tục cung ứng cho tất cả những người mua sắm vô kỳ report tuy nhiên thực tiễn ko chi trả vì thế chưa tồn tại hóa đơn hoặc ko đầy đủ làm hồ sơ, tư liệu kế toán tài chính, được ghi nhận vô ngân sách phát hành, sale của kỳ report.

Bên cạnh cơ, thông tin tài khoản 335 còn phản ánh cả những khoản cần trả cho tất cả những người làm việc vô kỳ như cần trả về chi phí lương lậu ngủ quy tắc và những khoản ngân sách phát hành, sale của kỳ report cần trích trước, như:

- giá cả vô thời hạn công ty ngừng phát hành theo đuổi mùa, vụ hoàn toàn có thể xây cất được plan ngừng phát hành. Kế toán tổ chức tính trước và hoạnh toán vô ngân sách phát hành, sale vô kỳ những ngân sách sẽ rất cần chi vô thời hạn ngừng phát hành, sale.

- Trích trước ngân sách lãi chi phí vay mượn cần trả vô tình huống vay mượn trả lãi sau, lãi trái khoán trả sau (khi trái khoán đáo hạn).

- Trích trước ngân sách nhằm tạm thời tính giá bán vốn liếng sản phẩm & hàng hóa, trở thành phẩm nhà đất tiếp tục chào bán.

Toàn văn File Word Thông tư chỉ dẫn cơ chế kế toán tài chính năm 2023

Hướng dẫn thông tin tài khoản 335 (chi phí cần trả) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thông tin tài khoản 335 (chi phí cần trả) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

1.2. Phân biệt ngân sách cần trả với khoản dự trữ cần trả nhằm ghi nhận vô Báo cáo tài chính

Kế toán cần phân biệt những khoản ngân sách cần trả (hay còn được gọi là ngân sách trích trước hoặc ngân sách dồn tích) với những khoản dự trữ cần trả được phản ánh bên trên thông tin tài khoản 352 nhằm ghi nhận và trình diễn Báo cáo tài chủ yếu phù phù hợp với thực chất của từng khoản mục, cụ thể:

Xem thêm: tâm con tịnh mà tính con ngang

- Các khoản dự trữ cần trả là nhiệm vụ nợ lúc này tuy nhiên thường ko xác lập được thời hạn thanh toán giao dịch cụ thể; những khoản ngân sách cần trả là nhiệm vụ nợ lúc này chắc chắn là về thời hạn cần thanh toán giao dịch.

- Các khoản dự trữ cần trả thông thường được dự tính và hoàn toàn có thể ko xác lập được chắc chắn là số sẽ rất cần trả (ví dụ khoản ngân sách dự trữ Bảo Hành thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, dự án công trình xây dựng); những khoản ngân sách cần trả xác lập được chắc chắn là số sẽ rất cần trả.

- Trên Báo cáo tài chủ yếu, những khoản dự trữ cần trả được trình diễn tách biệt với những khoản cần trả thương nghiệp và cần trả không giống trong lúc ngân sách cần trả là một trong những phần của những khoản cần trả thương nghiệp hoặc là phải trả không giống.

- Việc hoạnh toán những khoản ngân sách cần trả vô ngân sách phát hành, sale vô kỳ cần tiến hành theo đuổi lý lẽ tương thích thân thiện lệch giá và ngân sách đột biến vô kỳ. Các khoản cần trả ko đột biến vì thế ko nhận sản phẩm & hàng hóa, công ty tuy nhiên được xem trước vô ngân sách phát hành, sale kỳ này nhằm đáp ứng Khi đột biến thực tiễn không khiến đột biến đổi cho tới ngân sách phát hành, sale được phản ánh là dự trữ cần trả.

1.3. Các khoản trích trước ko được phản ánh vô thông tin tài khoản 335

Các khoản trích trước ko được phản ánh vô thông tin tài khoản 335 tuy nhiên được phản ánh là dự trữ cần trả, như:

- giá cả thay thế rộng lớn của những gia sản cố định và thắt chặt đặc trưng vì thế việc thay thế rộng lớn đem tính chu kỳ luân hồi, công ty được quy tắc trích trước ngân sách thay thế cho tới năm plan hoặc một trong những năm tiếp sau.

Xem thêm: tranh cửu huyền thất tổ

- Dự chống Bảo Hành thành phầm, sản phẩm hoá, dự án công trình xây cất, tái mét tổ chức cơ cấu.

- Các khoản dự trữ cần trả không giống (quy quyết định vô thông tin tài khoản 352).

Mời Quý người sử dụng coi tiếp >> Hướng dẫn thông tin tài khoản 335 (chi phí cần trả) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2).