chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu

Câu hỏi:

12/08/2019 64,387

Bạn đang xem: chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Giải thích:

Để thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh cửu rất có thể người sử dụng hỗn hợp nào là tại đây : Na2CO3 nhằm thực hiện kết tủa Ca2+ và Mg2+ đem nội địa cứng vĩnh cửu vì như thế Mg2+ + CO32- → MgCO3

 Ca2+ + CO32- → CaCO3

Đáp án D

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống đem công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Hai hóa học được dùng làm thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh cửu là

A. NaCl và Ca(OH)2.

B. Na2CO3 và Na3PO4.

C. Na2CO3 và Ca(OH)2.

D. Na2CO3 và HCl.

Câu 3:

Một loại nước cứng Khi hâm nóng thì tổn thất tính cứng, vô loại nước cứng này còn có chứa chấp những hợp ý hóa học nào là sau đây?

Xem thêm: hình ảnh anime buồn nam

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 4:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X vô hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa keo dán giấy Trắng. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 5:

Kim loại rất có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Cho những sắt kẽm kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm vô mặt hàng là

A. 4.                              

B. 2.                              

C. 1.                              

D. 3.

Xem thêm: tháng tư lời nói dối của em