642 là tài khoản gì

Tài khoản 642 được vận dụng ra sao so với công ty lựa lựa chọn cơ chế kế toán tài chính theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC? – Quang Phú (Bình Định).

1. Nguyên tắc kế toán tài chính so với thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp)

Căn cứ khoản 1 Điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp) nên thỏa mãn nhu cầu những lý lẽ kế toán tài chính sau đây:

Bạn đang xem: 642 là tài khoản gì

1.1. Mục đích của thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp)

Tài khoản 642 dùng để làm phản ánh những ngân sách vận hành công cộng của công ty gồm:

- Ngân sách về bổng nhân viên cấp dưới thành phần vận hành công ty (tiền bổng, chi phí công, những khoản phụ cung cấp,...).

- Ngân sách về bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của nhân viên cấp dưới vận hành công ty.

- Ngân sách vật tư văn chống, dụng cụ làm việc, khấu hao gia sản cố định và thắt chặt người sử dụng mang lại vận hành công ty.

- Tiền mướn khu đất, thuế môn bài bác.

- Khoản lập dự trữ nên thu khó khăn đòi hỏi.

- Ngân sách về cty mua sắm ngoài (điện, nước, Smartphone, fax, bảo đảm gia sản, cháy và nổ...).

- Ngân sách bởi vì chi phí không giống (tiếp khách hàng, hội nghị người tiêu dùng...).

1.2. Kế toán ngân sách vận hành công ty ko được xem là ngân sách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản ngân sách vận hành công ty ko được xem là ngân sách tính thuế thu nhập công ty theo đòi quy tấp tểnh của Luật thuế tuy nhiên đem không hề thiếu hóa đơn triệu chứng kể từ và đang được hoạnh họe toán thích hợp Chế phỏng kế toán tài chính thì ko được ghi tách ngân sách kế toán tài chính nhưng mà chỉ kiểm soát và điều chỉnh vô quyết toán thuế thu nhập công ty nhằm thực hiện tăng số thuế thu nhập công ty nên nộp.

1.3. Mở thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp)

Tài khoản 642 được phanh cụ thể theo đòi từng nội dung ngân sách theo đòi quy tấp tểnh. Tuỳ theo đòi đòi hỏi vận hành của từng ngành, từng công ty, thông tin tài khoản 642 rất có thể được được mở thêm những thông tin tài khoản cung cấp 2 nhằm phản ánh những nội dung ngân sách nằm trong ngân sách vận hành ở công ty.

Cuối kỳ, kế toán tài chính kết trả ngân sách vận hành công ty vô mặt mày Nợ thông tin tài khoản 911 (Xác tấp tểnh thành phẩm kinh doanh).

Toàn văn File Word Thông tư chỉ dẫn cơ chế kế toán tài chính năm 2023

Hướng dẫn thông tin tài khoản 642 (chi phí vận hành doanh nghiệp) theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thông tin tài khoản 642 (chi phí vận hành doanh nghiệp) theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp)

Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 642 (Chi phí vận hành doanh nghiệp) được quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Bên Nợ:

Xem thêm: truyện tiết học tình yêu

- Các ngân sách vận hành công ty thực tiễn đột biến vô kỳ.

- Số dự trữ nên thu khó khăn đòi hỏi, dự trữ nên trả (Chênh nghiêng đằm thắm số dự trữ phải tạo kỳ này to hơn số dự trữ đang được lập kỳ trước ko dùng hết).

Bên Có:

- Các khoản được ghi tách ngân sách vận hành công ty.

- Hoàn nhập dự trữ nên thu khó khăn đòi hỏi, dự trữ nên trả (chênh nghiêng đằm thắm số dự trữ phải tạo kỳ này nhỏ rộng lớn số dự trữ đang được lập kỳ trước ko dùng hết).

- Kết trả ngân sách vận hành công ty vô thông tin tài khoản 911 (Xác tấp tểnh thành phẩm kinh doanh).

Tài khoản 642 không tồn tại số dư vào cuối kỳ.

Tài khoản 642 - Ngân sách vận hành công ty, đem 8 thông tin tài khoản cung cấp 2:

- Tài khoản 6421 - Ngân sách nhân viên cấp dưới quản ngại lý: Phản ánh những khoản nên trả được cho cán cỗ nhân viên cấp dưới vận hành công ty, như chi phí bổng, những khoản phụ cung cấp, bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên cấp dưới vận hành ở những chống, ban của công ty.

- Tài khoản 6422 - Ngân sách vật tư quản ngại lý: Phản ánh ngân sách vật tư xuất người sử dụng mang lại công tác làm việc vận hành công ty như văn chống phẩm... vật tư dùng mang lại việc sửa chữa thay thế gia sản cố định và thắt chặt, dụng cụ, công cụ,... (giá đem thuế, hoặc chưa tồn tại thuế độ quý hiếm gia tăng).

- Tài khoản 6423 - Ngân sách vật dụng văn phòng: Phản ánh ngân sách công cụ, vật dụng văn chống người sử dụng mang lại công tác làm việc vận hành (giá đem thuế, hoặc chưa tồn tại thuế độ quý hiếm gia tăng).

- Tài khoản 6424 - Ngân sách khấu hao gia sản cố định: Phản ánh ngân sách khấu hao gia sản cố định và thắt chặt người sử dụng công cộng mang lại công ty như: Nhà cửa ngõ thao tác làm việc của những chống ban, kho báu, vật phong cách xây dựng, phương tiện đi lại vận tải đường bộ truyền dẫn, công cụ vũ trang vận hành người sử dụng bên trên văn chống,...

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh ngân sách về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài bác, chi phí mướn khu đất,... và những khoản phí, lệ phí không giống.

- Tài khoản 6426 - Ngân sách dự phòng: Phản ánh những khoản dự trữ nên thu khó khăn đòi hỏi, dự trữ nên trả tính vô ngân sách phát triển, sale của công ty.

Xem thêm: hết thương cạn nhớ lời

- Tài khoản 6427 - Ngân sách cty mua sắm ngoài: Phản ánh những ngân sách cty mua sắm ngoài đáp ứng mang lại công tác làm việc vận hành doanh nghiệp; những khoản chi mua sắm và dùng những tư liệu nghệ thuật, bởi vì sáng tạo,... (không đầy đủ tiêu xài chuẩn chỉnh ghi nhận gia sản cố định) được xem theo đòi cách thức phân chia dần dần vô ngân sách vận hành doanh nghiệp; chi phí mướn gia sản cố định và thắt chặt, ngân sách trả mang lại mái ấm thầu phụ.

- Tài khoản 6428 - Ngân sách bởi vì chi phí khác: Phản ánh những ngân sách không giống nằm trong vận hành công cộng của công ty, ngoài các ngân sách đang được kể bên trên, như: Ngân sách hội nghị, tiếp khách hàng, công tác làm việc phí, tàu xe pháo, khoản chi mang lại làm việc nữ giới,...

Mời Quý người tiêu dùng coi tiếp >> Hướng dẫn thông tin tài khoản 642 (chi phí vận hành doanh nghiệp) theo đòi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2).