các cấp bậc trong thế giới hoàn mỹ

Trong Thế Giới Hoàn Mỹ tiếp tục tạo thành 3 cảnh giới: Phàm Nhân, Thần Đạo, Tiên Đạo, rõ ràng như sau:

Trong phàn nhân cảnh giới sẽ tiến hành tạo thành những Lever như sau:

Bạn đang xem: các cấp bậc trong thế giới hoàn mỹ

Cấp 1: Yên Huyết Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn (Cực Cảnh).

Cấp 2: Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh).

Cấp 3: Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh.

Cấp 4: Minh Văn Cảnh (Phong Hầu): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 5: Liệt Trận Cảnh (Vương Giả ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 6: Tôn Giả Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Thần Đạo

Khi đột đập phá cảnh giới Phần Nhân tiếp tục tiến bộ vô cảnh giới Thần Đạo bao hàm những Lever sau:


Cấp 1: Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 2: Chân Nhất Cảnh (Chân Thần): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 3: Thánh Tế Cảnh (Thần Vương): năng lượng thay cho thay đổi liên tiếp kể từ Tôn Giả cho tới Thiên Thần.

Cấp 4: Thiên Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

Cấp 5: Hư Đạo Cảnh.

Cấp 6:Trảm Ngã Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 7: Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 8: Chí Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Xem thêm: toán lớp 5 trang 53 54

Cấp 9: Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)

Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực)

Khi đột đập phá Thần Đạo tiếp tục vô Tiên Đạo được trường thọ bao hàm những Lever sau:

Cấp 1: Chân Tiên.

Cấp 2: Tiên Vương: Yếu Nhược – Bình Thường – Tuyệt Đỉnh – tì Chủ.

Cấp 3; Chuẩn Tiên Đế.

Cấp 4: Tiên Đế.

Ngoài đi ra, còn có một số hệ Thống Tu Luyện vì thế phái mạnh chủ yếu tự động tạo ra như sau:

Cấp 1: Luân Hải Bế Tắc Cảnh.

Cấp 2: Đạo Cung Bế Tắc Cảnh.

Cấp 3: Tứ Cực Bế Tắc Cảnh.

Cấp 4: Hóa Long Bế Tắc Cảnh.

Cấp 5.Tiên Đài Bế Tắc Cảnh.

  • Tiên Hồng Trần (Tiên không giống loại): Nhất Thế – Cửu Thế.
  • Đệ Thập Thế: Độ Kiếp Thành Chân Tiên.

Cấp 6: Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh (Tiên Vương).

Xem thêm: me cung huyen thoai p1

Cấp 7: Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể (Chuẩn Tiên Đế).

Cấp 8: Tiên Đế.

Thế Giới Hoàn Mỹ Khi được gửi thể trở thành phim thì rất rất hoặc, hiện tại đang khởi chiếu những chúng ta có thể theo gót dõi.