agno3 có kết tủa không

AgNO3 là hóa học gì

AgNO3 với kết tủa ko được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả trả lời những nội dung vướng mắc về muối bột Bội nghĩa nitrat: AgNO3 là hóa học gì, AgNO3 với kết tủa ko, AgNO3 kết tủa color gì?. Hy vọng trải qua nội dung tư liệu tiếp tục giúp đỡ bạn gọi được thêm những kỹ năng và kiến thức hữu ích, kể từ ê áp dụng vô những dạng bài bác tập dượt thắc mắc tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung sau đây.

Bạn đang xem: agno3 có kết tủa không

1. AgNO3 là hóa học gì?

AgNO3 là công thức chất hóa học của bạc nitrat.

Bạc nitrat được được biết như 1 tinh ranh thể ko color, dễ dàng hòa tan nội địa. Dung dịch AgNO3 có một lượng rộng lớn những ion bạc, chủ yếu bởi vậy tuy nhiên nó với đặc điểm lão hóa mạnh và với tính bào mòn chắc chắn.

2. Tính Hóa chất của bạc nitrat

2.1. Tham gia phản xạ lão hóa khử

H3PO3 + 2AgNO3 + H2O → 2Ag + H3PO4 + 2HNO3

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

2.2. Tham gia phản xạ phân hủy

AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

2.3. Tham gia phản xạ với axit

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

HBr + AgNO3 → AgBr + HNO3

2.4. Phản ứng với hỗn hợp kiềm

2NaOH + 2AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2O + H2O

Xem thêm: hoàn khố thế tử phi

3. AgNO3 với kết tủa không?

AgNO3 không nên hóa học kết tủa

AgNO3 là muối bột tan

Để nhận ra AgNO3 bằng phương pháp người sử dụng muối bột NaCl, nhận được kết tủa White AgCl

Phương trình hóa học:

AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

4. AgNO3 kết tủa color gì?

AgNO3 là một trong những tinh ranh thể dễ dàng vỡ, vô xuyên suốt ko màu

Xem thêm: con ngoé là con gì

---------------------------

Trên phía trên VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu cực kỳ hữu ích AgNO3 với kết tủa ko. Để với sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van lơn reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện ganh đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.